ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 113 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 113 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
86010001
วัดขุนกระทิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:16:30
13 
2
86010002
วัดหาดทรายแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:42:52
18 
3
86010004
บ้านในห้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:01:45
4
86010006
ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:50:01
16 
5
86010008
อนุบาลชุมพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 05:03:41
150 
6
86010009
วัดดอนทรายแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:40:41
16 
7
86010010
วัดพิชัยยาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:29:51
43 
8
86010011
บ้านคอสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:49:51
9
86010013
บ้านบางคอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:00:14
11 
10
86010014
บ้านบางหลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:59:34
11
86010015
บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:08:57
11 
12
86010016
บ้านทุ่งหงษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:18:46
10 
13
86010017
บ้านเขาบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:17:56
18 
14
86010019
วัดดอนมะม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:38:24
14 
15
86010020
วัดทุ่งคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:59:16
16
86010021
อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:52:35
109 
17
86010023
วัดหูรอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 21:50:06
12 
18
86010024
บ้านสามเสียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:17:44
19
86010025
ชุมชนบ้านนาชะอัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:17:23
20 
20
86010027
วัดนาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:11:41
14 
21
86010029
บ้านหนองเนียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:52:06
22
86010030
วัดบางลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:19:44
23
86010032
บ้านศาลาลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:53:34
24
86010036
วัดคูขุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 22:46:33
25
86010037
บ้านดอนไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:20:27
21 
26
86010039
บ้านคอเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:08:22
11 
27
86010040
วัดดอนรวบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:05:43
18 
28
86010041
บ้านเขาวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:19:08
29
86010042
บ้านท่ามะปริง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:16:58
19 
30
86010043
วัดหัวกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:12:40
18 
31
86010044
บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:54:55
24 
32
86010045
บ้านหัวถนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:47:12
18 
33
86010046
บ้านหาดภราดรภาพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:43:40
34
86010047
เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:01:21
35 
35
86010048
วัดดอนเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 06:32:22
22 
36
86010049
วัดวังไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:48:45
37
86010052
ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 19:27:04
16 
38
86010053
วัดน้อมถวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:44:22
22 
39
86010055
บ้านนาแซะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:22:34
20 
40
86010056
บ้านท่าไม้ลาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:01:21
22 
41
86010059
วัดเชิงกระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 14:15:02
10 
42
86010060
บ้านคลองสูบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:27:36
19 
43
86010061
บ้านเขาชันโต๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:43:19
18 
44
86010062
บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:07:29
17 
45
86010063
บ้านหาดทรายรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:05:13
13 
46
86010064
บ้านทุ่งมะขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:50:07
16 
47
86010066
ชุมชนวัดหาดพันไกร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:43:41
16 
48
86010068
บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:07:00
49
86010069
ประชานิคม 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:58:28
19 
50
86010070
บ้านท่าลานทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:00:36
14 
51
86010071
ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:22:21
20 
52
86010072
บ้านแก่งเพกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:18:33
13 
53
86010073
บ้านหาดหงส์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:51:58
54
86010075
บ้านเขาพาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:01:52
55
86010076
บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:54:46
14 
56
86010077
บ้านหัวว่าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:58:57
57
86010078
บ้านหาดส้มแป้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:29:02
11 
58
86010079
อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:35:32
30 
59
86010080
ชุมชนประชานิคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:34:55
25 
60
86010083
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 20:33:58
51 
61
86010086
วัดควนมณี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:17:19
62
86010087
วัดวังครก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:38:29
63
86010088
ประชาสันติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:14:46
64
86010089
บ้านละมุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:22:03
65
86010090
บ้านดอนเคี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:14:54
14 
66
86010091
บ้านรับร่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:41:15
67
86010092
บ้านหาดใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:34:39
22 
68
86010093
บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:46:27
58 
69
86010094
บ้านเหมืองทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:11:34
12 
70
86010095
บ้านคันธทรัพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:15:27
26 
71
86010096
บ้านเนินทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:22:23
21 
72
86010097
บ้านสวนทรัพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:01:58
73
86010098
บ้านพรุตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:02:23
13 
74
86010099
บ้านใหม่สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:19:01
14 
75
86010100
บ้านงาช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:12:11
16 
76
86010101
ประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:56:36
77
86010102
บ้านร้านตัดผม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 19:37:12
38 
78
86010103
บ้านทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:49:12
21 
79
86010104
บ้านธรรมเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:09:10
23 
80
86010105
บ้านตาหงษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:30:31
12 
81
86010106
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:48:06
14 
82
86010107
บ้านบึงลัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:29:20
11 
83
86010108
ประชานิคม 4
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:47:54
24 
84
86010109
บ้านยายไท
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:08:33
85
86010110
บ้านหินแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:21:36
15 
86
86010111
บ้านน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:05:39
13 
87
86010112
บ้านจันทึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 10:25:28
13 
88
86010113
บ้านทรายแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:34:35
89
86010115
ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:05:03
20 
90
86010116
บ้านเขาเลี้ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:12:50
91
86010118
บ้านไชยราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:11:37
92
86010119
บ้านวังช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 11:55:55
13 
93
86010120
บ้านหินกบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 18:38:36
94
86010121
บ้านบางจาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:41:22
18 
95
86010122
บ้านชุมโค
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:07:17
96
86010124
บ้านดอนทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:09:32
97
86010125
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:53:11
98
86010126
บ้านบ่ออิฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:06:37
99
86010127
บ้านทุ่งเรี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:48:28
100
86010128
ชุมชนมาบอำมฤต
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:57:44
55 
101
86010129
วัดดอนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:42:25
11 
102
86010130
บ้านห้วยรากไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:47:12
13 
103
86010131
ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:26:40
18 
104
86010132
บ้านคอกม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:40:20
105
86010133
อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:21:17
29 
106
86010134
บ้านดอนตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:59:53
12 
107
86010136
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:26:00
108
86010137
บ้านถ้ำธง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:10:19
11 
109
86010139
บ้านปากคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:45:25
13 
110
86010140
วัดบางแหวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:42:53
19 
111
86010142
ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:15:52
19 
112
86010143
อนุบาลบ้านเนินสำลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:10:08
113
86010145
บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:59:11
18 
     
113 (100.00%)