ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 114 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 0 (0.00%)
1
86010001
วัดขุนกระทิง
ยังไม่ยืนยัน
2
86010002
วัดหาดทรายแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
3
86010004
บ้านในห้วย
ยังไม่ยืนยัน
4
86010006
ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
5
86010008
อนุบาลชุมพร
ยังไม่ยืนยัน
6
86010009
วัดดอนทรายแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
7
86010010
วัดพิชัยยาราม
ยังไม่ยืนยัน
8
86010011
บ้านคอสน
ยังไม่ยืนยัน
9
86010013
บ้านบางคอย
ยังไม่ยืนยัน
10
86010014
บ้านบางหลง
ยังไม่ยืนยัน
11
86010015
บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
12
86010016
บ้านทุ่งหงษ์
ยังไม่ยืนยัน
13
86010017
บ้านเขาบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
14
86010019
วัดดอนมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
15
86010020
วัดทุ่งคา
ยังไม่ยืนยัน
16
86010021
อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
ยังไม่ยืนยัน
17
86010023
วัดหูรอ
ยังไม่ยืนยัน
18
86010024
บ้านสามเสียม
ยังไม่ยืนยัน
19
86010025
ชุมชนบ้านนาชะอัง
ยังไม่ยืนยัน
20
86010027
วัดนาทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
21
86010029
บ้านหนองเนียน
ยังไม่ยืนยัน
22
86010030
วัดบางลึก
ยังไม่ยืนยัน
23
86010032
บ้านศาลาลอย
ยังไม่ยืนยัน
24
86010036
วัดคูขุด
ยังไม่ยืนยัน
25
86010037
บ้านดอนไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
26
86010039
บ้านคอเตี้ย
ยังไม่ยืนยัน
27
86010040
วัดดอนรวบ
ยังไม่ยืนยัน
28
86010041
บ้านเขาวง
ยังไม่ยืนยัน
29
86010042
บ้านท่ามะปริง
ยังไม่ยืนยัน
30
86010043
วัดหัวกรูด
ยังไม่ยืนยัน
31
86010044
บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
32
86010045
บ้านหัวถนน
ยังไม่ยืนยัน
33
86010046
บ้านหาดภราดรภาพ
ยังไม่ยืนยัน
34
86010047
เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
ยังไม่ยืนยัน
35
86010048
วัดดอนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
36
86010049
วัดวังไผ่
ยังไม่ยืนยัน
37
86010052
ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
ยังไม่ยืนยัน
38
86010053
วัดน้อมถวาย
ยังไม่ยืนยัน
39
86010055
บ้านนาแซะ
ยังไม่ยืนยัน
40
86010056
บ้านท่าไม้ลาย
ยังไม่ยืนยัน
41
86010059
วัดเชิงกระ
ยังไม่ยืนยัน
42
86010060
บ้านคลองสูบ
ยังไม่ยืนยัน
43
86010061
บ้านเขาชันโต๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
44
86010062
บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
45
86010063
บ้านหาดทรายรี
ยังไม่ยืนยัน
46
86010064
บ้านทุ่งมะขาม
ยังไม่ยืนยัน
47
86010066
ชุมชนวัดหาดพันไกร
ยังไม่ยืนยัน
48
86010068
บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
49
86010069
ประชานิคม 2
ยังไม่ยืนยัน
50
86010070
บ้านท่าลานทอง
ยังไม่ยืนยัน
51
86010071
ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
ยังไม่ยืนยัน
52
86010072
บ้านแก่งเพกา
ยังไม่ยืนยัน
53
86010073
บ้านหาดหงส์
ยังไม่ยืนยัน
54
86010074
ประชานิคม 3
ยังไม่ยืนยัน
55
86010075
บ้านเขาพาง
ยังไม่ยืนยัน
56
86010076
บ้านหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
57
86010077
บ้านหัวว่าว
ยังไม่ยืนยัน
58
86010078
บ้านหาดส้มแป้น
ยังไม่ยืนยัน
59
86010079
อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
ยังไม่ยืนยัน
60
86010080
ชุมชนประชานิคม
ยังไม่ยืนยัน
61
86010083
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
ยังไม่ยืนยัน
62
86010086
วัดควนมณี
ยังไม่ยืนยัน
63
86010087
วัดวังครก
ยังไม่ยืนยัน
64
86010088
ประชาสันติ
ยังไม่ยืนยัน
65
86010089
บ้านละมุ
ยังไม่ยืนยัน
66
86010090
บ้านดอนเคี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
67
86010091
บ้านรับร่อ
ยังไม่ยืนยัน
68
86010092
บ้านหาดใน
ยังไม่ยืนยัน
69
86010093
บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
70
86010094
บ้านเหมืองทอง
ยังไม่ยืนยัน
71
86010095
บ้านคันธทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
72
86010096
บ้านเนินทอง
ยังไม่ยืนยัน
73
86010097
บ้านสวนทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
74
86010098
บ้านพรุตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
75
86010099
บ้านใหม่สมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
76
86010100
บ้านงาช้าง
ยังไม่ยืนยัน
77
86010101
ประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
78
86010102
บ้านร้านตัดผม
ยังไม่ยืนยัน
79
86010103
บ้านทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
80
86010104
บ้านธรรมเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
81
86010105
บ้านตาหงษ์
ยังไม่ยืนยัน
82
86010106
บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
83
86010107
บ้านบึงลัด
ยังไม่ยืนยัน
84
86010108
ประชานิคม 4
ยังไม่ยืนยัน
85
86010109
บ้านยายไท
ยังไม่ยืนยัน
86
86010110
บ้านหินแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
87
86010111
บ้านน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
88
86010112
บ้านจันทึง
ยังไม่ยืนยัน
89
86010113
บ้านทรายแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
90
86010115
ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
ยังไม่ยืนยัน
91
86010116
บ้านเขาเลี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
92
86010118
บ้านไชยราช
ยังไม่ยืนยัน
93
86010119
บ้านวังช้าง
ยังไม่ยืนยัน
94
86010120
บ้านหินกบ
ยังไม่ยืนยัน
95
86010121
บ้านบางจาก
ยังไม่ยืนยัน
96
86010122
บ้านชุมโค
ยังไม่ยืนยัน
97
86010124
บ้านดอนทราย
ยังไม่ยืนยัน
98
86010125
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
99
86010126
บ้านบ่ออิฐ
ยังไม่ยืนยัน
100
86010127
บ้านทุ่งเรี้ย
ยังไม่ยืนยัน
101
86010128
ชุมชนมาบอำมฤต
ยังไม่ยืนยัน
102
86010129
วัดดอนยาง
ยังไม่ยืนยัน
103
86010130
บ้านห้วยรากไม้
ยังไม่ยืนยัน
104
86010131
ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
105
86010132
บ้านคอกม้า
ยังไม่ยืนยัน
106
86010133
อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
107
86010134
บ้านดอนตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
108
86010136
บ้านน้ำพุ
ยังไม่ยืนยัน
109
86010137
บ้านถ้ำธง
ยังไม่ยืนยัน
110
86010139
บ้านปากคลอง
ยังไม่ยืนยัน
111
86010140
วัดบางแหวน
ยังไม่ยืนยัน
112
86010142
ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
ยังไม่ยืนยัน
113
86010143
อนุบาลบ้านเนินสำลี
ยังไม่ยืนยัน
114
86010145
บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
     
0 (0.00%)