ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 159 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 159 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
91010001
บ้านเกตรี
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 15:13:57
21 
2
91010002
บ้านวังพะเนียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:02:14
3
91010003
บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:36:49
22 
4
91010004
บ้านตันหยงกลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:35:15
11 
5
91010005
บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:41:32
14 
6
91010006
บ้านเกาะหลีเป๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:45:14
24 
7
91010007
บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 19:20:46
8
91010008
วัดหน้าเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:16:36
9
91010010
บ้านนาแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:33:32
10
91010011
บ้านคลองขุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 18:10:20
40 
11
91010012
บ้านเขาจีน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:26:59
21 
12
91010013
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:28:08
16 
13
91010014
บ้านท่าหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:39:47
14
91010015
บ้านนาลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:28:02
10 
15
91010016
บ้านควนขัน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 08:27:05
16
91010017
บ้านเนินสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:18:13
17
91010018
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 09:59:56
21 
18
91010020
ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:11:02
26 
19
91010021
บ้านเจ๊ะบิลัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:29:28
26 
20
91010022
บ้านฉลุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:17:58
14 
21
91010023
บ้านกาลันยีตัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:34:08
10 
22
91010024
บ้านบันนังปุเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 09:12:44
23
91010025
บ้านปาเต๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:18:40
18 
24
91010026
บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 09:11:07
12 
25
91010027
บ้านโคกประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:01:42
14 
26
91010028
บ้านกุบังจามัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:47:06
11 
27
91010029
อนุบาลเมืองสตูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:17:12
26 
28
91010030
บ้านตันหยงโป
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:20:47
22 
29
91010031
บ้านหาดทรายยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:47:02
30
91010032
บ้านตำมะลังเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:10:36
23 
31
91010033
บ้านตำมะลังใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:13:04
11 
32
91010035
บ้านกาลูบี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:56:28
15 
33
91010036
บ้านกาเนะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 18:48:09
13 
34
91010037
บ้านทุ่งวิมาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:02:03
16 
35
91010038
บ้านควน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:41:11
28 
36
91010039
บ้านเกาะยาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:16:58
10 
37
91010040
บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:25:26
22 
38
91010041
อนุบาลสตูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:39:34
99 
39
91010042
อนุบาลควนโดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:18:18
16 
40
91010043
บ้านดูสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:40:50
12 
41
91010044
บ้านบูเกตยามู
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:25:26
14 
42
91010046
บ้านควนโต๊ะเหลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:28:28
13 
43
91010047
บ้านควนสตอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 07:40:58
18 
44
91010048
บ้านกุบังปะโหลด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:09:35
11 
45
91010049
บ้านทุ่งพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 08:50:28
46
91010050
บ้านทางงอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 19:55:27
14 
47
91010051
บ้านปันจอร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:37:21
19 
48
91010052
บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:43:30
15 
49
91010053
บ้านวังประจัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:39:01
12 
50
91010054
บ้านทุ่งมะปรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 19:16:02
19 
51
91010055
อนุบาลควนกาหลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:01:12
16 
52
91010056
นิคมซอย 10
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:26:34
53
91010057
บ้านเหนือคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:44:01
20 
54
91010058
บ้านเขาไคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:19:35
18 
55
91010059
บ้านควนล่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 22:55:17
11 
56
91010060
บ้านห้วยน้ำดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 22:18:55
13 
57
91010061
บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:15:58
16 
58
91010062
นิคมพัฒนาภาคใต้ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:25:18
59
91010063
บ้านน้ำหรา
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 10:41:44
12 
60
91010064
บ้านโตนปาหนัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:54:55
10 
61
91010065
บ้านหัวกาหมิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:05:21
62
91010066
บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:47:20
19 
63
91010067
บ้านค่ายรวมมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:45:30
11 
64
91010068
บ้านทุ่งตำเสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:41:49
13 
65
91010069
บ้านน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:38:57
16 
66
91010070
นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:34:00
20 
67
91010071
นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:22:19
23 
68
91010072
บ้านอุได
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:45:50
11 
69
91010073
นิคมพัฒนาผัง 120
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:45:37
13 
70
91010074
นิคมพัฒนาผัง 42
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 15:49:54
71
91010075
บ้านท่าแพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:08:39
14 
72
91010076
อนุบาลท่าแพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:50:54
27 
73
91010077
บ้านสายควน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 22:30:12
20 
74
91010078
บ้านท่าน้ำเค็มใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:07:14
13 
75
91010079
บ้านนาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 19:16:07
76
91010080
บ้านแป-ระใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:18:05
77
91010081
บ้านปลักหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:43:02
11 
78
91010082
บ้านวังปริง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:28:05
20 
79
91010083
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:22:07
13 
80
91010084
บ้านสวนเทศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:08:32
81
91010085
บ้านแป-ระเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:25:35
18 
82
91010086
บ้านควนเก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:36:44
15 
83
91010087
บ้านสาคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:52:48
15 
84
91010088
บ้านสาครเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 18:38:01
85
91010089
บ้านทางยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:20:57
86
91010090
บ้านทุ่งริ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:43:43
10 
87
91010091
สมาคมเลขานุการสตรี 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:02:30
15 
88
91010092
บ้านคลองสองปาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:43:52
12 
89
91010093
อนุบาลละงู
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:12:58
46 
90
91010094
บ้านไสใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:12:35
13 
91
91010095
บ้านปิใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:29:12
11 
92
91010096
บ้านโกตา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:59:56
14 
93
91010097
บ้านปากปิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:29:45
94
91010098
บ้านป่าฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:39:48
14 
95
91010099
บ้านท่าแลหลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 18:11:37
20 
96
91010100
บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:25:30
97
91010101
บ้านอุไร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:13:53
98
91010102
บ้านตูแตหรำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:08:18
13 
99
91010103
บ้านควนฟ้าแลบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:09:02
15 
100
91010104
บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:41:16
18 
101
91010105
บ้านดาหลำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:34:03
19 
102
91010106
บ้านนาข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:23:43
10 
103
91010107
บ้านหาญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:56:42
104
91010108
ไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:19:59
22 
105
91010109
บ้านทุ่งไหม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:59:02
10 
106
91010110
บ้านหนองหอยโข่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:36:08
13 
107
91010111
บ้านวังสายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:27:52
20 
108
91010112
บ้านหัวควน
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:11:48
16 
109
91010113
บ้านตะโละใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:47:19
28 
110
91010114
บ้านปากบารา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:27:28
21 
111
91010115
บ้านบ่อเจ็ดลูก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:27:13
10 
112
91010116
บ้านท่ายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:20:24
113
91010117
บ้านท่าพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:13:23
114
91010118
บ้านเกาะบูโหลน
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 09:01:16
11 
115
91010119
บ้านโคกพะยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:27:16
116
91010120
บ้านลาหงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:12:28
19 
117
91010121
บ้านนาพญา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 07:57:15
14 
118
91010122
บ้านห้วยมะพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:58:14
15 
119
91010123
บ้านเกาะยวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:02:17
12 
120
91010124
บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:37:59
16 
121
91010125
บ้านคลองน้ำเค็ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:25:49
16 
122
91010126
บ้านห้วยไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 22:02:28
123
91010127
บ้านปากละงู
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:04:22
15 
124
91010128
บ้านในเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:26:50
13 
125
91010129
บ้านปากบาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:25:40
20 
126
91010130
บ้านท่าชะมวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 19:29:34
13 
127
91010131
บ้านบากันโต๊ะทิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:09:02
128
91010132
เพียงหลวง ๔
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:38:43
129
91010133
บ้านบุโบย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:05:01
19 
130
91010134
บ้านสนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:04:19
131
91010135
บ้านตันหยงละไน้
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:40:30
132
91010136
บ้านกาแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:55:35
11 
133
91010137
บ้านขอนคลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 20:24:59
12 
134
91010138
บ้านราไว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:41:12
13 
135
91010139
บ้านทุ่งบุหลัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 19:50:00
136
91010140
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:23:37
137
91010141
บ้านมะหงัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 09:48:02
138
91010142
อนุบาลทุ่งหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:44:56
27 
139
91010143
วัดชมพูนิมิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:39:50
10 
140
91010144
บ้านคีรีวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:50:54
141
91010145
บ้านราวปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:02:36
11 
142
91010146
บ้านนาทอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:48:07
12 
143
91010148
บ้านวังตง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:13:54
18 
144
91010149
บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:09:05
10 
145
91010150
บ้านบารายี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:11:25
11 
146
91010151
บ้านช่องไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 12:12:47
15 
147
91010152
บ้านป่าแก่บ่อหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:29:10
12 
148
91010153
วรรธนะสาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:18:23
13 
149
91010154
บ้านทุ่งดินลุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 07:09:09
16 
150
91010155
อนุบาลมะนัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:08:51
24 
151
91010158
นิคมพัฒนาผัง 20
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 18:32:47
13 
152
91010159
บ้านวังพระเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:13:13
19 
153
91010160
ผังปาล์ม 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:55:05
13 
154
91010161
ผังปาล์ม 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:57:16
21 
155
91010162
ผังปาล์ม 4
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:58:52
156
91010163
ผังปาล์ม 7
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:36:38
13 
157
91010164
บ้านมะนัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 09:37:23
158
91010165
บ้านป่าพน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:54:37
18 
159
91010166
ผังปาล์ม 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:45:57
14 
     
159 (100.00%)