ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 114 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 114 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
93010047
บ้านพน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:25:00
12 
2
93010048
วัดเขาวงก์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:52:31
17 
3
93010049
สามัคคีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:16:09
13 
4
93010050
บ้านนาทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:31:54
17 
5
93010051
บ้านป่าแก่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:06:43
13 
6
93010052
บ้านพูด กรป.กลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:57:34
17 
7
93010053
บ้านคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:05:58
13 
8
93010054
บ้านควนประกอบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 07:20:22
25 
9
93010056
บ้านหน้าวัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:28:06
13 
10
93010057
อนุบาลกงหรา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:26:59
15 
11
93010058
บ้านทอนตรน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:34:37
16 
12
93010059
บ้านวังปริง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:35:52
12 
13
93010060
บ้านต้นประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:42:09
19 
14
93010061
วัดควนขี้แรด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:54:46
15
93010062
วัดพังกิ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:27:44
16
93010063
วัดหวัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:33:33
15 
17
93010064
อนุบาลเขาชัยสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:28:52
18 
18
93010065
วัดหัวเขาชัยสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:54:46
19
93010068
บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:51:43
12 
20
93010069
บ้านควนโคกยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:54:29
12 
21
93010070
บ้านเทพราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:52:56
10 
22
93010071
บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:28:51
11 
23
93010072
บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:53:41
16 
24
93010074
วัดท่านางพรหม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:12:02
25
93010075
วัดชุมประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:35:56
16 
26
93010076
วัดควนสามโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:11:25
27
93010077
บ้านไสนายขัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:28:39
28
93010078
วัดโพธิยาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:22:12
29
93010079
บ้านควนหมอทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:24:20
19 
30
93010080
บ้านเกาะทองสม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:02:37
13 
31
93010081
บ้านควนยวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:44:39
24 
32
93010082
วัดท่าควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:30:09
15 
33
93010083
บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:32:24
34
93010085
วัดแหลมจองถนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:08:34
35
93010086
วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:54:24
18 
36
93010087
วัดหานโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:51:21
10 
37
93010089
ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:43:13
38
93010092
วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:33:10
39
93010093
บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:09:57
11 
40
93010094
บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 07:55:50
13 
41
93010095
บ้านท่าเชียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:21:51
13 
42
93010096
บ้านพรุนายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:29:35
15 
43
93010097
บ้านทุ่งหนองสิบบาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:51:19
44
93010098
วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:23:44
12 
45
93010099
บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:55:44
14 
46
93010100
วัดโหล๊ะจันกระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:59:31
17 
47
93010101
บ้านควนอินนอโม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:40:39
15 
48
93010102
บ้านด่านโลด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:36:27
13 
49
93010103
บ้านร่มโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:51:08
12 
50
93010104
บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:09:10
37 
51
93010105
วัดปลักปอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:22:44
52
93010152
วัดสุภาษิตาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:58:41
10 
53
93010153
วัดแหลมดินสอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:23:08
10 
54
93010154
บ้านท่าเนียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:28:11
55
93010155
บ้านเกาะนางคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:30:25
18 
56
93010156
บ้านเกาะนางคำเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:46:20
12 
57
93010157
บ้านเกาะหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 15:16:10
58
93010158
บ้านเกาะเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 19:33:38
59
93010159
บ้านปากบางนาคราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:12:56
60
93010160
บ้านเกาะโคบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:52:45
61
93010161
บ้านท่าวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:47:41
62
93010162
บ้านช่องฟืน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:43:27
10 
63
93010163
วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:39:28
18 
64
93010164
บ้านโคกทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:20:21
11 
65
93010165
วัดไทรพอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:58:44
11 
66
93010166
วัดควนเผยอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:10:34
67
93010167
บ้านดอนประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:39:10
10 
68
93010168
วัดหัวควน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:10:49
11 
69
93010169
บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 12:35:31
13 
70
93010170
อนุบาลปากพะยูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:31:15
27 
71
93010171
ปากพะยูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 20:54:48
11 
72
93010172
วัดโรจนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:38:32
73
93010173
วัดฝาละมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:17:50
14 
74
93010174
บ้านควนพระสาครินทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:18:15
14 
75
93010175
บ้านแหลม
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:07:31
10 
76
93010176
วัดบางขวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:00:16
14 
77
93010177
บ้านบางมวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:00:05
15 
78
93010178
วัดพระเกิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:47:30
15 
79
93010179
วัดควนนางพิมพ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:10:25
80
93010180
บ้านม่วงทวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:49:36
15 
81
93010181
บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 12:00:31
24 
82
93010182
สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:19:45
13 
83
93010183
บ้านทะเลเหมียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:28:10
10 
84
93010184
บ้านควนนกหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:04:18
13 
85
93010197
วัดควนเพ็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:27:45
15 
86
93010198
บ้านควนแหวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:06:10
15 
87
93010199
วัดโคกตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:53:16
88
93010200
วัดพรุพ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:10:20
12 
89
93010201
บ้านควนหินแท่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:22:55
13 
90
93010202
บ้านทุ่งคลองควาย
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 15:02:28
11 
91
93010203
บ้านโหล๊ะหาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:16:02
21 
92
93010204
บ้านยางขาคีม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:29:24
11 
93
93010205
บ้านทุ่งนารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:34:50
25 
94
93010206
บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:14:06
14 
95
93010207
วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:15:49
16 
96
93010208
อนุบาลป่าบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:27:38
49 
97
93010209
วัดท่าดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:53:22
13 
98
93010210
บ้านน้ำตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:34:43
12 
99
93010211
วัดควนเคี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:45:03
12 
100
93010213
บ้านหนองธง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:26:13
28 
101
93010214
มิตรมวลชน 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 13:30:27
102
93010215
บ้านเหมืองตะกั่ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:40:09
17 
103
93010216
บ้านโคกสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:41:34
15 
104
93010217
วัดลอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:21:58
16 
105
93010218
บ้านต้นสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:05:40
11 
106
93010219
วัดรัตนวราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:20:34
14 
107
93010220
วัดสังฆวราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:45:55
108
93010221
วัดปัณณาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:19:00
109
93010223
อนุบาลบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:45:07
26 
110
93010224
บ้านหาดไข่เต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:41:14
24 
111
93010225
วัดนาปะขอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:44:35
10 
112
93010226
วัดโตนด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:28:31
113
93010227
วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:21:58
114
93010228
บ้านปากพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:21:49
13 
     
114 (100.00%)