ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 114 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 114 (100.00%)
1
93010047
บ้านพน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:51:35
2
93010048
วัดเขาวงก์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:37:53
3
93010049
สามัคคีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:49:06
4
93010050
บ้านนาทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:40:46
5
93010051
บ้านป่าแก่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:54:29
6
93010052
บ้านพูด กรป.กลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:09:40
7
93010053
บ้านคู
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 15:11:12
8
93010054
บ้านควนประกอบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:44:51
9
93010056
บ้านหน้าวัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:49:44
10
93010057
อนุบาลกงหรา
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 19:49:49
11
93010058
บ้านทอนตรน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:36:27
12
93010059
บ้านวังปริง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:35:57
13
93010060
บ้านต้นประดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:03:13
14
93010061
วัดควนขี้แรด
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:48:07
15
93010062
วัดพังกิ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:25:00
16
93010063
วัดหวัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:14:46
17
93010064
อนุบาลเขาชัยสน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:12:58
18
93010065
วัดหัวเขาชัยสน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:10:00
19
93010068
บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:43:03
20
93010069
บ้านควนโคกยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:52:09
21
93010070
บ้านเทพราช
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:04:50
22
93010071
บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 21:17:43
23
93010072
บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:45:11
24
93010074
วัดท่านางพรหม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:37:51
25
93010075
วัดชุมประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:14:51
26
93010076
วัดควนสามโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:38:38
27
93010077
บ้านไสนายขัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:44:14
28
93010078
วัดโพธิยาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:38:18
29
93010079
บ้านควนหมอทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:52:23
30
93010080
บ้านเกาะทองสม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:47:46
31
93010081
บ้านควนยวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:48:11
32
93010082
วัดท่าควาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 16:27:23
33
93010083
บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:46:44
34
93010085
วัดแหลมจองถนน
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 14:25:17
35
93010086
วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 14:00:02
36
93010087
วัดหานโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:57:31
37
93010089
ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:17:01
38
93010092
วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 13:33:07
39
93010093
บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:13:45
40
93010094
บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:36:38
41
93010095
บ้านท่าเชียด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:38:39
42
93010096
บ้านพรุนายขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:16:34
43
93010097
บ้านทุ่งหนองสิบบาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:16:12
44
93010098
วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:27:11
45
93010099
บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:10:45
46
93010100
วัดโหล๊ะจันกระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 12:52:57
47
93010101
บ้านควนอินนอโม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 02:39:26
48
93010102
บ้านด่านโลด
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 11:57:11
49
93010103
บ้านร่มโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:32:04
50
93010104
บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 09:45:19
51
93010105
วัดปลักปอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:40:03
52
93010152
วัดสุภาษิตาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:12:42
53
93010153
วัดแหลมดินสอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:55:54
54
93010154
บ้านท่าเนียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:09:03
55
93010155
บ้านเกาะนางคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:11:13
56
93010156
บ้านเกาะนางคำเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:06:56
57
93010157
บ้านเกาะหมาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:05:30
58
93010158
บ้านเกาะเสือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:57:37
59
93010159
บ้านปากบางนาคราช
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:20:35
60
93010160
บ้านเกาะโคบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:29:55
61
93010161
บ้านท่าวา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:22:50
62
93010162
บ้านช่องฟืน
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 15:04:51
63
93010163
วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:46:05
64
93010164
บ้านโคกทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:48:05
65
93010165
วัดไทรพอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:42:06
66
93010166
วัดควนเผยอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:26:16
67
93010167
บ้านดอนประดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:20:34
68
93010168
วัดหัวควน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:50:03
69
93010169
บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:49:34
70
93010170
อนุบาลปากพะยูน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:17:11
71
93010171
ปากพะยูน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:38:47
72
93010172
วัดโรจนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:10:19
73
93010173
วัดฝาละมี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:45:25
74
93010174
บ้านควนพระสาครินทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:49:26
75
93010175
บ้านแหลม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:33:54
76
93010176
วัดบางขวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:24:48
77
93010177
บ้านบางมวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:15:40
78
93010178
วัดพระเกิด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:12:15
79
93010179
วัดควนนางพิมพ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:05:14
80
93010180
บ้านม่วงทวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:09:25
81
93010181
บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:36:41
82
93010182
สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:08:46
83
93010183
บ้านทะเลเหมียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:58:32
84
93010184
บ้านควนนกหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:44:20
85
93010197
วัดควนเพ็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:11:40
86
93010198
บ้านควนแหวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 08:01:28
87
93010199
วัดโคกตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:56:57
88
93010200
วัดพรุพ้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:21:12
89
93010201
บ้านควนหินแท่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:59:51
90
93010202
บ้านทุ่งคลองควาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:07:19
91
93010203
บ้านโหล๊ะหาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:14:06
92
93010204
บ้านยางขาคีม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:13:37
93
93010205
บ้านทุ่งนารี
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:59:25
94
93010206
บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:35:14
95
93010207
วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:22:00
96
93010208
อนุบาลป่าบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:24:45
97
93010209
วัดท่าดินแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 19:50:05
98
93010210
บ้านน้ำตก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:55:19
99
93010211
วัดควนเคี่ยม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 19:49:18
100
93010213
บ้านหนองธง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:19:34
101
93010214
มิตรมวลชน 1
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:44:03
102
93010215
บ้านเหมืองตะกั่ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:06:31
103
93010216
บ้านโคกสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:00:26
104
93010217
วัดลอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:13:31
105
93010218
บ้านต้นสน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:06:16
106
93010219
วัดรัตนวราราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:55:43
107
93010220
วัดสังฆวราราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:03:28
108
93010221
วัดปัณณาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:12:50
109
93010223
อนุบาลบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:32:24
110
93010224
บ้านหาดไข่เต่า
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 12:03:01
111
93010225
วัดนาปะขอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:08:03
112
93010226
วัดโตนด
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 14:52:01
113
93010227
วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:28:58
114
93010228
บ้านปากพล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:13:54
     
114 (100.00%)