ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. ศรีสะเกษ
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
โรงเรียน
โรงเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ปรับปรุงข้อมูล
1
100700
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ราชประชานุเคราะห์ 29
นายวิศิษฎ์ วิทยวรการ
1033530894
33012010
530894
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านหนองกิโล
หนองครก
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
rpg29ssk@hotmail.com
rpg29.ssk.in.th
หนองครก
086-4603540
0 – 456 – 159 - 42
13/07/2537
3
3
type3
Y
25 ตุลาคม 2556 เวลา 16:05:00 น.
2
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ศรีสะเกษวิทยาลัย
sisaketwittayalai school
นายยิ่งยง นันทวณิชชากร
1033530885
33012001
530885
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
หนองครก
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
budgetskw@gmail.com
www.skw.ac.th
ศรีสะเกษ
045-612611
045-613088
17 พฤษภาคม 2455
0.1
1
type4
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:41:06 น.
3
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
สตรีสิริเกศ
satreesiriket
นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
1033530886
33012002
530886
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
world class standard school
หมู่ บ้าน
เมืองใต้
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
satreesiriket@ssk.ac.th
www.ssk.ac.th
ศรีสะเกษ
045612868
045620642
2482
0.5
1
type4
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 21:00:09 น.
4
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
คูซอดประชาสรรค์
kusawdprachasan
นายนาวิน สีหาบุตร
1033530887
33012003
530887
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านบ้านคูซอด
คูซอด
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
kusawd@gmail.com
www.kusawd.ac.th
-
0849590524
-
20 เมษายน พ.ศ. 2519
12
10
type2
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 16:19:48 น.
5
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ไกรภักดีวิทยาคม
kraipakdeewittakhom
นายศักดา มุขขันธ์
1033530888
33012004
530888
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 บ้านหนองตะมะ
โพธิ์
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
kraipakdee@gmail.com
kraipakdee.ac.th
ศรีสะเกษ
45612433
045616212
20/05/2523
6.4
6.6
type2
Y
11 ตุลาคม 2562 เวลา 11:54:04 น.
6
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
สิริเกศน้อมเกล้า
siriketnomklow
นายณัฐวุฒิ นามวงศ์
1033530890
33012005
530890
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตหลักเมือง
หมู่ 7 บ้านบ้านโนนแย้
หญ้าปล้อง
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
sknkschool1@hotmail.com
sknk.ac.th
?????????
45614001
045617370
2535
5
2
type2
Y
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:02:36 น.
7
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
น้ำคำวิทยา
namkhamwittaya
ดร.พิสิฐ รักพรม
1033530892
33012006
530892
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้านบ้านน้ำคำ
น้ำคำ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
namkham2540@gmail.com
data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1033530892
น้ำคำ
2540
9
8
type2
Y
23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:30:58 น.
8
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Srinagarindra The Princess Mother School, Si sa ket under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Patronage
นายคณาวุฒิ พรหมทา
1033530893
33012007
530893
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 6 บ้านบ้านโนนกอง
โพธิ์
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
swsk@swsk.ac.th
http//:www.swsk.ac.th
???.?????
045911155
045911155
31/10/2539
8
8
type2
Y
23 มิถุนายน 2562 เวลา 21:51:31 น.
9
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
มัธยมโพนค้อ
Matthayomphonkho School
นายวีรวุฒิ นวลศิริ
1033530891
33012008
530891
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้านโพนค้อ
โพนค้อ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
mpd@school.in.th
http//mpk.school.in.th
โพนค้อ
45821035
045916051
30 เมษายน 2539
12
13
type2
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30:34 น.
10
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์)
Sisaketwittayalai 2 Huaykal < Promdired Anusorn >
นายวันชัย วรรณวงษ์
1033530889
33012009
530889
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 บ้านนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1
หมากเขียบ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
turakanskw2@gmail.com
www.skw2.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
045916540
045916540
พ.ศ. 2535
12
13
type2
Y
07 ตุลาคม 2563 เวลา 17:37:28 น.
11
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ยางชุมน้อยพิทยาคม
YANGCHUMNOIPITTAYAKOM
-
1033530895
33012011
530895
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต ลุ่มน้ำมูล
หมู่ 10 บ้านยางชุมน้อย
ยางชุมน้อย
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
boss01@ycpschool.ac.th
www.ycpschool.ac.th
ยางชุมน้อย
045687116
045687116
22 มกราคม 2518
24
0.2
type4
Y
01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:05:13 น.
12
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ลิ้นฟ้าพิทยาคม
Linphapittayakom
นางวันดี พรหมมา
1033530896
33012012
530896
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 1 บ้านลิ้นฟ้า
ลิ้นฟ้า
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
www.lppk.ac.th
-
0880806552
2537
15
11
type2
Y
08 มีนาคม 2562 เวลา 11:05:00 น.
13
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
กันทรารมณ์
KANTARAROM
นายนริศ อัมภรัตน์
1033530897
33012013
530897
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 บ้านเทศบาลตำบลกันทรารมย์
ดูน
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
www.krschool@hotmail.co
http://www.kr.ac.th
กันทรารมย์
045651143
045651532
17 พฤษภาคม 2499
27
0
type4
Y
26 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:28:04 น.
14
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ละทายวิทยา
lathaiwittaya
นางสุมาลี นาคกระโทก
1033530898
33012014
530898
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 บ้านละทาย
ละทาย
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
ltw2557@gmail.com
www.Ltw.ac.th
อบต.ละทาย
045915172
045915172
1 มิถุนายน 2518
36
9
type2
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 21:59:00 น.
15
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
บัวน้อยวิทยา
BUANOIWITTHAYA
นางกิษรา เทสันตะ
1033530899
33012015
530899
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 3 บ้านบ้านขาม
บัวน้อย
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
www.buanoiwittaya.com
บัวน้อย
045821099
18/04/2532
22
17
type1
Y
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:11:14 น.
16
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ประสานมิตรวิทยา
Prasanmitwittaya
-
1033530903
33012019
530903
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านอีปาด
อีปาด
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
psw.56l@hotmail.com
www.psmw.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
045-915887
045-915887
8 พฤษภาคม 2540
46
20
type2
Y
13 เมษายน 2563 เวลา 20:01:27 น.
17
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
โนนค้อวิทยาคม
nonkhowittayakom
นายพรศักดิ์ อุ่นใจ
1033530954
33012022
530954
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตกันทรารมย์
หมู่ 2 บ้านบ้านโนนคูณ
โนนค้อ
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
nonkhowittayakom@gmail.com
nwks.ac.th
โนนค้อ
045659051
045659051
23 เมษายน 2520
60
4
type2
Y
20 มิถุนายน 2560 เวลา 05:22:21 น.
18
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
เขื่อนช้างวิทยาคาร
Khuenchangwittayakarn
นายดาวหยาด ขันธ์เพชร
1033530959
33012025
530959
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 1 บ้านบ้านเขิน
เขิน
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
kck@thaimail.com
http:/school.obec.go.th
เขิน?
45650080
045655081
24/12/2525
50
12
type3
Y
23 ธันวาคม 2559 เวลา 19:22:54 น.
19
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
น้ำเกลี้ยงวิทยา
Namkliangwittaya
นายชัยยา บัวหอม
1033530960
33012026
530960
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
กันทรารมณ์
หมู่ 5 บ้านวารีรัตน์
น้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
ngw@ngw.ac.th
www.ngw.ac.th
??????????
45609048
045609049
1 พฤษภาคม 2530
36
0.1
type3
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:53:40 น.
20
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
บัวเจริญวิทยา
buacharoenwittaya
นายไสว มีสติ
1033530961
33012027
530961
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 7 บ้านบัวระรมย์
ตองปิด
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
bjwsc28@gmail.com
bjwsc.ac.th
ตองปิด
045821015
045821015
14 พ.ค.2535
25
21
type2
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:44:51 น.
21
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
นครศรีลำดวนวิทยา
Nakornsrilumduan wittaya
นายจักรินทร์ บุญเอนก
1033530962
33012028
530962
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
รัตนวงษา
หมู่ 1 บ้านบ้านสร้างบาก
วังหิน
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
nakornsrilumduanwittaya@gmail.com
http://www.nsw.in.th
วังหิน
045969807
045969808
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522
28
1
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:36 น.
22
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
โนนเพ็กวิทยาคม
NONPHEKWITTAKOM
นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง
1033530971
33012032
530971
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านหนองแฮด
โนนเพ็ก
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
nonpekwittayakomschool@gmail.com
www.nonpekschool.ac.th
หนองค้า
45614437
-
19/05/2526
25
7
type2
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 12:43:15 น.
23
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
พยุห์วิทยา
payuwittaya
นายลือชัย พิเลิศ
1033530972
33012033
530972
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 3 บ้าน-
พยุห์
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
www.payu.ac.th
พยุห์
45609713
045607136
2532
22
2
type2
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:31:07 น.
24
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ส้มป่อยพิทยาคม
Sompoypittayacom
นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ
1033530938
33022001
530938
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลุ่มน้ำมูล
หมู่ 15 บ้านบ้านส้มป่อย
ส้มป่อย
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
sompoi@bed.go.th
http://www.labschools.n
เทศบาลตำบลส้มป่อย
045-913714,081-
045913714
19 ก.ค.2519
35
12
type2
Y
01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:48:12 น.
25
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ไผ่งามพิทยาคม
Phai-ngampittayakom School
ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วย
1033530940
33022002
530940
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านเมี่ยง
ไผ่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Phaingampittayakom@gmail.com
ไผ่
045918141
17/02/2538
50
13
type2
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:18:16 น.
26
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
กำแพง
Kamphaeng
นายวิเชียร บุญมาก
1033530945
33022005
530945
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขต กำแพง
หมู่ 1 บ้านสำโรง
สำโรง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
kps_school@hotmail.com
www.kps.ac.th
สำโรง
045-691536
045691537
2501
24
3
type4
Y
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:29:40 น.
27
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
thungchaipittaya ratchamangkalapisak
นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์
1033530947
33022008
530947
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านบ้านหนองมะฮาด
ทุ่งไชย
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
tpr.sch@thaimail.com
tpr.ac.th
???????
045-960429
045-960429
พ.ศ.2525
33
13
type2
Y
24 กันยายน 2563 เวลา 09:14:06 น.
28
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ทุ่งสิมวิทยาคม
thungsimwittayakom
นายสถาน ปรางมาศ
1033530948
33022009
530948
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 บ้านบ้านสิม
โคกจาน
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
-
https://www.thungsim.ac.th
โคกจาน
045-960592
-
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
45
18
type2
Y
21 ตุลาคม 2563 เวลา 21:32:35 น.
29
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
จตุรภูมิพิทยาคาร
jaturaphoompittayakarn
นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ
1033530949
33022011
530949
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านแต้
แต้
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
jatu530949@gmail.com
www.jatu.ac.th
แต้
-
-
6 มิถุนายน 2539
24
6
type2
Y
12 ตุลาคม 2563 เวลา 09:54:24 น.
30
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
โคกหล่ามวิทยา
KOKLRAMWITHAYA SCHOOL
นายทัศพร คำปลิว
1033530950
33022013
530950
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตกำแพง
หมู่ ุ6 บ้านเหงี่ยง
โคกหล่าม
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
ิboonperm2012@hotmail.com
33101000.thaischool.in.th
โคกหล่าม
045-602163,085-
8 พฤษภาคม 2540
25
23
type1
Y
18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:37:21 น.
31
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
เบญจประชาสรรค์
Benjaprasasan
นายสุชาติ เทสันตะ
1033530944
33022015
530944
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 บ้านบ้านหนองนาคู
หนองหมี
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
benja205@thaimail.com
www.bpsschool.ac.th
หนองหมี
045-826346
10 ต.ค. 42
24
23
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:27:57 น.
32
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
บึงบูรพ์
Buengboon school
นายสมยศ หลักบุญ
1033530951
33022016
530951
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 บ้าน138
บึงบูรพ์
บึงบูรพ์
ศรีสะเกษ
33220
buengboon@hotmail.com
www.bb.ac.th
045-689048,045-
045689048
4 มิถุนายน 2518
43
1
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:36:23 น.
33
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ห้วยทับทันวิทยาคม
huaytaptanwittayakom
นายวิเชียร บุญมาก
1033530952
33022017
530952
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 1 บ้าน-
ห้วยทับทัน
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
hwkssk2@hotmail.com
www.hwk.ac.th
ห้วยทับทัน
045-699052,081-
045-699080
30 มีนาคม 2521
45
1
type3
Y
03 มิถุนายน 2562 เวลา 15:31:36 น.
34
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ผักไหมวิทยานุกูล
pakmaiwittayanukul
นายจิตตนาถ สิงห์โต
1033530953
33022018
530953
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 15 บ้านไพรพะเนาว์
ผักไหม
ห้วยทับทัน
ศรีสะเกษ
33210
-
www.pakmai.ac.th
อบต.ผักไหม
045-821019
-
13 กุมภาพันธ์ 2538
50
12
type2
Y
19 ตุลาคม 2563 เวลา 16:40:27 น.
35
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
วรคุณอุปถัมภ์
worakhunupathum
นายสีลา มะเค็ง
1033530967
33022019
530967
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 10 บ้านเลขที่ 9 บ้านหนองใหญ่
หนองใหญ่
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
33120
webwku@gmail.com
http://www.wku.ac.th/
หนองใหญ่
045-603046
045603018
04/06/2520
40
5
type2
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 19:30:52 น.
36
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
คลีกลิ้งพัฒนาทร
Kleeklingpattanaton
นายสัมพันธ์ ไทยสรวง
1033530975
33022023
530975
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพม.28
หมู่ 7 บ้านคลีกลิ้ง
คลีกลิ้ง
ศิลาลาด
ศรีสะเกษ
33160
คลีกลิ้ง
085-0169059
2529
70
10
type2
Y
07 ตุลาคม 2559 เวลา 14:05:15 น.
37
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ปรางค์กู่
prangku
-
1033530923
33032001
530923
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
1
หมู่ 1 บ้าน-
พิมาย
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
prangku.ac.th
-
045-697088
045697088
2510
60
0.5
type4
Y
10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17:43:32 น.
38
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ขุขันธ์
Khukhan
นายเทวิน ชินบุตร
1033530914
33032002
530914
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้าน
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
khukhan.ac.th
ห้วยเหนือ
045-671249
045671479
1 ก.ย. 2493
54
.700
type4
Y
16 พฤษภาคม 2560 เวลา 06:08:17 น.
39
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ลมศักดิ์วิทยาคม
Lomsakwittayakom School
นางเนตรนภา สาระวรรณ
1033530916
33032006
530916
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตขุขันธ์
หมู่ 8 บ้านจันลม
ลมศักดิ์
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
info.lomsak@gmail.com
www.lomsakssk.ac.th
ลมศักดิ์
045-821102
-
2534
50
15
type2
Y
28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:10:20 น.
40
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
โนนกระสังวิทยาคม
nonkasangwittakhom
นางศรศรี ศรีคำ
1033530925
33032008
530925
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิยาเขตปรางค์กู่
หมู่ 11 บ้านทุ่งหม่อง
สมอ
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
nsw_school54@hotmail..com
???
045920470
30/11/2542
60
6
type2
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40:52 น.
41
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ศรีตระกูลวิทยา
Sritrakoolwittaya
นายสวาสดิ์ อินธิศร
1033530917
33032009
530917
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านบ้านสนวน
ศรีตระกูล
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
stwschool28@gmail.com
stwschool.ac.th
ศรีตระกูล
045-969-931
045-969-932
2538
67
25
type2
Y
13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:51 น.
42
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ตูมพิทยานุสรณ์
Toomphittayanusorn
นายวิเชียรชัย งามแสงทรัพย์
1033530926
33032010
530926
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านที่ 213 บ้านตูม
ตูม
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
ตูม
045-697312
8 พ.ค. 2540
60
6
type1
Y
04 มกราคม 2559 เวลา 14:51:00 น.
43
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
สวงษ์วิทยาคม
SAWONGWITTHAYAKHOM
นายกอบชัย โพธินาแค
1033530918
33032011
530918
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขุขันธ์
หมู่ 4 บ้านบ้านสวงษ์
หัวเสือ
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
sawongwit@gmail.com
sawongwit.ac.th
หัวเสือ
045685088
045685088
8 พฤษภาคม 2540
40
16
type2
Y
27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:12:00 น.
44
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
หนองคูวิทยา
nongkhuwittaya
นายเด่นนคร ขาวสะอาด
1033530927
33032012
530927
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปรางค์กู่
หมู่ 12 บ้านบ้านหนองหาน
ดู่
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
www.nkws.ac.th
ดู่
045818575
10 ส.ค. 2540
70
10
type2
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 07:59:28 น.
45
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
SADAOYAIPRACHASAN
นายอัษกร ตัณทกูล
1033530919
33032013
530919
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 บ้านโคกสำราญ
สะเดาใหญ่
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
33140
sps2010@hotmail.co.th
www.spsschool.ac.th
สะเดาใหญ่
045-614344
-
30/11/2542
60
10
type2
Y
26 กันยายน 2562 เวลา 10:32:38 น.
46
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
สวายพิทยาคม
SAWAIPITTAYACOM
นายนิรันดร์ ธรรมคุณ
1033530928
33032014
530928
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้าน48 บ้านทับขอน
สวาย
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
-
-
สวาย
045-969314
29/11/2542
80
20
type1
Y
01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:52 น.
47
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
Phokpittayakhom Rajamangkalabhisek
ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย จันครา
1033530924
33032015
530924
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มรัชมังคลาภิเษก
หมู่ 12 บ้านบ้านพอก
กู่
ปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
33170
ppr.ac.th
-
045-818071
045-910817
21 มกราคม 2531
70
11
type2
Y
28 ธันวาคม 2561 เวลา 10:45:22 น.
48
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ละลมวิทยา
LALOMWITTAYA
นายธีวราช อ่อนหวาน
1033530965
33032016
530965
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านบ้านโกแดง
ละลม
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
lalomwit.school@gmail.com
llw.ac.th
ละลม
045-920112
045-920112
29 มกราคม 2534
89
11
type2
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 11:03:01 น.
49
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
PHUSINGHPRACHASERMVIT SCHOOL
นายภูรินท์ สอนพูด
1033530966
33032017
530966
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตขุขันธ์
หมู่ 11 บ้าน เลขที่ 93 บ้านภูสิงห์
ห้วยตึ๊กชู
ภูสิงห์
ศรีสะเกษ
33140
ppwschool2015@gmail.com
psps.ac.th/mainpage
ห้วยตึ๊กชู
045-608149
-
28 กุมภาพันธ์ 2535
80
1.5
type2
Y
31 ตุลาคม 2559 เวลา 10:44:19 น.
50
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
กันทรลักษณ์วิทยาคม
Kanthalalak Wittayakom
นายบุรินทร์ สุดใจ
1033530911
33042002
530911
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 บ้านบ้านโนนสำราญ
สังเม็ก
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
klwkschool@hotmail.com
www.klwk.ac.th
สังเม็ก
045-650070
02/02/2537
77
13
type2
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:20:02 น.
51
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
กันทรลักษ์วิทยา
KANTHARALAKWITTAYA
นายอุดม ดำริห์
1033530905
33042004
530905
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านน้ำอ้อม
น้ำอ้อม
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
aum_moobin@hotmail.com
www.klws.ac.th
เมืองกันทรลักษ์
045-661617
045661420
15/05/2502
60
1
type4
Y
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:35:55 น.
52
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
บึงมะลูวิทยา
bungmaluwittaya
-
1033530907
33042008
530907
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตพระวิหาร
หมู่ 1 บ้านบึงมะลู
บึงมะลู
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
www.blwsc.ac.th
บึงมะลู
045-924656
045-924657
22 ธันวาคม 2527
78
12
type3
Y
06 มิถุนายน 2560 เวลา 15:27:57 น.
53
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
กระแชงวิทยา
Krachaengwittaya
นายประมูล แสวงผล
1033530910
33042012
530910
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านกระแชงใหญ่
กระแชง
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
kcw_2012@hotmail.com
www.kcw.ac.th
กระแชง
045-810509
045-810509 ต่อ 608
2536
63
10
type3
Y
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:12:51 น.
54
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
มัธยมบักดองวิทยา
mutayombukdongwittaya
นายณภัทร์ ใจเครือ
1033530934
33042013
530934
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพม.28
หมู่ 4 บ้านบ้านบักดอง
บักดอง
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ
33150
mbukdong@gmail.com
www.mbukdong.ac.th
บักดอง
045637479
045637479
20/06/2540
75
7
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:37:16 น.
55
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ภูมิซรอลวิทยา
PHUMSARONWITTAYA SCHOOL
นายพลพัทธชัย งามแสง
1033530913
33042017
530913
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
Buffer School
หมู่ 2 บ้านบ้านภูมิซรอล
เสาธงชัย
กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
phumsarol@gmail.com
www.prwsc.ac.th
เสาธงชัย
045924840
045924840
8 พฤษภาคม 2540
95
26
type2
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:06:29 น.
56
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ศรีรัตนวิทยา
Sirattana Wittaya School
นายถวัลย์ สุนทรา
1033530957
33042018
530957
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 2 บ้านจอก
สะพุง
ศรีรัตนะ
ศรีสะเกษ
33240
www.sirat.ac.th
สะพุง
045677094
045677094
14 ก.พ.2524
35
2
type4
Y
20 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:07:38 น.
57
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
เบญจลักษ์พิทยา
Benjalakpittaya School
นายภูมิภัทร มาลี
1033530969
33042020
530969
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 บ้านเสียว
เสียว
เบญจลักษ์
ศรีสะเกษ
33110
BPSCHOOL2522@GMAIL.COM
www.bp.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
045605041
045605040
27 พฤษภาคม 2522
60
2
type3
Y
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:39:42 น.
58
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านคูซอด
KUSORD
นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ
1033530051
33010001
530051
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านคูซอด
คูซอด
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
choocheep1@hotmail.com
-
คูซอด
-
-
17 พฤษภาคม 2464
15
13
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:18:37 น.
59
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเวาะ
Ban wao school
-
1033530052
33010002
530052
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองพระธาตุเรืองรอง
หมู่ 5 บ้านบ้านเวาะ
คูซอด
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
-
www.wao.ac.th
คูซอด
-
-
29 พ.ย. 2482
15
13
type1
Y
10 มิถุนายน 2561 เวลา 20:39:20 น.
60
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเปือย
banpuay
นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร
1033530053
33010003
530053
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านเปือย
คูซอด
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1033530053&page=info
คูซอด
045660466
16/09/2482
13
10
type1
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 14:22:45 น.
61
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านจานหนองคู
Channongku
นายสุชาติ เบ็ญเจิด
1033530019
33010004
530019
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองศรีลำดวน
หมู่ 4 บ้านหนองคู
จาน
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
bnknmn@gmail.com
https://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านจานหนองคู-1535683733138595
จาน
045-620451
-
พ.ศ.2475
15
15
type2
Y
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:52:49 น.
62
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
Dong Bang Primary School
นายพจน์ศุพงษ์ สระแก้ว
1033530020
33010005
530020
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านดงบัง
จาน
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
bandongbangschools@gmail.com
http://bandongschool.no-ip.info/
จาน
2475
15
16
type1
Y
15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:55:52 น.
63
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
HONGKADNONGTAKEUN
-
1033530021
33010006
530021
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
จาน
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
banhongkad.ssk.in.th
จาน
-
-
16,มิถุนายน 2480
16
16
type2
Y
14 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00:06 น.
64
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านแดงเหล่ายอด
Bandanglowyod
นายไพศาล อารีย์
1033530022
33010007
530022
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านแดง
จาน
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
จาน
045 - 660124
10 มิถุนายน 2481
16
18
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:33:07 น.
65
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
Nongkhan School
นายไพบูลย์ บุตรมี
1033530024
33010008
530024
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองแคน
ซำ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
nongkhaen.ssk1@gmail.com
-
ซำ
045660227
-
20/06/2482
9
9
type1
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 14:59:26 น.
66
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านแทงวิทยา
Bantangwittaya School
นายอุดม โพธิ์ชัย
1033530025
33010009
530025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านแทง
ซำ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
tangwit59@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1033530025
ซำ
-
-
2463
13
14
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:13:46 น.
67
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
nongkaanongvapasabang
นางราชมาลี ต้อนรับ
1033530028
33010010
530028
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านหนองแข้
ซำ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
ซำ
0944792296
พ.ศ.2499
12
12
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:00:46 น.
68
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านซำโพธิ์
BAN SAMPHO SCHOOL
นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์
1033530030
33010011
530030
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านซำ
ซำ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
ซำ
045660228
-
18 กรกฎาคม 2479
10
11
type2
Y
08 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:10:27 น.
69
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ตะดอบวิทยา
tadobwittaya
นางวิชุดา ชัยชาญ
1033530032
33010012
530032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านตะดอบ
ตะดอบ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
1033530032@pracharath.ac.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530032
อบต.ตะดอบ
0878704809
-
26มิ ถุนายน 2466
15
15
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:55:51 น.
70
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองแคนหนองเทา
nongcannongthao
นายเศรษฐโชค บุญเสริม
1033530034
33010014
530034
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองศรีลำดวน
หมู่ 5 บ้านบ้านหนองเทา
ตะดอบ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
sukkam@sisaketedu1.go.th
data.bopp-obec.info/web/index_building.php?School_ID=1033530034#
ตะดอบ
0610756156
17 เมษายน 2487
20
20
type1
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:19:11 น.
71
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองม่วงหนองแวง
ฺBannongmuagnongwaeng School
นายอภิชาติ ดวงสีดา
1033530018
33010015
530018
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองม่วง
ทุ่ม
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
watcharapong1962@gmail.com
-
ทุ่ม
045969385
-
18 มิถุนายน 2482
18
19
type1
Y
30 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00:40 น.
72
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหางว่าวโนนบัว
hangwao-nonbua
นายพาลี กาลพฤกษ์
1033530016
33010016
530016
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองศรีลำดวน
หมู่ 4 บ้านบ้านหางว่าว
ทุ่ม
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
-
-
ทุ่ม
045660223
-
19 มิถุนายน 2482
17
20
type1
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:45 น.
73
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านฮ่องแข้ดำ
hongkeadum school
นายพัสกร รุ่งเรือง
1033530017
33010017
530017
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบ้านฮ่องแข้ดำ
ทุ่ม
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
hongkea@school.in.th
hongkeadum.ssk.in.th
ทุ่ม
045-660167
17 มีนาคม 2520
16
17
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:01:14 น.
74
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านทุ่ม
BUNTUM
นายธณัท บุญชูวิสิฐ
1033530012
33010018
530012
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทุ่ม
ทุ่ม
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
santanee2517@gmail.com
ทุ่ม
045660032
2461
15
15
type1
Y
27 ตุลาคม 2562 เวลา 13:47:23 น.
75
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านขมิ้น
kaminschool
-
1033530013
33010019
530013
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านขมิ้น
ทุ่ม
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
kaminschool203@hotmail.com
ทุ่ม
15 ตุลาคม 2477
15
17
type1
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 11:12:13 น.
76
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเสือบอง
Bansaubong
นางสิริทร คงคูณ
1033530014
33010020
530014
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเสือบอง
ทุ่ม
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
-
-
ทุ่ม
0993269665
-
21052501
12
12
type1
Y
07 ตุลาคม 2563 เวลา 14:26:19 น.
77
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนแกด
nonkaed
นางวาสนา สงโสด
1033530015
33010021
530015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านโนนแกด
ทุ่ม
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
-
nongad.ssk.in.th/
ทุ่ม
0985845394
-
15 มิถุนายน 2482
15
15
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:54:38 น.
78
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านน้ำคำ
NAMKAM
นายวีระ วิวัฒนศิริโภคิน
1033530054
33010022
530054
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านน้ำคำ
น้ำคำ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
numkum@gmail.com
numkum2004.ssk.in.th
น้ำคำ
45615432
09/11/2477
10
9
type2
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:25:24 น.
79
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองโนวิทยา
Nongnowittaya
นายวิเศษ ไชยอุดม
1033530055
33010023
530055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านหนองโนใต้ (เลขที่292)
น้ำคำ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
nongnowit@gmail.com
nongnowit.ssk.in.th
น้ำคำ
045611880
01_05_2466
5
4
type2
Y
14 สิงหาคม 2563 เวลา 09:12:20 น.
80
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองคำ
Nongkhum
นายสิทธิ อินตะนัย
1033530057
33010025
530057
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านหนองคำ
น้ำคำ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
-
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1033530057
น้ำคำ
0814383823
-
20/05/2504
10
8
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:00:31 น.
81
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
BANNOONHANGNONGHAR
นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช
1033530050
33010026
530050
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านโนนหุ่ง
โพธิ์
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1033530050&Area_CODE=3301
โพธิ์
0614892262
19 กรกฎาคม 2497
12
18
type1
Y
15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:42:02 น.
82
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
BANPHONONJANELONG
นายอรุณโรจน์ วันเลิศ
1033530049
33010028
530049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านโพธิ์
โพธิ์
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
aranrote@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1033530049&page=oit
0-4561-4910
0-4561-4911
5/5/1922
7
7
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:54:29 น.
83
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านบก
banbok
นายอัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล
1033530029
33010030
530029
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านบก
โพนข่า
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
-
-
โพนข่า
045660220
-
16 กันยายน 2482
7
7
type1
Y
15 ตุลาคม 2562 เวลา 07:14:30 น.
84
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
BANPHONKHA[WINITWITTAYAKAN]
นายรังสรรค์ กรึงไกร
1033530026
33010031
530026
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนน
โพนข่า
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
banphonkhaschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530026
โพนข่า
0878781633
-
16/06/2463
13
13
type2
Y
09 กันยายน 2563 เวลา 11:01:46 น.
85
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
BANKUTNGONG
นายภูวเนศวร์ บุญมาก
1033530027
33010032
530027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านกุดโง้ง
โพนข่า
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
Kud-12@hotmail.co.th
โพนข่า
456810292
-
29/11/2476
5
6
type2
Y
11 สิงหาคม 2563 เวลา 14:53:01 น.
86
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองแวงโพนเขวา
bannongwanphonkao school
นายวิฑูรย์ พิเชฐโสภณ
1033530041
33010033
530041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบ้านกอก
โพนเขวา
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
Witoon3667@gmail.com
nwk.ssk.in.th
โพนเขวา
086-8129440
-
2479
12
12
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:17:03 น.
87
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองเข็งเหล่าแค
NONGKHANGLAOKHAE SCHOOL
-
1033530042
33010034
530042
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองหลวงพ่อโต
หมู่ 3 บ้านบ้านหนองเข็ง
โพนเขวา
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
-
-
โพนเขวา
-
-
16 เมษายน 2465
15
15
type1
Y
04 มิถุนายน 2562 เวลา 14:18:03 น.
88
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านดอนสั้น
bandonsan
นายเศรษฐาวิทย์ สีหะวงษ์
1033530043
33010035
530043
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านดอนสั้น
โพนเขวา
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
bandonsan148school@gmail.com
-
โพนเขวา
-
-
20/03/2500
17
15
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:53:18 น.
89
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโพนค้อ
phonkho
นายคงสิทธิ์ อินตะนัย
1033530023
33010036
530023
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มCEO ศรีนครลำดวน
หมู่ 6 บ้านบ้านโพนค้อ
โพนค้อ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
phonkho.ssk@hotmail.co.th
www.phonkorchool.com
โพนค้อ
081-0686270
045643638
2446
12
13
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:17:57 น.
90
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อนุบาลวัดพระโต
ANUBANWATPRATO
นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม
1033530047
33010037
530047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ - บ้าน-
เมืองเหนือ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
anubanwatprato@gmail.com
watprato.ssk.in.th
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
45612730
045-612377
16/05/2465
2
2
type3
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:20:43 น.
91
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหญ้าปล้อง
YAPLONG
นายเอกอมร ใจจง
1033530058
33010038
530058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านหญ้าปลัอง
หญ้าปล้อง
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
yaplong801@gmail.com
yaplong.ssk.in.th
หญ้าปล้อง
0991674266
-
8 / 10 / 2477
7
6
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:09:12 น.
92
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนแย้
bannonyar
นายธีรนันท์ คำคาวี
1033530061
33010040
530061
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านโนนแย้
หญ้าปล้อง
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
ืnonyar2560@gmail.com
nonyar.ssk.in.th/web/
-
045612505
-
16 มิถุนายน 2482
7
6
type1
Y
08 ตุลาคม 2562 เวลา 10:24:03 น.
93
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเอกสร้างเรือง
Eaksangrueng
นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์
1033530062
33010041
530062
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองพระธาตุเรืองรอง
หมู่ 5 บ้านเอก
หญ้าปล้อง
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
-
หญ้าปล้อง
04560217
29/11/2442
7
5
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:31:03 น.
94
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
มหาราช 3
MAHARAJ 3
นางศุภากร สายหงษ์
1033530044
33010042
530044
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบัวเตย
หนองแก้ว
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
supakorn.vgmc@gmail.com
หนองแก้ว
0817609539
2513
12
13
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:12:39 น.
95
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนอีปังโพนวัว
None E Pang Pone Wua School
นางสาวดวงเดือน โกกะพันธ์
1033530045
33010043
530045
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านโนนสว่าง
หนองแก้ว
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
epang123456@gmail.com
หนองแก้ว
พ.ศ.2479
12
13
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:27:12 น.
96
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองหว้าเข้ากรรม
bannongwakowkam
นายประมวล บุญชิต
1033530040
33010044
530040
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองหลวงพ่อโต
หมู่ 9 บ้านหนองเข้ากรรม
หนองแก้ว
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
หนองแก้ว
0879598911
12/05/25483
18
20
type1
Y
25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:43:06 น.
97
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองแก้วสำโรง
Nongkaewsamrong
นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา
1033530038
33010045
530038
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองหลวงพ่อโต
หมู่ 4 บ้านสำโรง
หนองแก้ว
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
หนองแก้ว
16/03/2463
10
10
type2
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:15:53 น.
98
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
nondangkururatresan
-
1033530039
33010046
530039
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนดั่ง
หนองแก้ว
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
หนองแก้ว
19/05/2482
12
15
type1
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:22:25 น.
99
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองครก
BANNONGKROK
นายเกรียงไกร สูงสนิท
1033530001
33010047
530001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 40 หมู่5 บ้านบ้านหนองครก
หนองครก
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
nongkrokssk@gmail.com
ืnongkrok.ssk.in.th
อบต.หนองครก
0817090893
-
พ.ศ.2460
5
6
type2
Y
03 กันยายน 2563 เวลา 20:42:25 น.
100
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองโพธิ์
nongpho school
-
1033530002
33010048
530002
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่ม ceo เมืองสวนสมเด็จ
หมู่ 8 บ้านบ้านหนองแดง
หนองครก
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
nongpho_2499@hotmail.com
-
หนองครก
045969392
-
09/06/2499
2
2
type1
Y
04 ตุลาคม 2561 เวลา 12:22:00 น.
101
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองสาดโนนเจริญ
Nongsadnonjaroean
นางรุ่งรัตน์ สหัสดี
1033530003
33010049
530003
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองสาด
หนองครก
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
หนองครก
045-660110
2480
7
9
type1
Y
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:16:50 น.
102
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองสวง
NongSuang
นายสมบัติ ชารีวัน
1033530004
33010050
530004
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองสวง
หนองครก
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
หนองครก
045660213
8 มิถุนายน 2482
8
8
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:14:57 น.
103
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านดอนกลาง
donklang
นางอัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์
1033530005
33010051
530005
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านดอนกลาง
หนองครก
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
weawmauree03@gmail.com
donlkang.ssk.in.th
หนองครก
045969391
-
01/07/2501
10
11
type1
Y
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:34:34 น.
104
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อนุบาลศรีสะเกษ
anubansisaket
นายสุรชาติ ทอนศรี
1033530007
33010053
530007
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 998/38 บ้าน-
เมืองใต้
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
anubansisaket
www.anubansisaket.ac.th
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
045611529
045643140
1/12/2511
.100
4
type4
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:34:14 น.
105
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองไผ่
NONGPHAI
นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ
1033530063
33010054
530063
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านหนองไผ่
หนองไผ่
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1033530063
หนองไผ่
08/05/2466
8
8
type1
Y
12 ตุลาคม 2563 เวลา 10:56:50 น.
106
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหอยสะเดาพัฒนา
BanHoisadaophattana
นายวิชิต บุญเฉลียว
1033530064
33010056
530064
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านพัฒนา
หนองไผ่
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
หนองไผ่
28/11/2478
15
13
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:49:30 น.
107
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านก่อโนนหล่อง
Bankhononlong
นายติณภพ สีดากุล
1033530036
33010057
530036
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองศรีลำดวน
หมู่ 6 บ้านโนนหล่อง
หนองไฮ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
knl921@hotmail.com
-
หนองไฮ
45660007
-
29กรกฎาคม2479
18
20
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:35:16 น.
108
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโพนแดง
Ban Pondang School
นายทวีศักดิ์ สังวัง
1033530037
33010058
530037
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านโพนแดง
หนองไฮ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
0
0
หนองไฮ
0819678899
0
27/06/2497
20
22
type1
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 12:35:54 น.
109
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านแกประชาสามัคคี
bankeaprachasamakee school
นางสาวออยใจ ปราบภัย
1033530035
33010059
530035
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองศรีลำดวน
หมู่ 3 บ้านบ้านแก
หนองไฮ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
อบต.หนองไฮ
0810654360
15 ก.ค.2502
22
20
type1
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:35:03 น.
110
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
จินดาวิทยาคาร 3
jindavitayakarn 3 school
นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว
1033530031
33010060
530031
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองไฮ
หนองไฮ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
kruphong@hotmail.co.th
jinda3.ssk.in.th/
หนองไฮ
0956039722
01/05/2463
15
15
type1
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:57:08 น.
111
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหมากเขียบ
Markkheab
นายเสถียร ลำภา
1033530008
33010061
530008
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านหมากเขียบ
หมากเขียบ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
satian1@hotmail.com
-
หมากเขียบ
045660472
-
2499
10
11
type1
Y
09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:31:02 น.
112
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านก้านเหลือง
bankanleung
นายฌพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล
1033530009
33010062
530009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านก้านเหลือง
หมากเขียบ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
webbklsskedu1@gmail.com
http://bkl.ssk.in.th/
หมากเขียบ
045916661
045916661
12/10/2473
13
14
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22:01:39 น.
113
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1
nikomsrangtonanghuykla1
นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล
1033530010
33010063
530010
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองสวนสมเด็จ
หมู่ 7 บ้านนิคมห้วยคล้า
หมากเขียบ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
หมากเขียบ
045660002
045660002
2502
13
14
type1
Y
04 ตุลาคม 2561 เวลา 10:29:43 น.
114
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านยางกุดนาคำ
BANYANGKHUTNACOME
นายไสว วรรณทวี
1033530011
33010064
530011
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านยางกุด
หมากเขียบ
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
33000
kklit250411 a@gmail.com
0
หมากเขียบ
0817093024
-
10/06/2481
14
16
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:09:39 น.
115
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านยางเครือ
YANGKREAR
นายบุญส่ง พื้นผา
1033530605
33010065
530605
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยางชุมน้อย
หมู่ 2 บ้านยางเครือ
กุดเมืองฮาม
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
yangkrear@gmail.com
www.google.co.th
กุดเมืองฮาม
045660065
16 กรกฎาคม 2483
25
8
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:59 น.
116
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)
Bankudmuangham
นางอาภรณ์ ตรีประเคน
1033530606
33010066
530606
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านกุดเมืองฮาม
กุดเมืองฮาม
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
1033530606@pracharath.ac.th
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1033530606
กุดเมืองฮาม
045914092
-
4 มิถุนายน 2546
21
8
type2
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 13:55:26 น.
117
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านแก้ง
kaeng
นายบุญมาก บุญศรี
1033530607
33010067
530607
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยางชุมน้อย
หมู่ 4 บ้านบ้านแก้ง
กุดเมืองฮาม
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
kangsc_23@hotmail.com
-
กุดเมืองฮาม
-
-
15 กรกฎาคม 2482
16
12
type1
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:55 น.
118
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านคอนกาม
Bankhonkam school
-
1033530603
33010068
530603
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบ้านคอนกาม
คอนกาม
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
asone1478@gmail.com
-
คอนกาม
085ึ7628834,0879495066
-
2466
28
6
type2
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 11:16:10 น.
119
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านค้อเมืองแสน
Khomuangsan
นายปฏิวัติ จันล่องคำ
1033530604
33010069
530604
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านบ้านค้อ
คอนกาม
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
khomuagsan@hotmail.com
http://kms.ssk.in.th
คอนกาม
0892601262
-
25/12/2520
20
8
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:17:13 น.
120
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนคูณ
BANNONKHUN
นายชาติชาย นามวงศ์
1033530608
33010070
530608
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านโนนคูณ
โนนคูณ
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
nonkoon1@hotmail.com
-
โนนคูณ
-
-
-/-/2467
30
6
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:23:48 น.
121
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหอย-โนนดู่
banhoinondu
นายฐิตรัฐ สอนศรี
1033530609
33010071
530609
อนุบาล-ประถมศึกษา
ceo ยางชุมน้อย
หมู่ 3 บ้านบ้านหอย
โนนคูณ
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
โนนคูณ
3 กุมภาพันธ์ 2481
28
10
type1
Y
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:18:46 น.
122
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนติ้ว
nontewschool
นายเด่นชัย เบญมาตย์
1033530610
33010072
530610
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านโนนติ้ว
โนนคูณ
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
-
-
โนนคูณ
-
-
27 มิถุนายน 2499
25
6
type1
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:19:28 น.
123
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านบอนวิทยา
Bonwittaya
นายศุภเมศฐ์ ศิรวิรุฬห์ชัย
1033530595
33010073
530595
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านบอน เลขที่ 21
บึงบอน
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
E-mail:bonwittayaschool@gmail.com
-
บึงบอน
045-687321
6 มิถุนายน 2466
30
4
type2
Y
05 สิงหาคม 2563 เวลา 08:36:40 น.
124
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านจอมวิทยา
banjomwittaya
นางสาววีรวรรณ พวงผกา
1033530596
33010074
530596
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยางชุมน้อย
หมู่ 4 บ้านบ้านจอม
บึงบอน
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
??banjomwittaya.go.th
บึงบอน
0902378341
2482
19
5
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:41:03 น.
125
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
Bannon(Ratprachasongkhro)
นายสมคิด บุญสถิตย์
1033530597
33010075
530597
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านโนนสูง
บึงบอน
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
http://bannon.school.in
บึงบอน
45687569
6/พ.ค./2480
25
8
type2
Y
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:32:04 น.
126
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)
ANUBANYANGCHUMNOI
นายยงชัย สุเมธิวิทย์
1033530594
33010076
530594
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านยางชุมน้อย
ยางชุมน้อย
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
aynschool@gmail.com
www.ayn.ac.th
เทศบาลตำบลยางชุมน้อย
045-687057
045-687057
6/6/2466
20
0.5
type3
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:23:08 น.
127
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านยางชุมใหญ่
Yangchumyai School
นายอภิสิทธิ์ เงาศรี
1033530598
33010077
530598
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านยางชุมใหญ่
ยางชุมใหญ่
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
1033530598@pracharath.ac.th
yangchumyai2.blogspot.com
ยางชุมใหญ่
0879610836
-
21 ก.ค. 2479
16
4.5
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:56:51 น.
128
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านลิ้นฟ้า
Banlinpha
นายไพชยนต์ แก้วพวง
1033530599
33010079
530599
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านลิ้นฟ้า
ลิ้นฟ้า
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
Sunattha07@gmail.com
Linpha.in.th
ลิ้นฟ้า
0981716734
-
27 กรกฎาคม 2479
19
15
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:46:16 น.
129
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านดินดำ
DinDum
นายยุรนันท์ สุนิพัฒน์
1033530600
33010080
530600
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านดินดำ
ลิ้นฟ้า
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
-
-
องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
-
-
2484
20
15
type1
Y
08 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:15:32 น.
130
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านผักขะ
Phakha School
นายอภิวัฒน์ ชาติมนตรี
1033530601
33010081
530601
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านบ้านผักขะ
ลิ้นฟ้า
ยางชุมน้อย
ศรีสะเกษ
33190
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530601
อปต.ลิ้นฟ้า
045 667175
8 มิถุนายน 2466
10
10
type2
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:28:59 น.
131
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองอีกว่าง
Bannongekuang
นายสุรพัศ สาธุพันธ์
1033530067
33010082
530067
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองอีกว่าง
คำเนียม
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
suraphatsathuphan2561@gmail.com
http://nongekuang.schoo
คำเนียม
0902819497
-
12042486
32
5.5
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00:09 น.
132
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านอีต้อม
etom
นางปิยวดี กองหล้า
1033530069
33010083
530069
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์
หมู่ 2 บ้านบ้านอีต้อม
คำเนียม
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
ETOM@School.in.th
etom.ssk.in.th
คำเนียม
045969120
-
6 กันยายน 2477
30
3
type1
Y
05 ตุลาคม 2561 เวลา 09:30:57 น.
133
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านมะกรูด
Makrud
นายวรเทพ พงษ์เกษ
1033530070
33010084
530070
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านมะกรูด
คำเนียม
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
sovawantana@gmail.com
คำเนียม
0902738999
9 กรกฎาคม 2500
29
3
type1
Y
14 ตุลาคม 2562 เวลา 15:12:08 น.
134
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
Kamniam(kamniamwittayakarn)
นายศิลปชัย นันตโลหิต
1033530071
33010085
530071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านคำเนียม
คำเนียม
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
k.kamniem@gmail.com
kamniem.ssk.in.th/
คำเนียม
0933245309
-
2462
25
2
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:18:42 น.
135
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองทามใหญ่
BANNONGTAMYAI
นายศุภมงคล บุญชู
1033530072
33010086
530072
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านหนองทามใหญ่
คำเนียม
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
คำเนียม
0610210018
15/02/2516
33
7
type1
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:34:33 น.
136
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านจาน
Ban Chan
นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ
1033530101
33010087
530101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านจาน
จาน
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
1033530101@pracharath.ac.th
banchan.ssk.in.th
จาน
045915417
2463
30
14
type2
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 12:19:48 น.
137
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)
Nongyaplong
นายสุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์
1033530102
33010088
530102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทักษิณกันทรารมย์
หมู่ 10 บ้านหนองหญ้าปล้อง
จาน
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
ํYAPLONG250@hotmail.com
ํnyp.ssk.in.th/
จาน
045 915499
6 พฤษภาคม 2483
28
15
type2
Y
18 กันยายน 2561 เวลา 10:12:30 น.
138
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านอาลัย
Banalai
-
1033530103
33010089
530103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
CEO ทักษิณกันทรารมย์
หมู่ 15 บ้านอาลัย
จาน
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
-
-
จาน
045-660106
-
16 พฤษภาคม 2483
35
20
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:30:17 น.
139
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านบูรพา
Ban Burapha School
-
1033530104
33010090
530104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบูรพา
จาน
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
burapha.ssk.in.th
อบต.จาน
18 พฤษภาคม 2489
39
11
type2
Y
06 มกราคม 2563 เวลา 19:44:37 น.
140
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านพะแนงวิทยา
Banpanangwittaya
นายภคิน ธรรมนูญ
1033530105
33010091
530105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทักษิณกันทรารมย์
หมู่ 2 บ้านพะแนง
จาน
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
http://panang.school.in
จาน
0813212584
-
2494
35
20
type2
Y
28 พฤษภาคม 2560 เวลา 18:29:53 น.
141
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านผักบุ้ง
Ban Puk Bung school
นายชาตรี ระติเดช
1033530111
33010092
530111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านบ้านผักบุ้ง
จาน
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
chatre.ratidet@hotmail.com
-
จาน
0986474132
01/06/2482
50
13
type2
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 11:11:42 น.
142
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226
banklomittrapap226
-
1033530086
33010093
530086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านคล้อมิตรภาพ 226
ดู่
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
bankho226@gmail.com
bankho226.ac.th
ดู่
0819674781
เมษายน 2464
19
8
type2
Y
24 มิถุนายน 2563 เวลา 11:39:46 น.
143
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
Ban Nong Thom ( Khuru Rat Anuson )
นางกาญจนา คำเพราะ
1033530087
33010094
530087
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองถ่ม
ดู่
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
ntk.2464@hotmail.com
ดู่
045-969125
16 พ.ค.
26
12
type1
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 20:59:20 น.
144
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านดู่
Bandoo
-
1033530088
33010095
530088
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์
หมู่ 1 บ้านดู่
ดู่
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
-
-
ดู่
-
-
24 มิถุนายน 2499
19
18
type1
Y
18 กันยายน 2560 เวลา 07:12:42 น.
145
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านดูนสิม(อสพป.8)
DOONSIM
นายประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์
1033530068
33010096
530068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านดูน
ดูน
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
www.doonsim.ac.th
ดูน
20 กันยายน 2516
28
2.5
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:56:04 น.
146
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองมะแซว
BANNONGMASAEW
นางปฐมาวดี ศรีชนะ
1033530066
33010097
530066
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO มิตรภาพกันทรารมย์
หมู่ 8 บ้านหนองมะแซว
ดูน
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
http://ms.ssk.in.th
ดูน
45636293
วันที่ 16 กรกฎาคม 2494
27
1
type1
Y
15 มิถุนายน 2562 เวลา 19:59:38 น.
147
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อนุบาลกันทรารมย์
Anubankanthararom
นายศิริ สุภาพ
1033530065
33010098
530065
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านคำบอน
ดูน
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
akrschool2009@gmail.com
akr.ac.th
เทศบาลกันทรารมย์
045651225
045651239
7/5/2465
26
0.2
type3
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:48:42 น.
148
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
BANMAD
นางสาวกัญยุพา สรรพศรี
1033530127
33010099
530127
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหมัด
ทาม
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
schmhad@yahoo.co.th
http://schoo.obec.go.th
045660469
0
2480
35
15
type1
Y
13 ตุลาคม 2562 เวลา 13:20:35 น.
149
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านทาม
Bantam
-
1033530128
33010100
530128
อนุบาล-ประถมศึกษา
ฟากมูลกันทรารมย์
หมู่ 9 บ้านทาม
ทาม
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
toomsihapak@gmail.com
-
ทาม
045-660470
-
2 พฤษภาคม 2483
36
16
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:47:12 น.
150
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
BANPHUENG(MATHULEEPRACHASAN)
นายนิกร ผุดผ่อง
1033530130
33010101
530130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านผึ้ง
ทาม
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
1033530130@pracharath.ac.th
ทาม
0883529539
9 มิถุนายน 2466
45
17
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:22:31 น.
151
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเจี่ย
Banchia
-
1033530137
33010102
530137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ฟากมูลกันทรารมย์
หมู่ 2 บ้านเจี่ย
ทาม
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
ทาม
045969126
1 /05/2475
42
16
type2
Y
11 มิถุนายน 2561 เวลา 16:54:27 น.
152
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนผึ้ง
nonphung
นายสุรศักดิ์ เจตนา
1033530073
33010103
530073
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโนนผึ้ง
โนนสัง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
nonphung@hotmail.com
www.nonphung.com
โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง
045660294
-
2478
35
6
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:43:20 น.
153
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองหวาย
Bannongwai
นายนัฐฏ์ พงษ์เกษ
1033530074
33010104
530074
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองหวาย
โนนสัง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
33010104nw@gmail.com
โนนสัง
0817897378
2480
38
13
type2
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:06:07 น.
154
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
Bannonsang(nonsangvittayakan)
นายสมพร อินทา
1033530075
33010105
530075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านโนนสัง
โนนสัง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
noonsang_school@hotmail.com
Facebook/โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
โนนสัง
045651091
045651091
1 เมษายน 2461
30
4
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:23:25 น.
155
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
keelek
นางอังคณา พรหมศรี
1033530076
33010106
530076
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO กลางกันทรารมย์
หมู่ 7 บ้านขี้เหล็ก
โนนสัง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
-
-
โนนสัง
-
-
9 กรกฏาคม 2500
30
5
type1
Y
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:29:06 น.
156
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองบัวไชยวาน
์NONGBUACHAIWAN
นายอุทัย สมใจเพ็ง
1033530077
33010107
530077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านหนองบัวไชยวาน
โนนสัง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
33010107@sisaketedu1.go.th
http://www.chaiwan.go.t
โนนสัง
045966455
15 มิถุนายน 2467
37
10
type2
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 11:45:12 น.
157
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองโอง
nong-ong school
นางกาญจนา ชมสูงเนิน
1033530078
33010108
530078
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองโอง
โนนสัง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
โนนสัง
0819973381
มิถุนายน 2482
45
15
type1
Y
26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:40:10 น.
158
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านพันลำ
phanlam
นายกฤษฎา พิมพันธ์
1033530112
33010109
530112
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านพันลำ
บัวน้อย
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
33010109@sisaketedu1.go.th
บัวน้อย
มีค. 2483
47
20
type1
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 07:58:52 น.
159
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
Banwangnoonpueynongsang
นายอาคม กองธรรม
1033530113
33010110
530113
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแวง
บัวน้อย
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
-
-
บัวน้อย
0804893797
-
2465
20
27
type1
Y
02 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:24:49 น.
160
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเทิน
Bantern
นายถนอม บัวแก้ว
1033530114
33010111
530114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านเทิน
บัวน้อย
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
33010111@sisaketedu1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530114
บัวน้อย
0918355010
พ.ศ.2501
30
20
type1
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 08:08:43 น.
161
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านบัวน้อยโนนปอ
banbuanoinonpo school
นายเบญจพล พิมาร
1033530115
33010112
530115
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบัวน้อย
บัวน้อย
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
-
บัวน้อย
-
-
พ.ศ. 2465
28
14
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:21:18 น.
162
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านขาม
bankhamschool
นายอาคม คงเมือง
1033530116
33010113
530116
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านขาม
บัวน้อย
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
noonbk2@gmail.com
บัวน้อย
0890233454
6 พ.ค. 2483
30
19
type1
Y
09 ตุลาคม 2563 เวลา 11:08:05 น.
163
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านจิกกะลา
chickkala
นายสุวัลลภ อินทะแสง
1033530109
33010114
530109
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านจิกกะลา
ผักแพว
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
auriwannee@hotmail.com
0
0872469842
1 /06/2482
40
13
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:44:55 น.
164
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเกาะ
BANKHAO
-
1033530094
33010116
530094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
CEO ทักษิณกันทรารมย์
หมู่ 6 บ้านเกาะ
ผักแพว
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
ผักแพว
045-969-133
2483
31.0
8.00
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:39:49 น.
165
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านนาดี
BANNADEE
นายปรีชา ฝังสิมมา
1033530106
33010117
530106
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทักษิณกันทรารมย์
หมู่ 9 บ้านนาดี
ผักแพว
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
-
-
ผักแพว
045660464
-
21/09/2479
28
17
type1
Y
13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:29:35 น.
166
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนสะอาดอีตู้
Barn Noonsaard-etoo
นายประหยัด พลพวก
1033530107
33010118
530107
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโนนสะอาด
ผักแพว
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
nonesaard@ssk3.go.th
http://ssk237.ssk.in.th/
ผักแพว
0815796902
24 มิถุนายน 2499
26
11
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:17:27 น.
167
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
Banphakpaew
นายระพี แก้วเนตร
1033530108
33010119
530108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านผักแพว
ผักแพว
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
sornsawun.952@hotmail.com
www.phakpaew.ac.th/
ผักแพว
-
-
1 มกราคม 2464
25
10
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:35:27 น.
168
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเมืองน้อยหนองมุข
muangnoinongmuk
นายสังเวียน สูงโฮง
1033530125
33010120
530125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านเมืองน้อย
เมืองน้อย
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
เมืองน้อย
045812076
พ.ศ.2460
42
14
type1
Y
05 กันยายน 2563 เวลา 14:53:38 น.
169
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
Ban nongnumtao-nonsuaen
นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง
1033530126
33010121
530126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 10 บ้านหนองน้ำเต้า
เมืองน้อย
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
-
เมืองน้อย
0804808721
-
24/06/2499
40
16
type1
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 18:09:25 น.
170
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองเทา
BANNONG TAO
นายกรวัฒนา นาคา
1033530120
33010122
530120
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มฟากมูล
หมู่ 9 บ้านหนองเทา
เมืองน้อย
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
-nongtao218@gmail.com
-
เมืองน้อย
-
-
2479
45
16
type1
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:06 น.
171
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโคก
bankoke
นายสงคราม ทีน้ำคำ
1033530100
33010123
530100
อนุบาล-ประถมศึกษา
ceo มิตรภาพกันทรารมย์
หมู่ 5 บ้านบ้านโคก
ยาง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
bankoke1234@gmail.com
ยาง
045969138
25 พฤษภาคม 2523
22
4
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:19:34 น.
172
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านยาง
BANYANG
นายนาวิน วรศักดิ์มหาศาล
1033530096
33010124
530096
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO มิตรภาพกันทรารมย์
หมู่ 1 บ้านยาง
ยาง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
banyang@school.in.gh
banyang.school.in.th
ยาง
0918356946
2466
24
12
type1
Y
23 เมษายน 2562 เวลา 14:32:24 น.
173
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองกี่
bannongkee
นายสุรัตน์ สิงห์เทพ
1033530097
33010125
530097
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองกี่
ยาง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
ยาง
2513
31
4
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:47:38 น.
174
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านกล้วย
Bankluayschool
นายสมจิต สงสาร
1033530098
33010126
530098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านกล้วย
ยาง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
Ban.kluayschool@hotmail.go.th
bankluay.ssk.in.th
ยาง
045650005
-
40
10
type2
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 07:30:31 น.
175
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านสร้างเหล่าโนนแดง
bansranghloanondang
นางสาวนวลแข ปฏิสัมพิทา
1033530099
33010127
530099
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO มิตรภาพกันทรารมย์
หมู่ 8 บ้านสร้างเหล่า
ยาง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
ยาง
1 ตุลาคม 2480
28
7
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:52:34 น.
176
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองกก
BANNONGKOK
นายดำรงชัย ประเสริฐทรง
1033530095
33010128
530095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองกก
ยาง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
s.nongkok@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530095
ยาง
0819550761
-
1 กรกฎาคม 2472
25
8
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:17:09 น.
177
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโพธิ์ลังกา
pholangka school
นายบัณฑิต ดาประสงค์
1033530093
33010129
530093
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านโพธิ์ลังกา
ยาง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
pholungkaschool@gmail.com
ยาง
045660456
พ.ศ.2479
31
5
type1
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 12:14:53 น.
178
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านละทาย
BANLATAI
นางกัลยา แสนทวีสุข
1033530121
33010130
530121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 บ้านละทาย
ละทาย
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
-
อบต.ละทาย
-
-
2464
35
11
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:40:56 น.
179
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านกอก
BANKOK
นายวัฒนา ทองมนต์
1033530122
33010131
530122
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านกอก
ละทาย
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
ละทาย
2479
43
14
type1
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 12:41:34 น.
180
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเขวา
Bankao school
นางสุรภี เธียรวรรณ
1033530123
33010132
530123
อนุบาล-ประถมศึกษา
ฟากมูลกันทรารมย์
หมู่ 4 บ้านเขวา
ละทาย
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
sb3259@gmail.com
ละทาย
0819995338
6 พฤษภาคม 2483
37
7
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:53:52 น.
181
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเหม้าหนองเรือ
banmaonongruea
นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ
1033530124
33010133
530124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านเหม้า
ละทาย
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
-
-
ละทาย
-
-
27 กันยายน 2472
33
7
type1
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:02 น.
182
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านยางน้อยสามัคคี
BANYANGNOISAMAKKEE
นายมาโนช ขำศรีบุศ
1033530129
33010134
530129
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านยางน้อย
ละทาย
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
33010134@sisaketedu1.go.th
ละทาย
0-4581-8022
-
1 ม.ค.2521
41
15
type1
Y
03 ธันวาคม 2562 เวลา 14:32:51 น.
183
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านกอกหัวนา
Kokhuana
นางระหงค์ นันตโลหิต
1033530134
33010135
530134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านกอกหัวนา
หนองแก้ว
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
-
kokhuana.ssk.in.th/index.php?name=page&file=page&op=ota
หนองแก้ว
-
-
2500
50
27
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:20:05 น.
184
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเปือย
Ban Puey
นายศานิต คำวงศ์
1033530135
33010136
530135
อนุบาล-ประถมศึกษา
ceo ฟากมูลกันทรารมย์
หมู่ 6 บ้านเปือย
หนองแก้ว
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
suparat0810@gmail.com
อบต.หนองแก้ว
081-8761745
2465
37
11
type1
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 11:47:26 น.
185
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
nongkaw(radpadungwittaya)
นายประสาท เครื่องทอง
1033530136
33010137
530136
อนุบาล-ประถมศึกษา
ฟากมูลกันทรารมย์
หมู่ 1 บ้านหนองแก้ว
หนองแก้ว
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
charoon_5@hotmail.com
หนองแก้ว
045915633
4 มิ.ย. 2460
54
18
type1
Y
05 ตุลาคม 2561 เวลา 10:52:44 น.
186
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองบัวท่าช้าง
BAN NONGBUATHACHANG
นายสุทัศ สุขกมล
1033530092
33010138
530092
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองบัว
หนองบัว
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
-
-
หนองบัว
045969144
-
0/00/2464
24
7
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:47:14 น.
187
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโพนทรายโนนเรือ
Banphonsaynonrue
นายสุพงษ์ คงนิล
1033530089
33010139
530089
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO ทักษิณกันทรารมย์
หมู่ 3 บ้านโพนทรายโนนเรือ
หนองบัว
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
33010139@sisaketedu1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1033530089
หนองบัว
0621950171
-
1/09/1936
29
3
type2
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:31:36 น.
188
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านสีถาน
Bansithan
นายพีรณัฐ วันดีรัตน์
1033530090
33010140
530090
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสีถาน
หนองบัว
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
-
-
หนองบัว
-
-
24 มกราคม 2496
24
12
type1
Y
15 ตุลาคม 2562 เวลา 11:11:21 น.
189
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านขามป้อม
KAMPOM
นายชัยภูมิ โขสูงเนิน
1033530091
33010141
530091
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านขามป้อม
หนองบัว
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
http://kampom.ssk.in.th/
หนองบัว
24 มิ.ย. 2499
25
4
type1
Y
24 มิถุนายน 2563 เวลา 11:30:35 น.
190
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนามแท่ง
BANNAMTANG
-
1033530133
33010142
530133
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO ฟากมูลกันทรารมย์
หมู่ 3 บ้านหนามแท่ง
หนองแวง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
Bannamtang School
หนองแวง
045969164
6 พฤษภาคม 2483
60
20
type1
Y
20 กันยายน 2560 เวลา 07:11:05 น.
191
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
nongvang(Sowonneewittayakom)
นายชัยณรงค์ อดทน
1033530131
33010143
530131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านหนองแวง
หนองแวง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
nws_school@windowslive.com
หนองแวง
00/00/2480
40
16
type2
Y
27 มกราคม 2563 เวลา 10:20:55 น.
192
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
Bansangyai
นายโกวิท ดวงคำ
1033530132
33010144
530132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
CEO ฟากมูลกันทรารมย์
หมู่ 10 บ้านแสงใหญ่
หนองแวง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
pompam-tan@hotmail.com
หนองแวง
045660292
19 เม.ย. 2476
50
28
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06:30 น.
193
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองดุมหนองม่วง
nongdumnongmuang
นางสาวสุนัดดา เสนสม
1033530079
33010145
530079
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO กลางกันทรารมย์
หมู่ 2 บ้านหนองดุม
หนองหัวช้าง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
33010145@sisaketedu1.go.th
nongdom
หนองหัวช้าง
017897378
-
27 กันยายน 2479
30
5
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:28 น.
194
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
Banluchainonsikhlairongnamkham
นายสมสมัย นาราษฎร์
1033530084
33010146
530084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านลือชัย
หนองหัวช้าง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
lnrschool@hotmail.co.th
lnr.ssk.in.th
หนองหัวช้าง
0913301627
2481
45
12
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:22:44 น.
195
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านทุ่งพาย
BanThungpi
นายสุวัชร สารสมัคร
1033530085
33010147
530085
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลางกันทรารมย์
หมู่ 3 บ้านทุ่งพาย
หนองหัวช้าง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
-
-
หนองหัวช้าง
045660029
-
1 มิถุนายน พ.ศ. 2482
34
8
type1
Y
13 ตุลาคม 2561 เวลา 13:06:21 น.
196
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองถ่ม
bannongthom
นายสำเริง สิมณี
1033530080
33010148
530080
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองถ่ม
หนองหัวช้าง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
หัวช้าง
045660291
01/06/2481
29
3
type1
Y
13 ตุลาคม 2561 เวลา 13:03:16 น.
197
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองหัวช้าง
bannonghuachang
นายสันตชัย แห่งธรรม
1033530081
33010149
530081
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองหัวช้าง
หนองหัวช้าง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
อบต.หนองหัวช้าง
2480
37
7
type1
Y
13 ตุลาคม 2562 เวลา 22:43:39 น.
198
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านบกขี้ยาง
bokkeeyang
-
1033530082
33010150
530082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบกขี้ยาง
หนองหัวช้าง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
หัวช้าง
045660100
1 มิถุนายน พ.ศ.2481
35
10
type2
Y
08 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:06:56 น.
199
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
Banlerngfagphonthongpattana
นายคมกฤช คำเพราะ
1033530083
33010151
530083
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลางกันทรารมย์
หมู่ 7 บ้านบ้านเลิงแฝก
หนองหัวช้าง
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
-
lfs.ssk.in.th
หนองหัวช้าง
045660079
-
พ.ศ.2500
44
14
type1
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:59:18 น.
200
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านทุ่งมั่ง
Banthungmangschool
นายทนงศักดิ์ พรมแพง
1033530119
33010152
530119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านทุ่งมั่ง
อีปาด
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
chaisi1@hotmail.com
อีปาด
12 มิถุนายน 2466
46
24
type1
Y
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:38:09 น.
201
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองไฮ
์Nonghai
ว่าที่ร้อยตรีกันทรา เขียวอ่อน
1033530117
33010153
530117
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองไฮ
อีปาด
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
bannonghaischool112@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1033530117
อิปาด
089-9455694
-
พ.ศ. 2549
50
25
type1
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 12:08:28 น.
202
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านอีปาด
ิBan Epad
นายธนพจน์ จำชาติ
1033530118
33010154
530118
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านอิปาด
อีปาด
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
33130
อีปาด
0833055848
2504
50
20
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:31:57 น.
203
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร)
anuban nonkhun(nonkhowittayakhan)
นายคำพร แก้ววิเศษ
1033530665
33010155
530665
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านโนนค้อ
โนนค้อ
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
-
ank.ssk.in.th/
โนนค้อ
0831294412
-
1 พฤษภาคม 2461
60
4
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:32:52 น.
204
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนคูณ
Ban nonkhun School
นายชัชวาลย์ บัวงาม
1033530666
33010156
530666
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านโนนคำ
โนนค้อ
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
โนนค้อ
17 กันยายน 2499
69
4
type2
Y
15 กันยายน 2563 เวลา 11:55:18 น.
205
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองจิกเหล่าเชือก
BanNongjiklaochuek
นายสมเกียรติ งามนัก
1033530667
33010157
530667
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO บูรพาโนนคูณ
หมู่ 4 บ้านหนองจิก
โนนค้อ
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
โนนค้อ
045660251
22 พฤษภาคม 2516
70
10
type1
Y
22 มิถุนายน 2562 เวลา 12:51:20 น.
206
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
Bannongsamkhadonkaeo School
-
1033530668
33010158
530668
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาโนนคูณ
หมู่ 6 บ้านหนองสามขา
โนนค้อ
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
krupoy_boonchirathon@outlook.co.th
www.nskk1.in.th
โนนค้อ
045660098
-
2513
66
10
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 07:50:20 น.
207
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเท่อเล่อ
Banterler
นายมนูญ ทองเทพ
1033530670
33010160
530670
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาโนนคูณ
หมู่ 5 บ้านเท่อเล่อ
โนนค้อ
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
โนนค้อ
0
09/07/2500
70
7
type1
Y
07 มิถุนายน 2561 เวลา 15:41:31 น.
208
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านร่องเก้า
rongkao school
นายทธ ทองภามี
1033530671
33010161
530671
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านร่องเก้าเหนือ
โนนค้อ
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
rongkao_school@hotmail.
rongkao.school.in.th
โนนค้อ
45659041
2531
56
1
type1
Y
29 กันยายน 2560 เวลา 06:15:02 น.
209
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านบกแดงผักขะย่า
Bokdangphakhaya
นายมนวรรธน์ สีดาฐิติวัฒน์
1033530672
33010162
530672
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านบก
บก
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
bd.school@hotmail.com
bokdangschool.in.th
บก
045660388
-
1 พฤษภาคม 2464
52
13
type2
Y
15 ตุลาคม 2562 เวลา 17:16:35 น.
210
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
Bandindamlaosentai
นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน
1033530673
33010163
530673
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองดินดำ
บก
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
dindamlaosentai@hotmail.com
dsts.ssk.in.th
บก
0881106998
1 ต.ค. 2480
50
10
type2
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 14:23:05 น.
211
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโปร่ง
Banpong
นายทัศพงษ์ พรหมทา
1033530674
33010164
530674
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโปร่ง
บก
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
-
-
บก
045969263
-
1 มิถุนายน 2482
43
15
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:25:34 น.
212
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหัวเหล่า
hualao
นายยุทธิพงษ์ พร้อมพรม
1033530675
33010165
530675
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประจิมโนนคูณ
หมู่ 11 บ้านหัวเหล่า
บก
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530675
บก
2479
ุ60
11
type2
Y
12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:36:11 น.
213
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนสว่าง
Nonsawang
นายไพลิน แก้วทองมี
1033530676
33010166
530676
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง
บก
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
nonswang_school@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบก
0848964994
29/11/2482
56
12
type1
Y
29 มิถุนายน 2563 เวลา 10:02:17 น.
214
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโพนงาม
PHON - NGAM SCHOOL
-
1033530677
33010167
530677
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโพนงาม
บก
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
บก
087 – 9572992
08/05/2512
52
12
type1
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:41:38 น.
215
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านผักขย่าใหญ่
Banphakkhayayai School
-
1033530659
33010168
530659
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านผักขย่าใหญ่
โพธิ์
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
-
-
โพธิ์
045969266
-
1 มิถุนายน 2482
55
13
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:51:00 น.
216
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่
์BANNONGPLAKHENG
นางเสน่หา พลโสภา
1033530657
33010169
530657
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองปลาเข็ง
โพธิ์
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
nansita5665@gmail.com
http://pakheng.school.i
โพธิ์
0
0
2515
50
10
type2
Y
14 ตุลาคม 2562 เวลา 06:25:42 น.
217
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านปลาข่อ
ฺBanplakhor
นายสวรรค์ ศรีจันทร์
1033530658
33010170
530658
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านปลาข่อ
โพธิ์
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
dppscat48@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530658
โพธิ์
045969265
-
6 พฤษภาคม 2483
53
10
type1
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 12:57:55 น.
218
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
BANPHO(PHOTHONGWITTAYA
นายไพบูลย์ เดชคำภู
1033530655
33010171
530655
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ
หมู่ 9 บ้านบ้านโพธิ์
โพธิ์
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
-
www.pwt-ssk.com
โพธิ์
45659256
-
พ.ศ.2472
50
12
type2
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:33:15 น.
219
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองแวง
BanNongweang
นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์
1033530652
33010173
530652
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านหนองแวง
หนองกุง
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
1033530652@pracharath.ac.th
http://nw.ssk.in.th/index.php
หนองกุง
0943672838
1 พ.ค.2481
80
20
type2
Y
25 สิงหาคม 2563 เวลา 12:21:34 น.
220
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนดู่
Nondoo School
นายวินัย ประทุมวัน
1033530653
33010174
530653
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโนนดู่
หนองกุง
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
nondu.653@gmail.com
-
หนองกุง
045-969268
-
08/05/2524
78
18
type1
Y
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:21:05 น.
221
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านม่วงเปเหมือดแอ่
banmoungpemuadair
นางพรทิพา สุทนต์
1033530648
33010175
530648
อนุบาล-ประถมศึกษา
ceo บูรพาโนนคูณ
หมู่ 14 บ้านเหมือดแอ่
หนองกุง
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
mp33010175@gmail.com
หนองกุง
0878705107
6 พฤษภาคม 2483
80
15
type1
Y
24 เมษายน 2562 เวลา 11:54:59 น.
222
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโคกสะอาด
Ban Koksaard
นางสาวปรีชญา สิทธิพร
1033530649
33010176
530649
อนุบาล-ประถมศึกษา
บูรพาโนนคูณ
หมู่ 7 บ้านโคกสะอาด
หนองกุง
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
koksaard2018@gmail.com
-
หนองกุง
045660389
045660389
10 กันยายน 2486
80
12
type2
Y
17 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:23:59 น.
223
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองหิน
Nonghin School
นายศุภชัย นามวงษ์
1033530650
33010177
530650
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองหิน
หนองกุง
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
http://nonghin.ssk.in.th/
หนองกุง
10 กันยายน 2486
82
20
type1
Y
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:05:41 น.
224
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนสมบูรณ์
BanNonsombun
นายทศพร ทองแดง
1033530651
33010178
530651
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านโนนสมบูรณ์
หนองกุง
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
nonsomboon2494@gmail.com
-
อบต.หนองกุง
045-969269
-
11 กรกฎาคม 2494
83
23
type2
Y
18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:26:36 น.
225
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองกุงสนามชัย
Bannongkungsanamchai
นายเมฆินทร์ ดลปัดชา
1033530646
33010179
530646
อนุบาล-ประถมศึกษา
บูรพาโนนคูณ
หมู่ 12 บ้านหนองกุง-สนามชัย
หนองกุง
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
หนองกุง
1 พฤษภาคม 2480
75
13
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:35 น.
226
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านก้อนเส้า
Bankonsao
นายสีวรา บึงไกร
1033530647
33010180
530647
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้านบ้านก้อนเส้า
หนองกุง
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
อบต.หนองกุง
0
01/06/2482
70
5
type1
Y
08 ตุลาคม 2561 เวลา 14:43:04 น.
227
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองสนม
นางจำปา สมรัตน์
1033530656
33010181
530656
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองสนม
เหล่ากวาง
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
เหล่ากวาง
045660096
01/06/2482/
60
12
type1
Y
17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:32:35 น.
228
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเวาะวิทยาคม
banwaowittayacom
นายเด่นชัย พร้อมพงษ์คกุล
1033530660
33010182
530660
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ประจิมโนนคูณ
หมู่ 5 บ้านบ้านเวาะ
เหล่ากวาง
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
เหล่ากวาง
-
-
1ก.ย.2479
55
20
type2
Y
13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:25:38 น.
229
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหยอด
yoardschool
นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข
1033530661
33010183
530661
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประจิมโนนคูณ
หมู่ 3 บ้านหยอด
เหล่ากวาง
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
changmangmee@gmail.com
http://yoard.school.in.
เหล่ากวาง
045660247
1/06/2481
63
15
type1
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:34:59 น.
230
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านนาม่องนาเมือง
Namongnamuang
นายทิปพเนตร ศรีนา
1033530662
33010184
530662
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านนาม่อง
เหล่ากวาง
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
namongnamuang@gmail.com
namong22.multiply.com
เหล่ากวาง
-
-
10/05/2522
60
12
type1
Y
26 มิถุนายน 2563 เวลา 19:33:21 น.
231
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองตลาด
BANNONGTALARD SCHOOL
นายสุทัศน์ แก้วกัณหา
1033530663
33010185
530663
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองตลาด
เหล่ากวาง
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
talard.ssk.in.th
เหล่ากวาง
045660248
พ.ศ.2498
50
6
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:06:07 น.
232
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเหล่าฝ้าย
LAOFAY
สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร
1033530664
33010186
530664
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านเหล่าฝ้าย
เหล่ากวาง
โนนคูณ
ศรีสะเกษ
33250
patamapron2552@gmail.com
http://loawphai.ssk.in.th/index.php
เหล่ากวาง
0955406654
9 พฤษภาคม 2532
58
17
type2
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 11:15:12 น.
233
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนหนองสิม
NONNONGSIM
นายสมคิด นนทะศรี
1033530716
33010187
530716
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านโนนหนองสิม
เขิน
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
gonggaw_g@hotmail.com
nonnongsim.ssk.in.th
เขิน
0862494136
-
9 กรกฎาคม2500
50
15
type2
Y
06 สิงหาคม 2563 เวลา 11:38:35 น.
234
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
Anuban Amphoe Namklieng School
นายสุทิน ไชยานุกูล
1033530718
33010188
530718
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านเขิน
เขิน
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
anubanapnk@gmail.com
http://anubanamphoenamkliang.ac.th/
เขิน
045655105
045655105
9 ธันวาคม 2480
50
16
type3
Y
07 ตุลาคม 2563 เวลา 12:57:53 น.
235
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนสว่าง
Bannonsawang
นายทองใจ ทิพย์รักษา
1033530720
33010189
530720
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านโนนสว่าง
เขิน
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
-
-
เขิน
045660252
-
2522
54
18
type1
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:37:16 น.
236
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองแวง
BANNONGWEANG
นางสาวทัศนี ศิริยาน
1033530723
33010190
530723
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบ้านหนองแวง
คูบ
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
thanphitcha1234@gmail.com
-
คูบ
0902588060
-
1 พฤษภาคม 2486
50
15
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:43 น.
237
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านสะพุง
Sapung
นายสันทัศน์ นิยมวัน
1033530724
33010191
530724
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านสะพุง
คูบ
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
-
http://ssk299.ssk.in.th/
คูบ
045-660036
-
18/07/2520
60
20
type1
Y
12 ตุลาคม 2563 เวลา 15:17:54 น.
238
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านคูบ
bankoob
-
1033530726
33010192
530726
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านคูบ
คูบ
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
samrengbankoob@gmail.com
www.bankoob.ac.th
คูบ
045826146
2466
45
9
type2
Y
21 ตุลาคม 2563 เวลา 19:23:20 น.
239
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านสะเต็ง
bansateng
นายบุตรดา จันทเสน
1033530727
33010193
530727
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสะเต็ง
คูบ
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1033530727&Area_CODE=3301
คูบ
0872399927
9 มี.ค.2511
51
12
type1
Y
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:18:32 น.
240
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านสวนกล้วย
suankluay
นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
1033530714
33010194
530714
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านสวนกล้วย
ตองปิด
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
ตองปิด
1 ตุลาคม พ.ศ. 2480
35
25
type1
Y
13 ตุลาคม 2562 เวลา 22:25:52 น.
241
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านยางน้อยตองปิด
banyangnoitongpid
นางพัชราภรณ์ สมานพงษ์
1033530710
33010195
530710
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEOน้ำเกลี้ยง
หมู่ 12 บ้านมิตรเจริญ
ตองปิด
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
ตองปิด
045660076
14 มิถุนายน 2466
45
15
type1
Y
17 กันยายน 2561 เวลา 09:58:52 น.
242
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านกะวัน
kawan
นายทัพพ์เทพ พิทักษ์ไหมทอง
1033530711
33010196
530711
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 บ้านกะวัน
ตองปิด
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
jirutchaya767@gmail.com
-
ตองปิด
045-969250
-
2482
35
10
type1
Y
05 ตุลาคม 2561 เวลา 11:45:54 น.
243
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านลุมพุกคูวงศ์
Banlumpukkuwong
นายวิทยา พรหมทา
1033530712
33010197
530712
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านลุมพุก
ตองปิด
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
lumpukwong@hotmail.com
lpk.ssk.in.th
045696253
1ตุลาคม พ.ศ. 2482
45
32
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:19:17 น.
244
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านบัวระรมย์
BANBOURRAROM
นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์
1033530713
33010198
530713
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO น้ำเกลี้ยง
หมู่ 14 บ้านบัวระรมย์
ตองปิด
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
ตองปิด
1 พฤษภาคม 2480
20
15
type2
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:19 น.
245
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านลุมภู
LUMPU
นายจิรวัฒน์ ธนวาที
1033530725
33010199
530725
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านลุมภู
น้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)
น้ำเกลี้ยง
2523
60
10
type2
Y
17 กันยายน 2561 เวลา 10:03:14 น.
246
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองนาเวียง
NONGNAWIANG
นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์
1033530728
33010200
530728
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองนาเวียง
น้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
น้ำเกลี้ยง
45609084
15 /05/2515
45
1
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:18:55 น.
247
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองบาง
NONGBANG
นายบุญช่วย ศรีสมพร
1033530717
33010201
530717
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 4 บ้านหนองบาง
น้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
suchat_doctor@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530717
น้ำเกลี้ยง
086-245867
-
7 พฤษภาคม 2513
50
3
type1
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 07:37:42 น.
248
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านน้ำเกลี้ยง
Ban Namkliang
นายวิทยา สมาฤกษ์
1033530719
33010202
530719
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านน้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
ssk295@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1033530719
-
045650861
-
1 มิถุนายน 2481
50
7
type3
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:19:25 น.
249
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านรุ่ง
BANRONG
นายทองคำ จิตสุภาพ
1033530706
33010203
530706
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บ้านรุ่ง
รุ่งระวี
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
oranuch2505@windowslive.com
นายองอาจ อุระดา
0862481610
01 กรกฎาคม 2485
40
5
type2
Y
10 มีนาคม 2563 เวลา 15:18:15 น.
250
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองพะแนง
Nongphanang
นางสาวสมร ช่องงาม
1033530709
33010204
530709
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองพะแนง
รุ่งระวี
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
รุ่งระวี
0918271866
15 กรกฏาคม 2485
30
20
type1
Y
04 ตุลาคม 2561 เวลา 08:57:03 น.
251
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านสบาย
Bansabai
-
1033530715
33010205
530715
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 8 บ้านสบาย
รุ่งระวี
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
fluke-21608@hotmail.co.th
www.bansabaischool.net
รุ่งระวี
045609139
-
พ.ศ.2481
45
11
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:56 น.
252
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนงาม
BAN NONNGAM
นายมานิตย์ จันทร์ฉาย
1033530721
33010206
530721
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO น้ำเกลี้ยง
หมู่ 4 บ้านบ้านโนนงาม
รุ่งระวี
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
รุ่งระวี
29/11/2442
40
2
type1
Y
19 มิถุนายน 2560 เวลา 08:51:23 น.
253
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองแลงระไง
nongrangrangai
นายอภิชาติ เอี่ยมสะอาด
1033530722
33010207
530722
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านหนองแลง
รุ่งระวี
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
์Nonglang.school@hotmail.com
รุ่งระวี
045609094
1 มกราคม 2534
45
7
type2
Y
13 ตุลาคม 2562 เวลา 16:05:04 น.
254
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านทุ่งสว่าง
Ban Tungsawang
นายสายันต์ บุญวัง
1033530729
33010208
530729
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 บ้าน6
ละเอาะ
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
-
-
ละเอาะ
-
-
10 กันยายน 2486
30
2
type1
Y
09 ตุลาคม 2560 เวลา 03:26:28 น.
255
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านขี้เหล็ก
keelek
นางสาวภิญญ์ธนัท ศรีคำ
1033530705
33010209
530705
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านขี้เหล็ก
ละเอาะ
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
aompimon1@hotmail.com
http://Keelek.school.in
ละเอาะ
0996253915
045818127
07/05/2483
45
6
type1
Y
27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:42:59 น.
256
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านละเอาะ
Ban la-or school
นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ
1033530707
33010210
530707
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 9 บ้านละเอาะ
ละเอาะ
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
la-or_school@hotmail.com
laor.ssk.in.th
ละเอาะ
045660340
-
15/11/2464
30
8
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 19:59:44 น.
257
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านแวด
banwad
นายเอกชัย จันมนตรี
1033530708
33010211
530708
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านแวด
ละเอาะ
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
33130
wad.ssk.in.th
ละเอาะ
045660455
1 ตุลาคม 2480
32
10
type1
Y
10 มีนาคม 2563 เวลา 15:03:01 น.
258
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)
BAN DUANYAI SCHOOL
นายนาวินท์ ดวนใหญ่
1033530756
33010212
530756
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านดวนใหญ่
ดวนใหญ่
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
duanyaiwanghin@thaimail
ดวนใหญ่
045-812513
045-812513
15/12/2465
30
7
type2
Y
14 ตุลาคม 2562 เวลา 20:58:10 น.
259
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนดู่
nondu
นายจำรัส วงศ์แดง
1033530757
33010213
530757
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังหิน2
หมู่ 7 บ้านโนนดู่
ดวนใหญ่
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
ิิbnuch16@gmail.com
ดวนใหญ่
0864657609
0864657609
18 พ.ค.2483
25
7
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:40 น.
260
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองนาโพธิ์
nongnapho school
นายสุริยา สุขเกษม
1033530760
33010214
530760
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่ม CEO วังหิน 2
หมู่ 6 บ้านหนองนาโพธิ์
ดวนใหญ่
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
http://nongnapho.ssk.in.th
ดวนใหญ่
18 มิถุนายน 2491
28
14
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:18 น.
261
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านสว่าง
Sawang
นางสาวศิรินทิพย์ แสงม่วง
1033530735
33010215
530735
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านสว่าง
ทุ่งสว่าง
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
ssk161@g.dlit.ac.th
http://sawang.ssk.in.th/
ทุ่งสว่าง
045818114
-
16 กันยายน 2485
30
20
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:19:10 น.
262
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเจ้าทุ่ง
Ban Chaothung School
นางพัทธนันท์ วรโพด
1033530739
33010216
530739
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านเจ้าทุ่ง
ทุ่งสว่าง
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530739
ทุ่งสว่าง
-
-
26 มิถุนายน 2482
18
9
type2
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:55:25 น.
263
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
NONSAMRONGNONGMAKSAW
ว่าที่ ร.ต.คมจักกฤช วุทธิยา
1033530740
33010217
530740
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลธาตุ - ทุ่งสว่าง
หมู่ 7 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
ทุ่งสว่าง
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
ทุ่งสว่าง
045969528
03/05/2519
27
15
type1
Y
04 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:25 น.
264
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านลิงไอ
LINGAI SCHOOL
นายประจักษ์ นาจำปา
1033530741
33010218
530741
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านลิงไอ
ธาตุ
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
ling.ai@hotmail
ธาตุ
045969530
-
7 เมษายน 2522
23
5
type1
Y
14 ตุลาคม 2562 เวลา 15:22:32 น.
265
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองกันจอ
NONGGONJOR
นายประสิทธิ์ ชมภูเขา
1033530738
33010219
530738
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO.วังหิน 1
หมู่ 6 บ้านบ้านหนองกันจอ
ธาตุ
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
-
-
ธาตุ
0853097722
-
2512
32
11
type1
Y
01 มิถุนายน 2561 เวลา 10:24:18 น.
266
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านดงยาง
dongyang
นายเสริมพงษ์ วงษ์ชาติ
1033530736
33010220
530736
อนุบาล-ประถมศึกษา
Ceo.วังหิน 1
หมู่ 7 บ้านดงยาง
ธาตุ
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
kanka1945@hotmail.co.th
ธาตุ
0998730331
-
2482
23
13
type1
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:43:38 น.
267
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
NONGKOONONGAEWNONGEEYA
นายเสถียร ลาโพธิ์
1033530737
33010221
530737
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองคู
ธาตุ
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
ngyschool37@gmail.com
schoolweb.eduzones.com/ngyschool/
ธาตุ
045-660164
2487
27
12
type2
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:42:13 น.
268
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
bantat
นายคำพอง กาทอง
1033530734
33010222
530734
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านธาตุ
ธาตุ
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
banthad.ssk@windowslive.com
banthad.ssk.in.th
ธาตุ
0879634745
-
05/05/2464
20
11
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:13:06 น.
269
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
Nikhom Sang Ton Eng Huay Kla 2
นายกัมปนาท วังสันต์
1033530732
33010223
530732
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 19 บ้านนิคม ฯ 2
บ่อแก้ว
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
nikhom2school@gmail.com
nk2school.ssk.in.th
บ่อแก้ว
-
31 สิงหาคม 2507
15
15
type2
Y
02 สิงหาคม 2563 เวลา 16:00:26 น.
270
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
Nikhomsans-ton-ang-Huai Khla 3
นายธนาวุธ แสงใสแก้ว
1033530733
33010224
530733
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านนิคมซอย3
วังหิน
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
phithaknk3@gmail.com
http://
บ่อแก้ว
0879607081
-
18 พ.ค. 2518
18
22
type1
Y
29 มิถุนายน 2563 เวลา 11:08:49 น.
271
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองบัว
NONGBUA SCHOOL
นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์
1033530730
33010225
530730
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านหนองบัว
บ่อแก้ว
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
-
045660374
16/09/2582
16
10
type1
Y
15 ตุลาคม 2562 เวลา 07:51:29 น.
272
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านสร้างสะแบง
sangsabang school
นายอำนวย ตอนศรี
1033530731
33010226
530731
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ 40(บ่อแก้ว)
หมู่ 4 บ้านสร้างสะแบง
บ่อแก้ว
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
บ่อแก้ว
045660210
18 กันยายน 2482
19
14
type2
Y
05 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:47:00 น.
273
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อนุบาลวังหิน
Anuban Wanghin
-
1033530742
33010227
530742
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านบุสูง
บุสูง
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
suree_jet@windowslive.com
บุสูง
45606172
14/02/2482
22
2.5
type1
Y
13 ตุลาคม 2562 เวลา 10:31:15 น.
274
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านกะเอิน
bankaeon
นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ
1033530743
33010228
530743
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านกะเอิน
บุสูง
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
-
-
บุสูง
-045606017
-045606017
-
25
6
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:41:11 น.
275
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโพนดวน
BanPonduan
นายชาติ ศรีสาร
1033530744
33010229
530744
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
0
หมู่ 4 บ้านโพนดวน
บุสูง
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
-
-
บุสูง
045660443
-
2480
27
8
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:10 น.
276
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหัววัวหนองนารี
huawuanongnari
นายพัฒนศักดิ์ บางใบ
1033530745
33010230
530745
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านหนองนารี
บุสูง
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
hwnschool.ssk1@gmail.com
www.hwnschool.com
บุสูง
16 พ.ค. 2481
32
10
type2
Y
14 ตุลาคม 2562 เวลา 12:02:02 น.
277
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
khumkhamvittaya
นายสมพร เพ็งพันธ์
1033530746
33010231
530746
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านขุมคำ
บุสูง
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
kkmwittaya@gmail.com
-
บุสูง
045660460
-
14 มิถุนายน 2524
28
15
type2
Y
10 ธันวาคม 2562 เวลา 10:22:47 น.
278
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนสายหนองหว้า
Nonsainongwa
นายสุเทศ บุญเย็น
1033530747
33010232
530747
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO วังหิน1
หมู่ 9 บ้านบ้านโนนสาย
บุสูง
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
บุสูง
045818009
2520
33
10
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:21:22 น.
279
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านไทยบวกแต้บวกเตย
Banthaibuaktaebuaktoey
นายกิตติศักดิ์ มครนันท์
1033530748
33010233
530748
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบวกแต้
บุสูง
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
nidtaya_301@hotmail.com
http://thaibuak.school.
บุสูง
0653175708
-
1 พ.ค. 2530
31
16
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:49:53 น.
280
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโพนยาง
BanPonyang school
นายคงศักดิ์ งามล้วน
1033530749
33010234
530749
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านโพนยาง
โพนยาง
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
kong_sak@windowlivecom
ponyang.school.in.th
โพนยาง
045917227
-
2464
30
7
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:46:29 น.
281
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านทุ่งน้อย
Bantungnoy
นายประจิตร สวัสดิกุล
1033530750
33010235
530750
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทุ่งน้อย
โพนยาง
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
www.tungnoy.com
โพนยาง
045969539
045969539
3 พฤษภาคม 2519
28
10
type1
Y
31 มีนาคม 2563 เวลา 10:10:01 น.
282
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเห็นอ้ม
henum school
นายถาวร ทองลือ
1033530752
33010236
530752
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านเห็นอ้ม
โพนยาง
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
http://henum.ssk.in.th
0821285910
2509
26
16
type2
Y
14 ตุลาคม 2562 เวลา 07:34:57 น.
283
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองตาเชียง
Nongtachaing
นายสมพงษ์ รุ่งเรือง
1033530755
33010237
530755
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO วังหิน 2
หมู่ 5 บ้านหนองตาเชียง
โพนยาง
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
-
Nongtachaing
อบต.โพนยาง
0810754610
-
2499
30
10
type1
Y
01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:06:22 น.
284
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านทุ่ง
Ban Thung
นายนุสิต ใสกระจ่าง
1033530758
33010238
530758
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบ้านทุ่ง
วังหิน
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
thaug2550@gmail.com
banthaug.school.
วังหิน
13/07/2483
35
17
type1
Y
11 ตุลาคม 2562 เวลา 08:26:43 น.
285
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านสร้างบาก
BanSangbak
นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์
1033530759
33010239
530759
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองข้องเหล็ก
วังหิน
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
sangbak55@hotmail.com
http://sangbak.ssk.in.th/
วังหิน
0810688627
01/05/2487
29
5
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:04:44 น.
286
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านสะมัด
Samad
นายวรัญญู ทวีศรี
1033530761
33010240
530761
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสะมัด
วังหิน
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
samad_school@yahoo.com
http://ssk128.sisaketed
วังหิน
045-969542
2515
30
9
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:14:28 น.
287
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองคู
bannongkoo
นางสาวธนัญญาพร สาระพลเรืองกุล
1033530762
33010241
530762
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองคู
วังหิน
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
satsri2211@obec.go.th
วังหิน
045969543
-
01/06/2512
35
8
type1
Y
14 ตุลาคม 2562 เวลา 19:05:49 น.
288
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ชุมชนหนองสังข์
chumchonnongsang
นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์
1033530754
33010242
530754
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านบ้านโนนหนองสังข์
ศรีสำราญ
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
chumchonnongsang@gmail.com
http://chns.ssk.in.th
ศรีสำราญ
0885952915
-
1,มีนาคม 2478
33
18
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:19:03 น.
289
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านตีกา
teka
นายประจักษ์ วิเศษพงษ์
1033530753
33010243
530753
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO วังหิน 2
หมู่ 6 บ้านตีกา
ศรีสำราญ
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
prajakwisetpong@gmail.com
ศรีสำราญ
0868656589
10 กรกฎาคม 2482
36
15
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:04 น.
290
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองทุ่ม
BAN NONGTUM
นายธีระพันธ์ เดชภัทร
1033530751
33010244
530751
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ.
หมู่ 3 บ้านหนองทุ่มน้อย
ศรีสำราญ
วังหิน
ศรีสะเกษ
33270
pc.505@hotmail.com
nongtom.ssk.in.th
-
0819551959
-
26/05/2483
30
8
type2
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:48:01 น.
291
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านตำแยหนองเม็ก
TAM YAE NONG MEK
นายอดิศร สังข์แก้ว
1033530826
33010245
530826
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านตำแย
ตำแย
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
ตำแย
2464
25
6
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:00:20 น.
292
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
krasaeng school
-
1033530827
33010246
530827
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านกระแซง
ตำแย
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1033530827
ตำแย
15 กันยายน พ.ศ. 2479
27
5
type2
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 13:31:46 น.
293
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านกระถุน
Bankathun
นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน
1033530828
33010247
530828
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO พยุห์
หมู่ 4 บ้านกระถุน
ตำแย
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
-
-
ตำแย
045660305
-
10 กันยายน 2486
28
6
type1
Y
04 ตุลาคม 2561 เวลา 10:02:02 น.
294
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านขนวนจานสามัคคี
Bankanuan Jan samukkee
นายภัทรมงคล สีดาว
1033530829
33010248
530829
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านขนวน
ตำแย
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
khanoun2557@gmail.com
-
อบต.ตำแย
0902507314(ผอ.มงคล)
-
23 ตุลาคม 2480
27
4
type1
Y
05 ตุลาคม 2563 เวลา 10:51:30 น.
295
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านอะลางหัวขัว
Alanghuakhua School
นายสมศักดิ์ สุนันท์
1033530830
33010249
530830
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านอะลางหัวขัว
ตำแย
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
alanghuakhua.school@gmail.com
ตำแย
3 เมษายน 2519
32
7
type1
Y
21 ตุลาคม 2563 เวลา 13:06:12 น.
296
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนเพ็ก
bannonpek
นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์
1033530831
33010250
530831
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโนนเพ็ก
โนนเพ็ก
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
wilaiwan.i@hotmail.co.th
-
โนนเพ็ก
045-917106
27 มิถุนายน 2466
16
8
type2
Y
24 ธันวาคม 2562 เวลา 10:08:13 น.
297
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านสร้างหว้า
Bansangwa School
นางสาวสายฝน ขนันไทย
1033530833
33010251
530833
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสร้างหว้า
โนนเพ็ก
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
sangwaschool106@gmail.com
โนนเพ็ก
089-844-5789
-
2482
27
11
type1
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 12:27:26 น.
298
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)
Bankoyangpo
นางสาวจงรักษ์ ประถมภาส
1033530834
33010252
530834
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านค้อ
โนนเพ็ก
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
โนนเพ็ก
045660237
16
8
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:08:06 น.
299
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
ฺBANPOSRI(KURURARTINTRASUPAPOL)
-
1033530835
33010253
530835
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโพธิ์ศรี
โนนเพ็ก
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
posricuru@hotmail.com
posri.ssk.in.th
โนนเพ็ก
0872412490
-
9 มิถุนายน 2480
25
12
type2
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 12:36:07 น.
300
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโคกเพ็ก
kokpek primary school
นายไตรวิชญ์ เนียมมูล
1033530837
33010254
530837
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO พยุห์
หมู่ 9 บ้านโคกเพ็ก
โนนเพ็ก
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
kokpek@hotmail.com
http:kogpek.school.in.th
โนนเพ็ก
-
-
29/11/2442
27
6
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:35 น.
301
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อนุบาลพยุห์
Anubanphayu
นางวาสนา กันหาสุข
1033530838
33010255
530838
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านพยุห์
พยุห์
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1033530838
เทศบาลตำบลพยุห์
088590944
2466
20
4
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:21:19 น.
302
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านคูเมือง
KUMUEANG
นายนพนันต์ ปัญจา
1033530839
33010256
530839
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคูเมือง
พยุห์
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
null
null
เทศบาลตำบลพยุห์
-
null
พ.ศ.2549
25
3
type1
Y
06 มีนาคม 2563 เวลา 22:36:25 น.
303
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองรัง
bannongrang school
นายรุ่งอรุณ สายสมาน
1033530840
33010257
530840
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO พยุห์
หมู่ 4 บ้านหนองรัง
พยุห์
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
bannongrang@hotmail.com
www.facebook.com/โรงเรียนบ้านหนองรัง อ.พยุห์
พยุห์
045813677
-
-
25
5
type1
Y
05 ตุลาคม 2561 เวลา 09:13:20 น.
304
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองหว้าทับทัย
Bannongwatabtai
นายอาธรณ์ หมื่นศร
1033530841
33010258
530841
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองหว้า
พยุห์
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
supotssk1@live.com
www.nongwatapthai.ac.th
พยุห์
045607135
16 มิถุนายน2495
23
0.5
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:07:53 น.
305
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองม่วงหนองแต้
Bannongmuangnongtae
นายณัฏฐชัย สังข์สัมฤทธิ์
1033530843
33010260
530843
อนุบาล-ประถมศึกษา
ceo พยุห์
หมู่ 10 บ้านหนองม่วง
พยุห์
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
null
null
พยุห์
045660427
null
14 เมษายน 2520
20
10
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:39 น.
306
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเปือยประชาสามัคคี
Banpuaiprachasamakkee
นายสมยศ สงโสด
1033530844
33010261
530844
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 19 บ้านหนองโสน
พรหมสวัสดิ์
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
-
www.banpuay.ac.th
พรหมสวัสดิ์
045826496
-
4 ตุลาคม 2480
26
2
type2
Y
13 ธันวาคม 2561 เวลา 09:18:04 น.
307
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านสำโรงโคเฒ่า
SUMRONGKOTAO
นายสี วรสา
1033530845
33010262
530845
อนุบาล-ประถมศึกษา
-CEO พยุห์
หมู่ 20 บ้านสำโรงโคเฒ่า
พรหมสวัสดิ์
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
พรหมสวัสดิ์
045660067
15 มิถุนายน 2482
28
5
type1
Y
13 กันยายน 2561 เวลา 10:29:39 น.
308
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านกระหวันโนนเจริญ
KRAWANNUNGRANG
นายวันชัย ปราบวงษา
1033530846
33010263
530846
อนุบาล-ประถมศึกษา
CEO พยุห์
หมู่ 5 บ้านกระหวัน
พรหมสวัสดิ์
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
พรหมสวัสดิ์
0811177480
29/06/2499
45
9
type1
Y
13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:41:58 น.
309
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านร่องสะอาด
RONGSA-ARD SCHOOL
นางสาวอิษยา พรมสามสี
1033530847
33010264
530847
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านร่องสะอาด
พรหมสวัสดิ์
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
rongsa-ard@school.in.th
http://rongsa-ard.school.in.th
พรหมสวัสดิ์
-
-
พฤษภาคม 2506
30
8
type2
Y
14 ตุลาคม 2562 เวลา 11:48:01 น.
310
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านป่าไร่
parai
-
1033530848
33010265
530848
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านป่าไร่
พรหมสวัสดิ์
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
พรหมสวัสดิ์
0 4566 0424
0 4566 0424
2507
35
15
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:52:18 น.
311
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
Ban Nonsawang school
นางมะลิ หลักคำ
1033530849
33010266
530849
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโนนสว่าง
พรหมสวัสดิ์
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
http://ssk153.ssk.in.th
พรหมสวัสดิ์
045660423
1 พฤษภาคม 2497
37
14
type1
Y
05 ตุลาคม 2563 เวลา 09:53:41 น.
312
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองเตย
-
-
1033530850
33010267
530850
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 9 บ้านบ้านหนองเตยเหนือ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดสรีสะเกษ
พรหมสวัสดิ์
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
-
-
พรหมสวัสดิ์
045660420
-
01/05/2483
30
4
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:23:35 น.
313
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านเสมอใจหนองสลาม
Samerjainongsalam
-
1033530851
33010268
530851
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านเสมอใจ
หนองค้า
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
samerjai2483@gmail.com
-
อบต.หนองค้า
-
-
2458
25
7
type1
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 14:33:19 น.
314
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองค้า
BanNongkha School
นายสุทิน คำพอง
1033530836
33010269
530836
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านหนองค้า
หนองค้า
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
-
-
หนองค้า
-
-
17/06/2482
26
9
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:45 น.
315
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
บ้านหนองออ
nongou
นายสำราญ สมบูรณ์
1033530832
33010270
530832
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองออ
หนองค้า
พยุห์
ศรีสะเกษ
33230
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530832
อบต.หนองค้า
0810620142
-
16 พฤษภาคม 2483
27
8
type1
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:22:33 น.
316
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านเชือก
ว่าที่ ร.ต.สุชิน พุมมา
1033530346
33020001
530346
อนุบาล-ประถมศึกษา
8
หมู่ 1 บ้านบ้านเชือก
จิกสังข์ทอง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
จิกสังข์ทอง
045-668138,081-
1 กรกฎาคม 2477
44
12
type1
Y
03 มกราคม 2561 เวลา 09:30:10 น.
317
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านจิก
Jig
นายประภาส เกษามา
1033530347
33020002
530347
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านจิก
จิกสังข์ทอง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
จิกสังข์ทอง
080-020-5195
01/05/2490
34
13
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:45:53 น.
318
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านมะฟัก
MAFAK
-
1033530348
33020003
530348
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านมะฟัก
จิกสังข์ทอง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
จิกสังข์ทอง
045-600200,081-
2480
36
10
type1
Y
14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:41:26 น.
319
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านหนองบ่อ
Nongbo
นางสาวนครเพชร สิงห์คำ
1033530344
33020004
530344
อนุบาล-ประถมศึกษา
7
หมู่ 2 บ้านหนองบ่อ
ด่าน
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Nongbo2497@gmail.com
Nongbo.osea2.go.th
ด่าน
0860404142
16 กันยายน 2497
60
25
type1
Y
16 มิถุนายน 2560 เวลา 09:52:06 น.
320
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
Bandan
นายวรเนตร สุระโคตร
1033530345
33020005
530345
อนุบาล-ประถมศึกษา
7
หมู่ 1 บ้านบ้านด่าน
ด่าน
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
-
ด่าน
045-600215,085-
-
18 กรกฎาคม 2465
47
20
type2
Y
11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:03:18 น.
321
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านดงแดง
Dong Dang School
นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์
1033530343
33020006
530343
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านดงแดง
ด่าน
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
dongdang2482@gmail.com
-
ด่าน
095-616109519
15 กรกฎาคม 2482
43
16
type2
Y
09 มีนาคม 2563 เวลา 13:54:33 น.
322
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านดู่ค้อ
Dukor
นางกาญจนา ปุ้งโพธิ์
1033530349
33020007
530349
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านดู่
ดู่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
-
www.dukor.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่
0992422959
ปี พ.ศ.2464
32
3
type1
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:51:06 น.
323
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านกระเดาอุ่มแสง
bankradao-oomsang
นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี
1033530350
33020008
530350
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบ้านกระเดา
ดู่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Chitnarong100@gmail.com
sites.google.com/view/bankradao-oomsangschool/
ดู่
-
28/05/2466
38
12
type2
Y
14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22:12:08 น.
324
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านครั่ง
Krang
นางดวงตา ทิพวัน
1033530351
33020009
530351
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านครั่ง
ดู่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Krangschool2018@gmail.com
www.bankrang.com
ดู่
0868506990
22/ 07/ 2483
34
14
type1
Y
19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:53:25 น.
325
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านกอย
koy
นายบุญล้อม ทองอาบ
1033530352
33020010
530352
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดู่ จิก
หมู่ 2 บ้านบ้านกอย
ดู่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
ดู่
045-600202,089-
2482
36
9
type2
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:35 น.
326
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านท่าบ่อ
BAN THA -BO
นางสาวกันตินันท์ เวียงจันทร์
1033530353
33020011
530353
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านท่าบ่อ
ดู่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
ดู่
0868682090
23 พฤษภาคม 2517
46
14
type1
Y
25 ตุลาคม 2562 เวลา 11:26:07 น.
327
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
Sompoi(Sompoiwittayasoerm)
นายประหยัด กองแก้ว
1033530364
33020012
530364
อนุบาล-ประถมศึกษา
10
หมู่ 11 บ้านบ้านส้มป่อย
ส้มป่อย
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
sakuldow93@hotmail.com
-
ส้มป่อย
0813901762
045913556
14/04/2466
38
12
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:39:27 น.
328
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านดอนไม้งาม
Donmaingamschool
นางนุชรา นรสาร
1033530366
33020013
530366
อนุบาล-ประถมศึกษา
10 ส้มป่อย - หนองหมี
หมู่ 6 บ้านบ้านดอนไม้งาม
หนองหมี
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Donmaingam@hotmail.com
หนองหมี
0890773398
1 ตุลาคม 2477
44
22
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:11:49 น.
329
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านโก
Banko
นายวิทยา ทองอินทร์
1033530367
33020014
530367
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านโก
ส้มป่อย
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
banko.school.bk@gmail.com
ส้มป่อย
081-9553725
-
1 มิถุนายน 2481
46
16
type2
Y
29 สิงหาคม 2563 เวลา 14:27:28 น.
330
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านบึงหมอก
Banbungmok
-
1033530368
33020015
530368
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านบึงหมอก
ส้มป่อย
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Buengmokschool@outlook.co.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530368
ส้มป่อย
089-5848781
2467
39
9
type1
Y
16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:48:22 น.
331
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
BUAHUNG
นางสิริรัชย์ สิงหกุล
1033530358
33020016
530358
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบ้านบัวหุ่ง
บัวหุ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
1033563358@pracharath.ac.th
bbhschool.thai.ac
บัวหุ่ง
045-691460
-
พ.ศ. 2466
25
10
type2
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 16:41:36 น.
332
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านหนองกก
Bannongkok
นางสาวรจนา ขอร่ม
1033530359
33020017
530359
อนุบาล-ประถมศึกษา
9
หมู่ 17 บ้านบ้านหนองกก
บัวหุ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
บัวหุ่ง
0837469111
9 มิถุนายน 2473
30
20
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:42:11 น.
333
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
Ban Ena School
นางลำดวน บุญเยี่ยม
1033530360
33020018
530360
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
9 (บัวหุ่ง-หนองอึ่ง)
หมู่ 2 บ้านบ้านอีหนา
บัวหุ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
enaschool@gmail.com
ena.osea2.go.th
บัวหุ่ง
045-919472
-
6 พฤษภาคม 2480
25
10
type2
Y
02 มิถุนายน 2562 เวลา 21:19:39 น.
334
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านห้วย
huayschool
นายประเสริฐ สิมมาทอง
1033530361
33020019
530361
อนุบาล-ประถมศึกษา
9
หมู่ 3 บ้านบ้านห้วย
บัวหุ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
schootbanhuay@gmail.com
-
บัวหุ่ง
045-689778,089-
-
2480
30
16
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:03 น.
335
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
็Huakhua school
นายมนตรี ภูผาทอง
1033530362
33020020
530362
อนุบาล-ประถมศึกษา
9
หมู่ 1 บ้านบ้านหัวขัว
บัวหุ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
kasemsound77@gmail.com
บัวหุ่ง
0933237415
1 ตุลาคม 2509
25
4.5
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:55 น.
336
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านโนนตุ่น
Nontoon School
นางขวัญตา ไพศาล
1033530363
33020021
530363
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 9
หมู่ 7 บ้านบ้านโนนตุ่น
บัวหุ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
บัวหุ่ง
085-4969751
2506
29
19
type1
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:48:57 น.
337
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านไผ่
Banpai
นายสุรชัย การะเกษ
1033530373
33020022
530373
อนุบาล-ประถมศึกษา
11 (ไผ่ - สร้างปี่)
หมู่ 1 บ้านบ้านไผ่
ไผ่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
parawee_toy@hotmail.com
ไผ่
0828687718
-
2464
40
11
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 23:06:43 น.
338
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านเมี่ยงแคนดวน
miang khan duan
นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์
1033530374
33020023
530374
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายที่ 11
หมู่ 4 บ้านบ้านเมี่ยง
ไผ่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
pratom2499@gmail.com
www.mkdschool.thde
ไผ่
045-918065,081-
6 พฤษภาคม 2480
40
11
type2
Y
21 มิถุนายน 2561 เวลา 11:19:34 น.
339
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านคูสระ
BANKUSA
นายอุทัย ศรีดาว
1033530375
33020024
530375
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านคูสระใหม่
ไผ่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Bankusaschool2466@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?school_ID=1033530375
ไผ่
0807228883
-
9 มิถุนายน 2466
45
14
type1
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 13:06:33 น.
340
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
เมืองคง(คงคาวิทยา)
MUANGKONG(KONGKHAWITTAYA)
นายเสถียร พันธ์งาม
1033530328
33020025
530328
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านป่าม่วง
เมืองคง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
mangkang1985@gmail.com
เทศบาลตำบลเมืองคง
0902387835
2464
30
1.3
type2
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 08:24:58 น.
341
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
อนุบาลราษีไศล
Anubanrasisalai School
นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน
1033530329
33020026
530329
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 6 คงแคนคำ
หมู่ 14 บ้านท่าโพธิ์
เมืองคง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Poovapan@hotmail.com
www.anubanrasi.ac.th
เมืองคง
045-681202,081-
045-681202
พ.ศ.2510
30
1
type3
Y
26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:21:20 น.
342
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านแสงเมืองแคน
Bansangmuengkan
นายสุรชัย บัวส่อง
1033530332
33020029
530332
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านแสงเมืองแคน
เมืองแคน
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
smk.mk@hotmail.com : 1033530332@pracharath.ac.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530332
เมืองแคน
18 ม.ค. 2507
40
8
type2
Y
08 กันยายน 2563 เวลา 11:03:14 น.
343
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านยาง
Bang Yang
นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง
1033530333
33020030
530333
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านยาง
เมืองแคน
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
maenkersite@gmail.com
เมืองแคน
0981042143
2465
30
6
type2
Y
27 มีนาคม 2563 เวลา 09:02:09 น.
344
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านท่า
bantar
-
1033530371
33020031
530371
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
หมู่ 10 บ้านบ้านท่า
ส้มป่อย
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
bantar@hotmail.com
ส้มป่อย
086-2435453
30 มิถุนายน 2502
35
9
type1
Y
09 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:26:20 น.
345
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านสร้างปี่
Srangpee
นายอภิสิทธิ์ อำนวย
1033530376
33020033
530376
อนุบาล-ประถมศึกษา
11
หมู่ 2 บ้านบ้านสร้างปี่
สร้างปี่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
สร้างปี่
045-614982
2547
43
17
type1
Y
07 กรกฎาคม 2561 เวลา 21:05:47 น.
346
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านด่านนอกดง
Dannokdong
-
1033530377
33020034
530377
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านด่าน
สร้างปี่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
dannokdongschool2562@gmail.com
-
สร้างปี่
085-7808870
-
พ.ศ.2447
ุ60
20
type1
Y
05 กันยายน 2562 เวลา 08:14:56 น.
347
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
JIDAWITTAYAKAN 2
นายนพดล เมืองประทุม
1033530378
33020035
530378
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านหนองศาลา
สร้างปี่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530378
สร้างปี่
0872400584
2480
40
15
type2
Y
09 กันยายน 2563 เวลา 08:58:56 น.
348
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านหนองสวง(อสพป.2)
Nongsuang
นายทิวา ทรายทวีป
1033530379
33020036
530379
อนุบาล-ประถมศึกษา
11
หมู่ 6 บ้านบ้านหนองสวง
สร้างปี่
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
nongsuang350@gmail.com
สร้างปี่
045-660097,091-9134935
16/04/2516
50
20
type1
Y
22 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:04 น.
349
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านดอนงูเหลือม
donnguluam
-
1033530342
33020037
530342
อนุบาล-ประถมศึกษา
7
หมู่ 7 บ้านบ้านดอนงูเหลือม
หนองแค
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
khanittha2010@hotmail.com
หนองแค
098-2128026
13 กรกฎาคม 2483
35
5
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 17:04:46 น.
350
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านปลาขาว
plakhao
นายไพรัช ก้านเกษ
1033530340
33020038
530340
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านปลาขาว
หนองแค
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
pai-rat54@thaimail.com
หนองแค
0833841778
13/07/2483
26
6
type1
Y
22 กันยายน 2563 เวลา 09:23:40 น.
351
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านมะยาง
BAN MAYANG SCHOOL
นายรังษี เวชกามา
1033530341
33020039
530341
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่7 ด่านหนองแค
หมู่ 5 บ้านบ้านมะยาง
หนองแค
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
mayangschool@hotmail.com
หนองแค
087-2532038
15 มกราคม 2482
38
12
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:14 น.
352
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านหนองแคสวนสวรรค์
NONGKAESUANSAWAN
-
1033530337
33020040
530337
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านสวนสวรรค์
หนองแค
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530337
หนองแค
0807228883
2466
30
2
type1
Y
19 สิงหาคม 2563 เวลา 14:27:14 น.
353
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
piamatschool
นายก้านแก้ว พันอินทร์
1033530338
33020041
530338
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านเพียมาต
หนองแค
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
03316
banpiamatschool.gmail.com
หนองแค
0973419381
0817606656
22 พ.ค. 2466
34
7
type2
Y
18 สิงหาคม 2563 เวลา 14:43:22 น.
354
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านตัง
Bantang
นายโชคอนันต์ บุญราช
1033530339
33020042
530339
อนุบาล-ประถมศึกษา
7
หมู่ 6 บ้านบ้านตัง
หนองแค
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
ิbantangschool@gmail.com
หนองแค
045-660437
2480
33
5
type1
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:16:05 น.
355
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
Banhedphungnongkham
นายธวัชชัย สีหะวงษ์
1033530370
33020043
530370
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
หนองหมี
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
hpkschool@hotmail.com
hpnk.osea2.go.th
หนองหมี
0800010908
22 มิถุนายน 2501
36
20
type1
Y
16 กันยายน 2563 เวลา 11:07:32 น.
356
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
Ban SankaewHnongkhusai School
นายโรม ดีทั่ว
1033530369
33020044
530369
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านแสนแก้ว
หนองหมี
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
-
http://www.sankaew.ac.th
หนองหมี
ผอ.รร.0981018679 ธุรการโรงเรียน 0883538325
-
16 เมษายน พ.ศ.2491
48
18
type1
Y
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:52:10 น.
357
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
Bannongmihuadong (Prachawitthayakan)
นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร
1033530365
33020045
530365
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านหัวดง
หนองหมี
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
1033530365@pracharath.ac.th nongmischool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1033530365
หนองหมี
045813022
045813022
2466
45
17
type2
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 14:15:42 น.
358
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านโต่งโต้น
TONGTONE
-
1033530354
33020046
530354
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 บ้านบ้านโต่งโต้นนอก
หนองอึ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
1033530354@pracharath.ac.th
tongton.osea2.go.th
หนองอึ่ง
081-2666174
081266174
-/-/2472
22
13
type2
Y
05 กันยายน 2563 เวลา 15:51:51 น.
359
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านฮ่องข่า
BanHongkha School
นายกิตติกรณ์ ไชยสาร
1033530357
33020047
530357
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 9(บั
หมู่ 8 บ้านฮ่องข่า
หนองอึ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Hoka_school@hotmail.com
-
หนองอึ่ง
045-969523
-
7 พฤษภาคม 2480
27
22
type1
Y
17 มีนาคม 2561 เวลา 14:38:00 น.
360
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านโกทา
kota
นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย
1033530355
33020048
530355
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านโกทา
หนองอึ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
kota_school@hotmail.com
หนองอึ่ง
089-2778685
1/06/2475
25
10
type2
Y
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:38:22 น.
361
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านเปือยขาม
Pueykham School
นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ
1033530356
33020049
530356
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
หมู่ 7 บ้านเปือยขาม
หนองอึ่ง
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
pueykham_school@outlook.com
-
หนองอึ่ง
-
-
1 มิถุนายน 2465
25
20
type1
Y
10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:41:10 น.
362
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านหนองโง้งหนองขี้นก
Bannongngongnongkinok
นางวิลาวัลย์ แจ้งสว่าง
1033530336
33020050
530336
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านหนองโง้ง
หว้านคำ
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Apinya.AN@hotmail.com
-
หว้านคำ
0981307015
-
28 มิ.ย 2497
40
9
type1
Y
24 กันยายน 2563 เวลา 09:57:10 น.
363
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
BanWan School
นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ
1033530334
33020051
530334
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านหว้าน
หว้านคำ
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
Warnschool@Hotmail.com
www.banwanschool.tk
หว้านคำ
0963698759
0963698759
1 กรกฎาคม 2477
32
6
type2
Y
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:22:00 น.
364
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านน้ำอ้อมน้อย
Bannumaomnoi
นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ
1033530335
33020052
530335
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มที่ 6
หมู่ 6 บ้านบ้านน้ำอ้อมน้อย
หว้านคำ
ราษีไศล
ศรีสะเกษ
33160
หว้านคำ
0815791091
15/07/2482
35
8
type1
Y
15 มิถุนายน 2560 เวลา 13:17:55 น.
365
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
Kanluang(Kururatwatthana) School
นายจำเริญ ศรีธร
1033530389
33020053
530389
อนุบาล-ประถมศึกษา
2
หมู่ 1 บ้านก้านเหลือง
ก้านเหลือง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
chamroen3024@gmail.com
www.kanlueng.net/
ก้านเหลือง
0872495352
2483
7
6
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:26:56 น.
366
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านขนวนสีแก้ว
Kanounsikaew
นายแสง ศรีโสม
1033530390
33020054
530390
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านขนวน
ก้านเหลือง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
1033530390@pracharath.ac.th
https://www.facebook.com/kanounsikaew/
ก้านเหลือง
0823723524
-
1 ต.ค. 2464
6
6
type2
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 14:18:16 น.
367
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านอ้อมแก้ว
banomkeaw
นายชาญชัย คำเครื่อง
1033530391
33020055
530391
อนุบาล-ประถมศึกษา
2
หมู่ 7 บ้านอ้อมแก้ว
ก้านเหลือง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
ก้านเหลือง
0862641016
2485
8
8
type2
Y
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:41:38 น.
368
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
Ban Nonglek Thatnoi
-
1033530392
33020056
530392
อนุบาล-ประถมศึกษา
2
หมู่ 8 บ้านหนองเหล็ก
ก้านเหลือง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
supranee2527ssk@gmail.com
-
ก้านเหลือง
045-660283,086-
-
14 กรกฎาคม 2477
9
8
type1
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:34:28 น.
369
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านกงพาน
bankongpan
นายสถิตย์ ศรีสุรักษ์
1033530393
33020057
530393
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 2
หมู่ 12 บ้านหัวช้าง
ก้านเหลือง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
ก้านเหลือง
045-638235,081-
1 มิถุนายน 2483
3
3
type1
Y
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:14:15 น.
370
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
nongkoo
นายสุริยน บุญเหมาะ
1033530394
33020058
530394
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2(ทุ่งทองกวาว)
หมู่ 11 บ้านหนองคู
ก้านเหลือง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
-
-
ก้านเหลือง
0981282612
-
2 พฤาภาคม 2518
8
8
type1
Y
19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:42:08 น.
371
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
อนุบาลอุทุมพรพิสัย
ANUBANUTHUMPHONPISAI
นายสุวิทย์ สมบัติ
1033530384
33020059
530384
อนุบาล-ประถมศึกษา
กำแพงหนองห้างสระกำแพงใหญ่
หมู่ 7 บ้านตำแย
กำแพง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
-
aups.ac.th
เทศบาลตำบลกำแพง
,0872627519
045691531
11/09/2496
1
0.2
type3
Y
30 มีนาคม 2562 เวลา 23:50:07 น.
372
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สระกำแพงวิทยาคม
srakumpaengwittayacom
นางรสรินทร์ ดาแก้ว
1033530380
33020060
530380
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านฮ่อง
กำแพง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
ssk.school2016@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1033530380
กำแพง
081-9971057
045-691530
1 กรกฎาคม 2465
2
1
type2
Y
31 ตุลาคม 2563 เวลา 09:32:20 น.
373
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
Ban Khayung (Khayungsinsuksa)
นายเสรี อุตสาหะ
1033530401
33020061
530401
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านขะยูง
ขะยูง
อุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
33120
seri12343012@gmail.com
Kayu.osea2.go.th
ขะยูง
08-0797-7085
12 มิถุนายน 2460
9.6
10.6
type2
Y
24 กันยายน 2563 เวลา 16:06:24 น.
374
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
บ้านหนองยาง
NONGYANG
นายภิรมย์ สมทอง
1033530403
33020063