สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 สมุทรปราการ
0
2 สตรีสมุทรปราการ
0
3 มัธยมวัดด่านสำโรง
0
4 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
0
5 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
0
6 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
13
7 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
5
8 วัดทรงธรรม
0
9 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
0
10 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
0
11 วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ
0
12 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
0
13 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
0
14 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
0
15 ปทุมคงคาสมุทรปราการ
0
16 ราชวินิตสุวรรณภูมิ
0
17 บางบ่อวิทยาคม
0
18 เปร็งวิสุทธาธิบดี
0
19 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
0
20 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ
0
21 บางพลีราษฎร์บำรุง
0
22 พูลเจริญวิทยาคม
0
23 ราชวินิตบางแก้ว
0
24 บางแก้วประชาสรรค์
0
25 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
0
26 เบญจมราชรังสฤษฎิ์
0
27 ดัดดรุณี
0
28 วัดโสธรวรารามวรวิหาร
0
29 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
0
30 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
0
31 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
0
32 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
0
33 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
0
34 บางน้ำเปรี้ยววิทยา
0
35 ดอนฉิมพลีพิทยาคม
0
36 หมอนทองวิทยา
0
37 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
0
38 การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง
0
39 บางปะกง "บวรวิทยายน"
0
40 พุทธิรังสีพิบูล
0
41 วิทยาราษฎร์รังสรรค์
0
42 ผาณิตวิทยา
0
43 วัดเปี่ยมนิโครธาราม
0
44 บางคล้าพิทยาคม
0
45 หนองแหนวิทยา
0
46 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
0
47 พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
0
48 ราชสาส์นวิทยา
0
49 สนามชัยเขต
0
50 ไผ่แก้ววิทยา
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 54 แห่ง
 
1 2 Next