สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ตลิ่งชันวิทยา
0
2 กรรณสูตศึกษาลัย
0
3 สงวนหญิง
0
4 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
0
5 สรวงสุทธาวิทยา
0
6 วังหว้าราษฎร์สามัคคี
0
7 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
0
8 ศรีประจันต์(เมธีประมุข)
0
9 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
0
10 สวนแตงวิทยา
0
11 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
0
12 บ่อสุพรรณวิทยา
0
13 สองพี่น้องวิทยา
8
14 อู่ทองศึกษาลัย
0
15 สระยายโสมวิทยา
0
16 ดอนคาวิทยา
0
17 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
0
18 หนองวัลย์เปรียงวิทยา
0
19 สระกระโจมโสภณพิทยา
0
20 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
0
21 อู่ทอง
0
22 บางลี่วิทยา
0
23 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
0
24 บ่อกรุวิทยา
0
25 ทุ่งแฝกพิทยาคม
1
26 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
0
27 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
0
28 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7
0
29 หนองหญ้าไซวิทยา
0
30 ธรรมโชติศึกษาลัย
7
31 สามชุกรัตนโภคาราม
0
32 ด่านช้างวิทยา
0
33 พระปฐมวิทยาลัย
0
34 ราชินีบูรณะ
0
35 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
0
36 ศรีวิชัยวิทยา
0
37 สระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์)
0
38 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
7
39 โพรงมะเดื่อวิทยาคม
0
40 สิรินธรราชวิทยาลัย
0
41 กำแพงแสนวิทยา
0
42 มัธยมฐานบินกำแพงแสน
0
43 ศาลาตึกวิทยา
0
44 คงทองวิทยา
0
45 บ้านหลวงวิทยา
0
46 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
0
47 ภัทรญาณวิทยา
0
48 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
0
49 พลอยจาตุรจินดา
0
50 แหลมบัววิทยา
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 61 แห่ง
 
1 2 Next