สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 สกลราชวิทยานุกูล
0
2 ดงมะไฟวิทยา
0
3 สกลนครพัฒนศึกษา
0
4 ธาตุนารายณ์วิทยา
0
5 ท่าแร่ศึกษา
0
6 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีจังหวัดสกลนคร
0
7 กุสุมาลย์วิทยาคม
0
8 โพธิแสนวิทยา
0
9 เต่างอยพัฒนศึกษา
0
10 ร่มเกล้า
0
11 ด่านม่วงคำพิทยาคม
0
12 โพนพิทยาคม
0
13 คำเพิ่มพิทยา
0
14 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
0
15 พังโคนวิทยาคม
0
16 กุดบากพัฒนาศึกษา
0
17 พรรณาวุฒาจารย์
0
18 บ้านบัวราษฎร์บำรุง
0
19 ลำปลาหางวิทยา
0
20 เทพสวัสดิ์วิทยา
0
21 ภูริทัตต์วิทยา
0
22 บะฮีวิทยาคม
0
23 ช้างมิ่งพิทยานุกูล
0
24 มัธยมวาริชภูมิ
0
25 ธรรมบวรวิทยา
0
26 วาริชวิทยา
0
27 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
0
28 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0
29 แวงพิทยาคม
0
30 หนองหลวงศึกษา
0
31 โคกสีวิทยาสรรค์
13
32 บงเหนือวิทยาคม
0
33 สว่างแดนดิน
0
34 ส่องดาววิทยาคม
0
35 มัธยมวานรนิวาส
0
36 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
0
37 กุดเรือคำพิทยาคาร
0
38 ศึกษาประชาสามัคคี
0
39 หนองแวงวิทยา
0
40 บ้านม่วงพิทยาคม
0
41 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
0
42 อากาศอำนวยศึกษา
0
43 โพนงามศึกษา
0
44 ท่าสงครามวิทยา
0
45 เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
0

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 45 แห่ง
 
1