สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ธวัชบุรีวิทยาคม
0
2 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
0
3 โคกล่ามพิทยาคม
0
4 ธงธานี
0
5 สตรีศึกษา
0
6 ดู่น้อยประชาสรรค์
0
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
0
8 ศรีธวัชวิทยาลัย
0
9 ขัติยะวงษา
0
10 สตรีศึกษา 2
0
11 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
0
12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
0
13 ม่วงลาดวิทยาคาร
0
14 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
0
15 เชียงขวัญพิทยาคม
9
16 พลับพลาวิทยาคม
0
17 เทอดไทยวิทยาคม
0
18 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
0
19 เมืองน้อยวิทยาคม
0
20 พนมไพรวิทยาคาร
1
21 จันทรุเบกษาอนุสรณ์
0
22 ปทุมรัตต์พิทยาคม
0
23 น้ำใสวรวิทย์
0
24 หนองผึ้งวิทยาคาร
0
25 โพนสูงประชาสรรค์
0
26 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
0
27 เหล่าหลวงประชานุสรณ์
0
28 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
0
29 หัวโทนวิทยา
0
30 สุวรรณภูมิวิทยาลัย
0
31 ช้างเผือกวิทยาคม
0
32 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
0
33 หินกองวิทยาคาร
0
34 เมืองสรวงวิทยา
0
35 สูงยางวิทยาประชาสรรค์
0
36 ทรายทองวิทยา
8
37 สามขาท่าหาดยาววิทยา
0
38 อาจสามารถวิทยา
0
39 หนองหมื่นถ่านวิทยา
0
40 โพนเมืองประชารัฐ
0
41 หนองฮีเจริญวิทย์
0
42 ดูกอึ่งประชาสามัคคี
0
43 โนนชัยศรีวิทยา
0
44 เชียงใหม่ประชานุสรณ์
0
45 วังหลวงวิทยาคม
0
46 เมยวดีพิทยาคม
0
47 โพนทองพัฒนาวิทยา
0
48 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
0
49 หนองพอกวิทยาลัย
0
50 เสลภูมิพิทยาคม
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 60 แห่ง
 
1 2 Next