สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 เพชรพิทยาคม
0
2 วิทยานุกูลนารี
8
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
0
4 เนินพิทยาคม
0
5 เพชรบูรณ์วิทยา
0
6 พัชรพิทยาคม
0
7 ชนแดนวิทยาคม
0
8 ดงขุยวิทยาคม
0
9 วังโป่งพิทยาคม
0
10 วังโป่งศึกษา
0
11 หล่มสักวิทยาคม
0
12 ติ้ววิทยาคม
0
13 ผาเมืองวิทยาคม
0
14 เมืองกลางวิทยาคม
0
15 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3
16 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
0
17 ผาแดงวิทยาคม
0
18 หล่มเก่าพิทยาคม
0
19 เมืองราดวิทยาคม
0
20 น้ำหนาววิทยาคม
0
21 แคมป์สนวิทยาคม
0
22 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
0
23 นิยมศิลป์อนุสรณ์
0
24 พุขามครุฑมณีอุทิศ
0
25 น้ำร้อนวิทยาคม
0
26 ซับสมบูรณ์วิทยาคม
0
27 โคกปรงวิทยาคม
0
28 วังใหญ่วิทยาคม
0
29 ศรีเทพประชาสรรค์
1
30 เมืองศรีเทพ
0
31 นาสนุ่นวิทยาคม
0
32 หนองไผ่
0
33 เพชรละครวิทยา
0
34 นาเฉลียงพิทยาคม
0
35 ท่าด้วงพิทยาคม
0
36 บึงสามพันวิทยาคม
0
37 วังพิกุลพิทยาคม
0
38 ซับบอนวิทยาคม
0
39 ศรีมงคลวิทยาคม
0

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 39 แห่ง
 
1