สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ประชาสามัคคี
0
2 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
0
3 วัดกลางคลองสระบัว
0
4 วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
0
5 ประตูชัย
0
6 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
0
7 วัดไผ่
0
8 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
1
9 วัดกษัตราธิราช
0
10 วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
0
11 ปฐมวิทยาคาร
0
12 วัดกุฎีลาย
0
13 วัดทำใหม่
0
14 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
0
15 วัดช้าง
0
16 วัดปากกราน
0
17 วัดพระญาติการาม
0
18 วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
0
19 วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
0
20 สุดินสหราษฎร์
0
21 ลุมพลีชนูปถัมภ์
10
22 วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
0
23 วัดตูม
0
24 วัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
0
25 ตำหนักเพนียด
2
26 พรพินิตพิทยาคาร
0
27 วัดพุทไธศวรรย์
0
28 วัดหันตรา
0
29 วัดบัวงาม
0
30 วัดจําปา
0
31 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)
0
32 วัดสฎางค์
0
33 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
0
34 วัดหัวหิน
0
35 วัดสะตือ
0
36 ชุมชนวัดบ้านร่อม
0
37 วัดดอนประดู่
0
38 วัดแค
0
39 วัดเทพคันธาราม
0
40 วัดสามเรือน
0
41 วัดโพธิ์เอน
0
42 วัดบึง
0
43 วัดวังแดงเหนือ
0
44 วัดศาลาลอย
0
45 วัดนางคุ่ม
0
46 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)
0
47 บ่อแร่
0
48 วัดทุ่งมน
0
49 วัดบ้านแถว
0
50 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 180 แห่ง
 
1 2 3 4 Next