สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดกระแชง
2
2 วัดอนุกุญชราราม
0
3 วัดศิริสุขาราม
0
4 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
0
5 ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
0
6 บ้านเชียงรากน้อย
0
7 ศรีบางไทร
0
8 ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
0
9 วัดสง่างาม
0
10 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
0
11 สินสังวาลย์อุทิศ
0
12 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
0
13 วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
0
14 วัดทางยาว
0
15 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
0
16 วัดโพธิ์แตงใต้
0
17 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
0
18 วัดไม้ตราสมาชิการาม
0
19 วัดเชิงเลน
0
20 วัดโบสถ์สมพรชัย
0
21 วัดสนามไชย
0
22 บางไทร
0
23 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
0
24 วัดสุนทราราม
0
25 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
0
26 วัดโพธิ์
0
27 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
0
28 วัดปราสาททอง
0
29 วัดบุญกันนาวาส
0
30 วัดไทรน้อย
0
31 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
0
32 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
0
33 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
0
34 วัดโบสถ์
0
35 วัดบางบาล
0
36 ประชากรรังสฤษฏ์
0
37 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
0
38 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
0
39 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
1
40 วัดขวิด
0
41 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
0
42 วัดแจ้ง
0
43 วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)
0
44 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
0
45 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
0
46 วัดไผ่ล้อม
0
47 วัดเชิงท่า
0
48 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
0
49 ราษฎร์นิรมิตร
0
50 เชียงรากน้อย
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 158 แห่ง
 
1 2 3 4 Next