สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดโพธิวงษ์
0
2 วัดโคศุภราช
0
3 วัดจำปาหล่อ
0
4 วัดโพทูล
0
5 วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ)
0
6 อนุบาลวัดอ่างทอง
0
7 กระทุ่มราย
0
8 วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร)
0
9 วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 )
0
10 บ้านน้ำผึ้ง
0
11 วัดบ้านอิฐ
0
12 วัดอรัญญิกาวาส
0
13 วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ)
0
14 วัดราชปักษี
8
15 อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)
8
16 วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)
0
17 วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์)
0
18 วัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร)
0
19 วัดจันทร์นิรมิตร
0
20 วัดท้ายย่าน
0
21 วัดไผ่ล้อม
0
22 วัดเซิงหวาย
8
23 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์)
0
24 บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
0
25 วัดชัยสิทธาราม
0
26 วัดนางเล่ว
0
27 วัดมหานาม
0
28 วัดโบสถ์
0
29 อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
0
30 วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)
0
31 วัดละมุด
0
32 วัดบ้านป่า
0
33 วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์)
0
34 วัดเจ้าบุญเกิด
0
35 วัดเยื้องคงคาราม
0
36 วัดวงษ์ภาศน์
0
37 วัดกำแพง
0
38 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
0
39 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา)
0
40 ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
0
41 วัดท่า
0
42 วัดถนน
0
43 วัดพิจารณ์โสภณ
0
44 วัดศรีมหาโพธิ์
0
45 ชุมชนวัดพายทอง
0
46 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)
0
47 วัดเอกราช
0
48 วัดคำหยาด
0
49 วัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์)
0
50 วัดโคกพุทรา
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 145 แห่ง
 
1 2 3 Next