สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดโคกสลุง
0
2 วัดหนองตามิ่ง
0
3 ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
0
4 บ้านเขาขวาง
0
5 บ้านห้วยสะอาด
0
6 วัดดำรงบุล
0
7 วัดมณีศรีโสภณ
0
8 ช่องสาริกา
0
9 บ้านหนองโพธิ์
0
10 ซอย 19 สาย 2 ขวา
0
11 บ้านดีลัง
0
12 พรหมรังษี
0
13 ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
0
14 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
0
15 บ้านคลองสาริกา
0
16 วัดหนองนา
0
17 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
0
18 ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
0
19 อนุบาลพัฒนานิคม
0
20 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
0
21 บ้านมะนาวหวาน
0
22 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
0
23 บ้านสหพันธ์อ่างทอง
0
24 บ้านสวนมะเดื่อ
0
25 บ้านซับโศก
0
26 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
0
27 บ้านคลองกลุ่ม
0
28 บ้านหนองปีกนก
0
29 บ้านเกาะรัง
0
30 บ้านหนองบง
0
31 บ้านลังกาประชาสรรค์
0
32 บ้านหนองปล้อง
0
33 บ้านเขาแหลม
0
34 บ้านเขายายกะตา
0
35 บ้านโกรกรกฟ้า
0
36 วัดศิริบรรพต
0
37 ชุมชนบ้านชัยบาดาล
0
38 บ้านลำโกฎิทอง
0
39 บ้านท่ามะกอก
0
40 บ้านหนองโกวิทยา
0
41 บ้านเขาตะแคง
0
42 บ้านท่าดินดำ
0
43 บ้านวังก้านเหลือง
0
44 บ้านหนองปลาไหล
0
45 บ้านท่ามะนาว
0
46 บ้านสันตะลุง
0
47 บ้านนาโสม
0
48 บ้านซับงูเหลือม
0
49 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
0
50 นิคมลำนารายณ์
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 139 แห่ง
 
1 2 3 Next