สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดจักรสีห์
8
2 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
8
3 วัดศรีสาคร
8
4 วัดกระดังงา
0
5 วัดประโชติการาม
8
6 วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
0
7 อนุบาลสิงห์บุรี
0
8 วัดพรหมสาคร
0
9 วัดโคกพระ
0
10 วัดราษฎร์ประสิทธิ์
0
11 วัดสังฆราชาวาส
0
12 วัดตึกราชา
0
13 วัดพระปรางค์มุนี
0
14 วัดศรัทธาภิรม
0
15 วัดข่อย
8
16 วัดโพธิ์ชัย
0
17 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
8
18 ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
0
19 วัดโพธิ์หอม
8
20 วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
0
21 วัดกลางชูศรีเจริญสุข
0
22 วัดชะอมสามัคคีธรรม
0
23 บ้านทุ่งกลับ
0
24 วัดห้วยเจริญสุข
0
25 วัดน้ำผึ้ง
8
26 วัดวังขรณ์
0
27 วัดชันสูตร
0
28 วัดแหลมคาง
9
29 เรืองเดชประชานุเคราะห์
0
30 วัดตลาดโพธิ์
0
31 อนุบาลบางระจัน
8
32 วัดคีม
0
33 วัดดอนเจดีย์
0
34 บ้านทุ่งว้า
0
35 วัดสามัคคีธรรม
0
36 วัดประสิทธิ์คุณากร
0
37 ชุมชนบ้านไม้ดัด
0
38 วัดตะโกรวม
0
39 วัดวังกะจับ
0
40 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
8
41 วัดโพธิ์ศรี
8
42 วัดสาธุการาม
8
43 ค่ายบางระจัน
0
44 วัดประดับ
8
45 อนุบาลค่ายบางระจัน
0
46 บ้านหนองลีวิทยาคม
0
47 วัดบ้านกลับ
0
48 วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
0
49 วัดโพธิ์สังฆาราม
0
50 ชุมชนวัดม่วง
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 101 แห่ง
 
1 2 3 Next