สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดหลวงพ่อขาว
1
2 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
8
3 วัดฝาง
1
4 วัดไผ่โพธิ์ทอง
1
5 วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)
0
6 บ้านท่าไม้
0
7 วัดธรรมามูล
0
8 ชุมชนวัดดักคะนน
8
9 วัดสระเนินพระราม
0
10 บ้านหนองแค
0
11 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
6
12 ชุมชนวัดวังเคียน
0
13 วัดนางลือ
0
14 วัดศรีวิชัย
6
15 พระยาตาก
8
16 อนุบาลชัยนาท
0
17 ลัดดาประชาสรรค์
8
18 อนุบาลเมืองชัยนาท
0
19 วัดโรงวัว
8
20 วัดหนองเต่าดำ
1
21 วัดแหลมหว้า
0
22 วัดดอนรังนก
1
23 วัดหนองพังนาค
0
24 วัดเนินถ่าน
8
25 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
1
26 วัดพิกุลงาม
0
27 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
0
28 อนุบาลมโนรมย์
1
29 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
1
30 ไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน)
1
31 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)
1
32 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
0
33 บ้านเขาแหลม
0
34 บ้านหัวถนน
2
35 วัดหัวหว้า
1
36 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)
1
37 วัดโคกแจง (ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง337)
1
38 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
0
39 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
0
40 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
8
41 บ้านดอนแตง
1
42 คงรักษ์ประชานุเคราะห์
8
43 วัดหนองตาตน
2
44 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
1
45 วัดหนองจิก
1
46 วัดคลองบุญ
1
47 วัดหนองน้อย
0
48 อนุบาลวัดสิงห์
5
49 สำราญราษฎร์บำรุง
1
50 วัดวังหมัน
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 173 แห่ง
 
1 2 3 4 Next