สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดหลวงพ่อขาว
0
2 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
0
3 วัดฝาง
0
4 วัดไผ่โพธิ์ทอง
0
5 วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)
0
6 บ้านท่าไม้
0
7 วัดธรรมามูล
0
8 ชุมชนวัดดักคะนน
0
9 วัดสระเนินพระราม
0
10 บ้านหนองแค
0
11 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
0
12 ชุมชนวัดวังเคียน
0
13 วัดนางลือ
0
14 วัดศรีวิชัย
0
15 พระยาตาก
0
16 อนุบาลชัยนาท
0
17 ลัดดาประชาสรรค์
8
18 อนุบาลเมืองชัยนาท
0
19 วัดโรงวัว
0
20 วัดหนองเต่าดำ
0
21 วัดแหลมหว้า
0
22 วัดดอนรังนก
0
23 วัดหนองพังนาค
0
24 วัดเนินถ่าน
0
25 รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์
0
26 วัดพิกุลงาม
0
27 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
0
28 อนุบาลมโนรมย์
0
29 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
0
30 ไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน)
0
31 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)
0
32 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
0
33 บ้านเขาแหลม
0
34 บ้านหัวถนน
0
35 วัดหัวหว้า
0
36 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)
0
37 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร
0
38 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
0
39 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
0
40 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
0
41 บ้านดอนแตง
0
42 คงรักษ์ประชานุเคราะห์
0
43 วัดหนองตาตน
0
44 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
0
45 วัดหนองจิก
0
46 วัดคลองบุญ
0
47 วัดหนองน้อย
0
48 อนุบาลวัดสิงห์
0
49 สำราญราษฎร์บำรุง
0
50 วัดวังหมัน
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 174 แห่ง
 
1 2 3 4 Next