สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดแกลงบน
0
2 วัดธงหงส์
0
3 บ้านสมานมิตร
0
4 บ้านตะพุนทอง
0
5 บ้านไร่จันดี
0
6 บ้านเขายายชุม
0
7 สามัคคีราษฎร์บำรุง
0
8 วัดท่าเรือ
0
9 วัดตะเคียนทอง
0
10 วัดบ้านดอน
0
11 บ้านหนองจอก
0
12 วัดเกาะกลอย
0
13 วัดปลวกเกตุ
0
14 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง
0
15 วัดตะพงนอก
0
16 วัดยายดา
0
17 บ้านเนินเสาธง
0
18 ชุมชนวัดทับมา
0
19 อนุบาลระยอง
0
20 วัดนาตาขวัญ
0
21 บ้านชะวึก
0
22 บ้านเขาวังม่าน
0
23 วัดน้ำคอก
0
24 วัดเนินพระ
0
25 อนุบาลระยองวัดหนองสนม
0
26 วัดกรอกยายชา
0
27 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
0
28 ชุมชนวัดบ้านแลง
0
29 บ้านตะเกราทอง
0
30 วัดเภตราสุขารมย์
0
31 วัดในไร่
0
32 วัดเขาสำเภาทอง
0
33 เกาะแก้วพิศดาร
0
34 บ้านหนองแฟบ
0
35 บ้านมาบตาพุด
0
36 วัดตากวน
0
37 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง)
0
38 บ้านยายจั่น
0
39 วัดธรรมสถิต
0
40 วัดห้วยโป่ง
0
41 วัดชากลูกหญ้า
0
42 วัดมาบชลูด
0
43 บ้านพยูน
0
44 วัดบ้านฉาง
0
45 วัดประชุมมิตรบำรุง
0
46 วัดเนินกระปรอก
0
47 บ้านเขาห้วยมะหาด
0
48 วัดพลา
0
49 บ้านคลองทราย
0
50 วัดคีรีภาวนาราม
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 115 แห่ง
 
1 2 3 Next