สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกุดบง
8
2 บ้านใหม่
8
3 บ้านนิคมดงบัง
8
4 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
8
5 บ้านโนนฤาษี
8
6 บ้านหนองกุ้ง
8
7 บ้านกลุ่มพัฒนา
8
8 บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
0
9 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
8
10 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
8
11 หมู่บ้านตัวอย่าง
8
12 บ้านห้วยเปลวเงือก
8
13 บ้านนาตาล
8
14 บ้านนาเพียงใหญ่
8
15 บ้านปักหมู
8
16 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
8
17 ยูเนสโกสัมมนา
8
18 ชุมชนบ้านชุมช้าง
8
19 บ้านบัว
8
20 บ้านโนนหนามแท่ง
8
21 บ้านโพนทัน
8
22 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
8
23 บ้านเซิม
8
24 บ้านท่าหนองพันทา
8
25 บ้านโคกกลาง
8
26 บ้านคำตอยูง
8
27 บ้านหนองแคนดอนสนุก
9
28 บ้านหนองแหวน
8
29 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
8
30 บ้านทุ่งหลวงนาขาม
8
31 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
8
32 บ้านแป้น
8
33 บ้านกุดแกลบ
8
34 บ้านหนองหอย
8
35 บ้านก่องขันธ์
8
36 บ้านดงสระพัง
8
37 บ้านต้อนเหนือ
8
38 บ้านนาหนัง
14
39 บ้านผือ สาขา คำอินแปลง
0
40 บ้านหนองแอก
8
41 บ้านผือ
8
42 บ้านคำจำปา
8
43 บ้านคำเจริญ
8
44 บ้านโพธิ์
8
45 บ้านคำปะกั้ง
8
46 บ้านปัก
8
47 บ้านดงกำพี้
8
48 ชุมชนบ้านปากสวย
8
49 บ้านวัดหลวง
8
50 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
8

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 106 แห่ง
 
1 2 3 Next