สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ศรีเนห์รู
0
2 วัดช่างเคี่ยน
0
3 วัดเจ็ดยอด
0
4 วัดข่วงสิงห์
0
5 วัดป่าตัน
0
6 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
8
7 คำเที่ยงอนุสสรณ์
0
8 ท่าศาลา
0
9 วัดดอนจั่น
0
10 วัดป่าแดด
0
11 วัดวังสิงห์คำ
8
12 พุทธิโศภน
0
13 อนุบาลเชียงใหม่
0
14 วัดขะจาว
8
15 ศิริมังคลาจารย์
0
16 บ้านแม่เหียะสามัคคี
0
17 บ้านดอนปิน
0
18 ชุมชนวัดท่าเดื่อ
0
19 วัดป่าข่อยใต้
0
20 วัดร้องอ้อ
0
21 บ้านท่าหลุกสันทราย
0
22 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
0
23 สังวาลย์วิทยา
0
24 บ้านเชิงดอยสุเทพ
8
25 วัดสวนดอก
0
26 บ้านโป่งน้อย
0
27 บ้านห้วยทราย
0
28 วัดหนองป่าครั่ง
8
29 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
0
30 วัดเสาหิน
0
31 วัดเมืองสาตร
0
32 บ้านแม่ดอกแดง
0
33 บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
0
34 บ้านร้องขี้เหล็ก
0
35 บ้านบ่อหิน
0
36 บ้านแม่จ้อง
0
37 เทพเสด็จวิทยา
0
38 บ้านป่าไม้แดง
0
39 บ้านป่าป้อง
0
40 บ้านปางแดง
0
41 บ้านปางน้ำถุ
0
42 บ้านแม่หวาน
0
43 บ้านโป่งกุ่ม
0
44 แม่คือวิทยา
0
45 บ้านตลาดขี้เหล็ก
0
46 แม่โป่งประชาสามัคคี
0
47 บ้านแม่ฮ้อยเงิน
0
48 บ้านสันทราย
0
49 ชลประทานผาแตก
0
50 บ้านลวงเหนือ
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 87 แห่ง
 
1 2 Next