สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านเมืองกื้ด
0
2 บ้านแม่ตะมาน
0
3 บ้านต้นขาม
0
4 บ้านบวกหมื้อ
0
5 สันป่าสักวิทยา
0
6 ร่ำเปิงวิทยา
0
7 วัดห้วยไร่
0
8 ชุมชนวัดช่อแล
0
9 บ้านสันป่าสัก
0
10 บ้านใหม่
0
11 บ้านปางไม้แดง
0
12 บ้านช้างใน
0
13 วัดช่อแลสาขาบ้านดง
0
14 บ้านเป้าวิทยาคาร
0
15 วัดปางมะกล้วย
0
16 ป่าแป๋วิทยา
0
17 บ้านแม่เลา
0
18 บ้านแม่ไคร้
0
19 บ้านแม่แสะ
0
20 บ้านแม่แมม
0
21 บ้านก๋ายน้อย
8
22 วัดบ้านเหล่า
0
23 วัดแม่กะ
8
24 ภูดินวิทยา
0
25 วัดทุ่งหลวง
0
26 วัดนาเม็ง
8
27 บ้านผึ้ง
8
28 บ้านปางฮ่าง
0
29 สบเปิงวิทยา
0
30 วัดท่าข้าม
0
31 บ้านผาหมอน
0
32 สันป่ายางวิทยาคาร
0
33 สันป่าตึงวิทยาคาร
0
34 บ้านหนองก๋าย
0
35 บ้านเอียก
0
36 สันมหาพนวิทยา
0
37 บ้านปางกว้าง
0
38 ป่าจี้วังแดงวิทยา
0
39 บ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)
0
40 บ้านทับเดื่อ
0
41 วัดหนองออน
8
42 บ้านสันป่าตอง
0
43 บ้านปางห้วยตาด
0
44 บ้านสันคะยอม
0
45 บ้านน้ำริน
0
46 บ้านพระนอน
0
47 บ้านบวกจั่น
0
48 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7
0
49 บ้านโป่งแยงใน
0
50 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 141 แห่ง
 
1 2 3 Next