สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดหลวงวิทยา
0
2 วัดพระเจ้านั่งแท่น
0
3 บ้านกาศเมฆ
0
4 บ้านศรีหมวดเกล้า
0
5 บ้านโทกหัวช้าง
8
6 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
0
7 บ้านสำเภา
0
8 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)
0
9 ธงชัยวิทยา
0
10 บ้านทุ่งฝาย
0
11 บ้านท่าโทก
0
12 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1
0
13 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3
0
14 วัดน้ำโท้ง
0
15 บ้านห้วยเป้ง
0
16 ทุ่งฝางวิทยา
0
17 วัดค่ากลาง
0
18 วัดทุ่งโจ้
0
19 บ้านสบค่อม
0
20 บ้านบ่อหิน
0
21 วัดบ้านเป้า
0
22 แม่ก๋งวิทยา
0
23 บ้านแม่อาง
0
24 วัดศรีปรีดานุเคราะห์
0
25 สบมายสามัคคีวิทยา
0
26 บ้านหัวทุ่ง
0
27 วัดเสด็จ
0
28 ชุมชนบ้านทราย
0
29 บ้านทรายมูล
0
30 บ้านจำค่า
0
31 บ้านเอื้อม
0
32 บ้านทุ่งกล้วย
0
33 วัดบ้านฮ่อง
0
34 วัดบ้านสัก
0
35 บ้านแม่เฟือง
0
36 บ้านหมากหัววัง
0
37 บ้านบุญนาค
0
38 วัดบ้านแลง
0
39 วัดนาน้อย
0
40 บ้านกาด
0
41 บ้านทุ่งกู่ด้าย
0
42 บ้านป่าตันกุมเมือง
0
43 วัดต้นต้อง
0
44 บ้านไร่(ประชาสามัคคี)
0
45 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)
0
46 บ้านปงวัง
0
47 บ้านปงสนุก
0
48 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
0
49 กอรวกพิทยาสรรค์
0
50 บ้านทาน
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 114 แห่ง
 
1 2 3 Next