สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านเทพนคร
0
2 บ้านไร่
0
3 บ้านท่าตะคร้อ
2
4 ปราสาทอนุสรณ์
0
5 บ้านท่าเสลี่ยง
0
6 บ้านโพธิ์พัฒนา
0
7 บ้านใหม่สามัคคี
0
8 บ้านหงษ์ทอง
0
9 บ้านเทียมเจริญ
0
10 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
8
11 บ้านเขาน้ำเพชร
0
12 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
0
13 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
0
14 ประชารัฐพัฒนา
0
15 บ้านไตรตรึงษ์
0
16 บ้านวังประดา
0
17 บ้านดงตาจันทร์
8
18 บ้านโนนโก
0
19 บ้านวังน้ำขาว
0
20 สหวิทยาคม
11
21 บ้านทรงธรรม
0
22 วัดราษฎร์เจริญพร
21
23 บ้านไทรย้อย
8
24 บ้านสุวรรณภูมิ
0
25 หนองบัวราษฎร์บำรุง
0
26 บ้านน้ำโท้ง
0
27 บ้านโนนสมอ
0
28 บ้านบ่อตาโพธิ์
0
29 บ้านตลุกงาม
0
30 บ้านคลองเรือ
0
31 บ้านโขมงหัก
0
32 บ้านวังโบสถ์
1
33 บ้านสระสิงห์โต
8
34 ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
0
35 บ้านหนองเต่าสามัคคี
0
36 บ้านคลองสีนวล
0
37 บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
0
38 อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
0
39 สาธิตวัดพระบรมธาตุ
0
40 สาธิต
0
41 บ้านทุ่งเศรษฐี
0
42 บ้านโนนม่วง
8
43 บ้านทุ่งสวน
8
44 บ้านศรีไกรลาศ
9
45 บ้านปางขนุน
0
46 บ้านนาบ่อคำ
0
47 นารีราษฎร์สามัคคี
0
48 บ้านชัยภูมิ
0
49 ผินสหราษฎร์พัฒนา
0
50 บ้านเขาวังเยี่ยม
8

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 205 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next