สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดเขาสามสิบหาบ
0
2 บ้านหนองหิน
0
3 บ้านเขาช่อง
0
4 วัดเขาใหญ่
0
5 บ้านชายธูป
0
6 วัดเขาตะพั้น
0
7 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
1
8 วัดดอนขมิ้น
0
9 วัดทุ่งมะกรูด
0
10 บ้านทุ่งประทุน
0
11 วัดดอนชะเอม
0
12 บ้านบึงวิทยา
0
13 บ้านหนองตาแพ่ง
0
14 บ้านรางกระต่าย
0
15 บ้านหนองตาคง
0
16 วัดตะคร้ำเอน
9
17 วัดสำนักคร้อ
0
18 บ้านหนองลาน
0
19 บ้านท่ามะกา
0
20 วัดคร้อพนัน
0
21 วัดกระต่ายเต้น
0
22 วัดท่าเรือ
8
23 วัดใหม่เจริญผล
0
24 บ้านท่าพะเนียง
0
25 ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
0
26 วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
0
27 เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
0
28 วัดดงสัก
0
29 วัดพระแท่นดงรัง
0
30 บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
1
31 บ้านดอนรัก
0
32 บ้านหนองกรด
0
33 วัดห้วยตะเคียน
0
34 วัดหนองโรง
0
35 วัดเขาสะพายแร้ง
0
36 วัดสนามแย้
0
37 บ้านดอนเขว้า
0
38 วัดหนองพลับ
0
39 วัดท่ากระทุ่ม
0
40 วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
0
41 วัดหนองลาน
0
42 บ้านจันทร์ลาดวิทยา
7
43 วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
0
44 วัดหนองไม้แก่น
0
45 วัดหวายเหนียว
0
46 บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
8
47 ประชาวิทยาคาร
8
48 บ้านดอนตาลเสี้ยน
0
49 บ้านอุโลกสี่หมื่น
0
50 วัดดอนเจดีย์
6

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 101 แห่ง
 
1 2 3 Next