สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดโคกโคเฒ่า
0
2 วัดหน่อสุวรรณ
0
3 วัดนิเวศน์ธรรมาราม
0
4 วัดวังพระนอน
0
5 วัดพันตำลึง
0
6 วัดอู่ยา
0
7 วัดดอนตาล
0
8 วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
0
9 วัดดอนโพธิ์ทอง
0
10 วัดไตรรัตนาราม
0
11 วัดอุทุมพราราม
0
12 วัดใหม่รัตนเจดีย์
0
13 วัดลาดตาล
0
14 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
0
15 วัดสกุณปักษี
0
16 วัดสามทอง
0
17 วัดสุวรรณนาคี
0
18 เมืองสุพรรณบุรี
8
19 อินทร์ศรัทธาราษฎร์
0
20 วัดสระประทุม
0
21 วัดแก้ว
0
22 สุพรรณภูมิ
0
23 อนุบาลสุพรรณบุรี
8
24 วัดมเหยงคณ์
0
25 วัดคันทด
0
26 บ้านบางกุ้ง
0
27 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
0
28 วัดศีรษะเกษ
0
29 วัดประชุมชน
0
30 วัดโพธิ์ท่าทราย
0
31 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
0
32 วัดไผ่ขวาง
0
33 วัดดอนกลาง
0
34 บ้านรางกะทุ่ม
0
35 วัดสว่างอารมณ์
0
36 วัดพิหารแดง
0
37 วัดวรจันทร์
0
38 วัดวังกุ่ม
8
39 วัดพร้าว
0
40 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
0
41 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
0
42 วัดพระธาตุ
0
43 วัดลาดกระจับ
0
44 วัดจำปี
0
45 วัดหนองโสน
0
46 บ้านหนองขาม
0
47 วัดสำนักตะฆ่า
0
48 บ้านดอนโพ
0
49 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4
0
50 บ้านท่าเสด็จ
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 138 แห่ง
 
1 2 3 Next