สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดโคกโคเฒ่า
0
2 วัดหน่อสุวรรณ
0
3 วัดนิเวศน์ธรรมาราม
0
4 วัดวังพระนอน
0
5 วัดพันตำลึง
0
6 วัดอู่ยา
0
7 วัดดอนตาล
0
8 วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
0
9 วัดดอนโพธิ์ทอง
0
10 วัดอุทุมพราราม
0
11 วัดใหม่รัตนเจดีย์
0
12 วัดลาดตาล
0
13 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
0
14 วัดสกุณปักษี
0
15 วัดสามทอง
0
16 วัดสุวรรณนาคี
0
17 เมืองสุพรรณบุรี
8
18 อินทร์ศรัทธาราษฎร์
0
19 วัดสระประทุม
0
20 วัดแก้ว
0
21 สุพรรณภูมิ
0
22 อนุบาลสุพรรณบุรี
8
23 วัดมเหยงคณ์
0
24 วัดคันทด
0
25 บ้านบางกุ้ง
0
26 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
0
27 วัดศีรษะเกษ
0
28 วัดประชุมชน
0
29 วัดโพธิ์ท่าทราย
0
30 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
0
31 วัดไผ่ขวาง
0
32 วัดดอนกลาง
0
33 บ้านรางกะทุ่ม
0
34 วัดสว่างอารมณ์
0
35 วัดพิหารแดง
0
36 วัดวรจันทร์
0
37 วัดวังกุ่ม
8
38 วัดพร้าว
0
39 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
0
40 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
0
41 วัดพระธาตุ
0
42 วัดลาดกระจับ
0
43 วัดจำปี
0
44 วัดหนองโสน
0
45 บ้านหนองขาม
0
46 วัดสำนักตะฆ่า
0
47 บ้านดอนโพ
0
48 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4
0
49 บ้านท่าเสด็จ
0
50 วัดเขาดิน
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 137 แห่ง
 
1 2 3 Next