สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดดอนยายหอม
0
2 วัดดอนขนาก
8
3 วัดตาก้อง
0
4 บ้านมาบแค
0
5 วัดเกาะวังไทร
0
6 วัดทัพหลวง
0
7 วัดม่วงตารศ
0
8 วัดทุ่งรี
0
9 บ้านทุ่งน้อย
0
10 บ้านลำท่าโพ
0
11 วัดธรรมศาลา
0
12 บ้านต้นสำโรง
0
13 บ้านนาสร้าง
8
14 บ้านบ่อพลับ
0
15 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
0
16 วัดดอนเสาเกียด
8
17 วัดบางแขม
0
18 วัดลาดปลาเค้า
0
19 บ้านคลองยาง
0
20 วัดบ้านยาง
0
21 บ้านหนองกะโดน
0
22 บ้านคอวัง
0
23 วัดพระปฐมเจดีย์
8
24 อนุบาลนครปฐม
0
25 วัดไผ่ล้อม
0
26 วัดพระประโทณเจดีย์
0
27 วัดหว้าเอน
8
28 วัดโพรงมะเดื่อ
0
29 วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
0
30 วัดศรีวิสารวาจา
0
31 วัดพะเนียงแตก
0
32 บ้านลำพยา
0
33 บ้านหนองหิน
8
34 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
0
35 วัดวังเย็น
0
36 บ้านไร่ต้นสำโรง
1
37 บ้านหนองขาหยั่ง
8
38 วัดใหม่ดอนทราย
0
39 วัดสระกะเทียม
8
40 วัดลาดหญ้าแพรก
0
41 วัดรางปลาหมอ
8
42 วัดใหม่ห้วยลึก
8
43 วัดสามควายเผือก
1
44 บ้านรางมะเดื่อ
0
45 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)
1
46 บ้านหนองแก
8
47 วัดหนองดินแดง
0
48 วัดหนองเสือ
0
49 บ้านทุ่งหัวพรหม
8
50 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 124 แห่ง
 
1 2 3 Next