สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดดอนยายหอม
0
2 วัดดอนขนาก
8
3 วัดตาก้อง
0
4 บ้านมาบแค
0
5 วัดเกาะวังไทร
0
6 วัดทัพหลวง
0
7 วัดม่วงตารศ
0
8 วัดทุ่งรี
0
9 บ้านทุ่งน้อย
0
10 บ้านลำท่าโพ
0
11 วัดธรรมศาลา
0
12 บ้านต้นสำโรง
0
13 บ้านนาสร้าง
8
14 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
0
15 วัดดอนเสาเกียด
8
16 วัดบางแขม
0
17 วัดลาดปลาเค้า
0
18 บ้านคลองยาง
0
19 วัดบ้านยาง
0
20 บ้านหนองกะโดน
0
21 บ้านคอวัง
0
22 วัดพระปฐมเจดีย์
8
23 อนุบาลนครปฐม
0
24 วัดไผ่ล้อม
0
25 วัดพระประโทณเจดีย์
0
26 วัดโพรงมะเดื่อ
0
27 วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
0
28 วัดศรีวิสารวาจา
0
29 วัดพะเนียงแตก
0
30 บ้านลำพยา
0
31 บ้านหนองหิน
8
32 วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
0
33 วัดวังเย็น
0
34 บ้านไร่ต้นสำโรง
1
35 บ้านหนองขาหยั่ง
8
36 วัดใหม่ดอนทราย
0
37 วัดสระกะเทียม
9
38 วัดลาดหญ้าแพรก
1
39 วัดรางปลาหมอ
8
40 วัดใหม่ห้วยลึก
8
41 วัดสามควายเผือก
9
42 บ้านรางมะเดื่อ
0
43 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)
1
44 บ้านหนองแก
8
45 วัดหนองดินแดง
0
46 วัดหนองเสือ
0
47 บ้านทุ่งหัวพรหม
8
48 วัดทัพยายท้าว
0
49 บ้านหนองปากโลง
0
50 วัดโพธิ์งาม
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 122 แห่ง
 
1 2 3 Next