สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดประชานาถ
0
2 วัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)
0
3 วัดโคกพระเจดีย์
0
4 วัดงิ้วราย
9
5 บ้านคลองบางกระจัน
8
6 วัดไทร(สินศึกษาลัย)
0
7 คลองทางหลวง
0
8 วัดท่าตำหนัก
0
9 วัดน้อย
0
10 วัดไทยาวาส
0
11 วัดกลางบางแก้ว
0
12 วัดตุ๊กตา
1
13 วัดบางพระ
8
14 วัดกลาง
8
15 วัดบ่อตะกั่ว
2
16 วัดห้วยตะโก
2
17 วัดลานตากฟ้า
8
18 วัดพุทธธรรมรังษี
10
19 วัดสัมปทวน
0
20 วัดละมุด
0
21 บ้านลานแหลม
0
22 วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
0
23 วัดสำโรง
8
24 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
0
25 วัดศีรษะทอง
0
26 วัดเสถียรรัตนาราม
9
27 วัดกลางครูเวียง
0
28 วัดกกตาล
0
29 บ้านห้วยพลู
8
30 วัดท้องไทร
0
31 บ้านห้วยกรด
0
32 วัดโคกเขมา
0
33 วัดทุ่งน้อย
0
34 วัดบางภาษี
0
35 บ้านคลองนกกระทุง
0
36 วัดลานคา
0
37 วัดดอนยอ
0
38 วัดลาดสะแก
0
39 วัดไผ่สามตำลึง
0
40 วัดโพธิ์
1
41 วัดไผ่จรเข้
0
42 วัดเกษตราราม
0
43 วัดพระมอพิสัย
0
44 บ้านนราภิรมย์
0
45 วัดสว่างอารมณ์
0
46 วัดนราภิรมย์
0
47 วัดนิลเพชร
0
48 วัดบัวปากท่า
0
49 บ้านหนองปรงกาญจนา
0
50 วัดบอนใหญ่
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 120 แห่ง
 
1 2 3 Next