สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ชุมชนวัดทอนหงส์
0
2 บ้านในเขียว 1
0
3 บ้านในเขียว 2
0
4 บ้านวังลุง
0
5 วัดใหม่
0
6 บ้านชุมขลิง
0
7 วัดหลวงครู
0
8 วัดกำแพงถม
0
9 วัดโยธาธรรม
0
10 วัดนากัน
0
11 วัดท้าวโทะ
0
12 ชุมชนวัดอินทคีรี
0
13 วัดเขาขุนพนม
0
14 วัดพรหมโลก
0
15 วัดเขาปูน
0
16 บ้านคลองแคว
0
17 วัดโทเอก
0
18 วัดป่ากิ่ว
0
19 วัดสากเหล็ก
0
20 วัดดอนใคร
0
21 บ้านบ่อกรูด
0
22 บ้านพังปริง
0
23 บ้านปากดวด
0
24 วัดจันพอ
0
25 วัดหญ้าปล้อง
0
26 บ้านฉาง
0
27 บ้านวังหิน
0
28 บ้านหน้าเขาวัด
0
29 บ้านหนองหว้า
0
30 บ้านปากเจา
0
31 วัดปลักปลา
0
32 วัดจันทาราม
0
33 บ้านสำนักม่วง
0
34 วัดป่า(ท่าขึ้น)
0
35 วัดหมาย
0
36 วัดเทวดาราม
0
37 วัดยางงาม
0
38 วัดทางขึ้น
0
39 วัดพระเลียบ
0
40 วัดประดู่หอม
0
41 วัดนางตรา
0
42 ปทุมานุกูล
0
43 วัดชลธาราม
0
44 ราชประชานุเคราะห์ 8
0
45 บ้านสระบัว
0
46 บ้านท่าสูง
0
47 บ้านในถุ้ง
1
48 ท่าศาลา
1
49 ชุมชนใหม่
8
50 บ้านสะพานหัน
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 142 แห่ง
 
1 2 3 Next