สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
0
2 วัดสุวรรณคีรีเขต
0
3 บ้านบางคู
0
4 บ้านสะปำ ''มงคลวิทยา''
6
5 เกาะมะพร้าว
0
6 บ้านฉลอง
0
7 วัดลัฎฐิวนาราม
0
8 อนุบาลภูเก็ต
0
9 บ้านกู้กู
0
10 เกาะสิเหร่
0
11 บ้านทุ่งคา
0
12 เกาะโหลน
0
13 วัดสว่างอารมณ์
0
14 วิชิตสงคราม
1
15 บ้านอ่าวน้ำบ่อ
0
16 วัดเทพนิมิตร
0
17 แหลมพันวา
1
18 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)
0
19 บ้านบางทอง
0
20 วัดเก็ตโฮ่
0
21 บ้านกะหลิม
0
22 วัดสุวรรณคีรีวงก์
1
23 บ้านบางเทา
0
24 บ้านเชิงทะเล(ตันติวิท)
0
25 บ้านแหลมทราย
3
26 บ้านพรุจำปา
0
27 บ้านป่าครองชีพ
8
28 วัดเมืองใหม่
0
29 ถลางพระนางสร้าง
0
30 วัดเทพกระษัตรี
0
31 บ้านโคกวัดใหม่
0
32 บ้านอ่าวปอ
0
33 สิทธิ์สุนทรบำรุง
0
34 บ้านป่าคลอก
0
35 บ้านพารา
0
36 บ้านบางโรง
0
37 เกาะนาคา
0
38 บ้านไม้ขาว
8
39 หงษ์หยกบำรุง
0
40 บ้านหมากปรก
0
41 บ้านคอเอน
0
42 ท่าฉัตรไชย
8
43 บ้านม่าหนิก
0
44 วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)
0
45 บ้านท่าเรือ
0
46 บ้านลิพอน
0
47 วัดมงคลวราราม
0
48 บ้านสาคู
0
49 บ้านในทอน
1

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 49 แห่ง
 
1