สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 นิคมสร้างตนเอง
1
2 บ้านควนยูง
0
3 บ้านซอย 2
0
4 บ้านซอย 10
0
5 วัดนทีคมเขต
0
6 วัดแหลมทอง
0
7 วัดบุญบันเทิง
0
8 บ้านทอนหญ้าปล้อง
0
9 วัดโพธิ์นิมิต
0
10 วัดท่าทอง
0
11 บ้านโพหวาย
8
12 บ้านสันติสุข
0
13 วัดประสิทธาราม
0
14 บ้านคลองสุข
0
15 วัดชลธาร
0
16 วัดบางใบไม้
0
17 บ้านสุชน
0
18 วัดกลางใหม่
0
19 บ้านบางใหญ่
0
20 บ้านท่าเพชร
0
21 อนุบาลสุราษฎร์ธานี
0
22 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
0
23 วัดสมหวัง
0
24 บ้านบางชุมโถ
0
25 บ้านบ่อน้ำร้อน
0
26 บ้านแม่โมกข์
0
27 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
0
28 วัดเขานางเภา
0
29 บ้านไสใน
0
30 วัดกาญจนาราม
0
31 บ้านคลองสระ
0
32 บ้านม่วงลีบ
0
33 วัดคงคาล้อม
0
34 บ้านมะม่วงหวาน
0
35 บ้านไสตอ
0
36 วัดพุฒ
0
37 บ้านหัวหมากล่าง
0
38 บ้านห้วยโศก
0
39 บ้านควนราชา
0
40 บ้านหัวหมากบน
0
41 บ้านห้วยด่าน
0
42 วัดกงตาก
0
43 บ้านไสขาม
0
44 วัดปากคู
0
45 วัดวชิรประดิษฐ์
0
46 วัดแสงประดิษฐ์
0
47 วัดนิกรประสาท
0
48 บ้านดอนสน
0
49 วัดเขาพระนิ่ม
0
50 บ้านท่าโพธิ์
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 122 แห่ง
 
1 2 3 Next