สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดขุนกระทิง
0
2 วัดหาดทรายแก้ว
0
3 บ้านในห้วย
0
4 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
0
5 อนุบาลชุมพร
0
6 วัดดอนทรายแก้ว
0
7 วัดพิชัยยาราม
0
8 บ้านคอสน
0
9 บ้านบางคอย
0
10 บ้านบางหลง
0
11 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
0
12 บ้านทุ่งหงษ์
0
13 บ้านเขาบ่อ
0
14 วัดดอนมะม่วง
0
15 วัดทุ่งคา
0
16 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
0
17 วัดหูรอ
0
18 บ้านสามเสียม
0
19 ชุมชนบ้านนาชะอัง
0
20 วัดนาทุ่ง
0
21 บ้านหนองเนียน
0
22 วัดบางลึก
0
23 บ้านศาลาลอย
0
24 วัดคูขุด
0
25 บ้านดอนไทรงาม
0
26 บ้านคอเตี้ย
0
27 วัดดอนรวบ
0
28 บ้านเขาวง
0
29 บ้านท่ามะปริง
0
30 วัดหัวกรูด
0
31 บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
0
32 บ้านหัวถนน
0
33 บ้านหาดภราดรภาพ
0
34 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
0
35 วัดดอนเมือง
0
36 วัดวังไผ่
0
37 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
0
38 วัดน้อมถวาย
9
39 บ้านนาแซะ
0
40 บ้านท่าไม้ลาย
0
41 วัดเชิงกระ
0
42 บ้านคลองสูบ
0
43 บ้านเขาชันโต๊ะ
0
44 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
0
45 บ้านหาดทรายรี
0
46 บ้านทุ่งมะขาม
8
47 ชุมชนวัดหาดพันไกร
0
48 บ้านใหม่พัฒนา
0
49 ประชานิคม 2
0
50 บ้านท่าลานทอง
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 113 แห่ง
 
1 2 3 Next