เมนูหลัก

ติดต่อเราที่นี่

แสดงผลได้ดีกับ
Browser Chrome


รายการแข่งขันที่ บ้านวัดหลวง


ID
รายการแข่งขัน/กิจกรรม
วันที่
6 ธ.ค.59
7 ธ.ค.59
8 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
64
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
ประเภท: ทีมละ 5 คน
สถานที่:
ห้องประชุม 1 ชั้น1
ห้อง:
ห้องจริยธรรม
เวลา: 09.00น.เป็นต้นไป
-
ลำดับ 1-20
ลำดับ 21-40
ลำดับ 41-61
65
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
ประเภท: ทีมละ 5 คน
สถานที่:
ห้องประชุม 2 ชั้น2
ห้อง:
-
เวลา: 09.00น.เป็นต้นไป
-
ลำดับ 1-20
ลำดับ 21-40
ลำดับ 41-61
71
มารยาทไทย ป.1-ป.3
ประเภท: ทีมละ 2 คน
สถานที่:
อาคาร 1
ห้อง:
ป.1
เวลา: 09.00น.เป็นต้นไป
-
ลำดับ 1-20
ลำดับ 21-40
ลำดับ 41-61
72
มารยาทไทย ป.4-ป.6
ประเภท: ทีมละ 2 คน
สถานที่:
อาคาร 1
ห้อง:
ห้องเรียนร่วม
เวลา: 09.00น.เป็นต้นไป
-
ลำดับ 1-20
ลำดับ 21-40
ลำดับ 41-61
73
มารยาทไทย ม.1-ม.3
ประเภท: ทีมละ 2 คน
สถานที่:
อาคารปฐมวัย
ห้อง:
-
เวลา: 09.00น.เป็นต้นไป
-
ลำดับ 1-20
ลำดับ 21-40
ลำดับ 41-61

รายชื่อผู้ประสานงาน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นายอนุชิต บัวพุฒ / ศึกษานิเทศก์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

0807562747
2
นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์ / ศึกษานิเทศก์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

0879061302
สถานที่
บ้านวัดหลวง
042471330
 


ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00