เมนูหลัก

ติดต่อเราที่นี่

แสดงผลได้ดีกับ
Browser Chrome


รายการแข่งขันที่ เฝ้าไร่วิทยา


ID
รายการแข่งขัน/กิจกรรม
วันที่
6 ธ.ค.59
7 ธ.ค.59
8 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
47
การแข่งขันทำกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
ประเภท: ทีมละไม่เกิน 6 คน
สถานที่:
หอประชุม
ห้อง:
เวลา: 09.00-12.00น.
-
-
-
ลำดับ 1-61
48
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
ประเภท: ทีมละ 3 คน
สถานที่:
หอประชุม
ห้อง:
เวลา: 09.00-12.00น.
-
-
ลำดับ 1-61
-
49
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
ประเภท: ทีมละ 3 คน
สถานที่:
หอประชุม
ห้อง:
เวลา: 09.00-12.00น.
-
ลำดับ 1-61
-
-

รายชื่อผู้ประสานงาน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
1
นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ / ศึกษานิเทศก์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

0895753881
2
นายปรีชา หลักคำพันธ์ / ศึกษานิเทศก์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

0864180725
สถานที่
เฝ้าไร่วิทยา
042417239
 


ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00