ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 2(กทม.)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
10012003
เปิดใช้งาน
2
10012006
ไม่เปิดใช้งาน
3
10012021
ไม่เปิดใช้งาน
4
10012022
เปิดใช้งาน
5
10012023
ไม่เปิดใช้งาน
6
10012024
ไม่เปิดใช้งาน
7
10012027
ไม่เปิดใช้งาน
8
10012028
ไม่เปิดใช้งาน
9
10012030
เปิดใช้งาน
10
10012031
เปิดใช้งาน
11
10012032
เปิดใช้งาน
12
10012037
เปิดใช้งาน
13
10012038
ไม่เปิดใช้งาน
14
10012042
ไม่เปิดใช้งาน
15
10012043
ไม่เปิดใช้งาน
16
10022001
เปิดใช้งาน
17
10022002
เปิดใช้งาน
18
10022003
ไม่เปิดใช้งาน
19
10022004
เปิดใช้งาน
20
10022005
ไม่เปิดใช้งาน
21
10022006
ไม่เปิดใช้งาน
22
10022007
ไม่เปิดใช้งาน
23
10022008
ไม่เปิดใช้งาน
24
10022009
ไม่เปิดใช้งาน
25
10022010
เปิดใช้งาน
26
10022011
ไม่เปิดใช้งาน
27
10022012
ไม่เปิดใช้งาน
28
10022013
ไม่เปิดใช้งาน
29
10022014
ไม่เปิดใช้งาน
30
10022015
เปิดใช้งาน
31
10022016
ไม่เปิดใช้งาน
32
10022017
ไม่เปิดใช้งาน
33
10022018
ไม่เปิดใช้งาน
34
10022019
เปิดใช้งาน
35
10022020
เปิดใช้งาน
36
10022021
เปิดใช้งาน
37
10022022
เปิดใช้งาน
38
10022023
ไม่เปิดใช้งาน
39
10022024
ไม่เปิดใช้งาน
40
10022025
ไม่เปิดใช้งาน
41
10022026
ไม่เปิดใช้งาน
42
10022027
เปิดใช้งาน
43
10022028
ไม่เปิดใช้งาน
44
10022029
ไม่เปิดใช้งาน
45
10022030
เปิดใช้งาน
46
10022031
เปิดใช้งาน
47
10022032
ไม่เปิดใช้งาน
48
10022033
ไม่เปิดใช้งาน
49
10022034
ไม่เปิดใช้งาน
50
10022035
เปิดใช้งาน
51
10022039
ไม่เปิดใช้งาน
52
10022041
เปิดใช้งาน