หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 2(กทม.)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
10012003
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เปิดใช้งาน
2
10012006
พุทธจักรวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
3
10012021
พระโขนงพิทยาลัย
เปิดใช้งาน
4
10012022
วชิรธรรมสาธิต
เปิดใช้งาน
5
10012023
นนทรีวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
6
10012024
เจ้าพระยาวิทยาคม
เปิดใช้งาน
7
10012027
สุรศักดิ์มนตรี
เปิดใช้งาน
8
10012028
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
เปิดใช้งาน
9
10012030
วัดสุทธิวราราม
เปิดใช้งาน
10
10012031
ยานนาเวศวิทยาคม
เปิดใช้งาน
11
10012032
สตรีศรีสุริโยทัย
เปิดใช้งาน
12
10012037
ปทุมคงคา
เปิดใช้งาน
13
10012038
สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
ไม่เปิดใช้งาน
14
10012042
มัธยมวัดธาตุทอง
เปิดใช้งาน
15
10012043
สิริรัตนาธร
เปิดใช้งาน
16
10022001
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เปิดใช้งาน
17
10022002
บางกะปิ
เปิดใช้งาน
18
10022003
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เปิดใช้งาน
19
10022004
มัธยมวัดหนองจอก
เปิดใช้งาน
20
10022005
เทพลีลา
ไม่เปิดใช้งาน
21
10022006
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ไม่เปิดใช้งาน
22
10022007
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
เปิดใช้งาน
23
10022008
มัธยมวัดบึงทองหลาง
เปิดใช้งาน
24
10022009
พรตพิทยพยัต
ไม่เปิดใช้งาน
25
10022010
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
เปิดใช้งาน
26
10022011
รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
เปิดใช้งาน
27
10022012
จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
ไม่เปิดใช้งาน
28
10022013
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ไม่เปิดใช้งาน
29
10022014
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ไม่เปิดใช้งาน
30
10022015
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
เปิดใช้งาน
31
10022016
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
32
10022017
หอวัง
ไม่เปิดใช้งาน
33
10022018
สารวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
34
10022019
ราชดำริ
เปิดใช้งาน
35
10022020
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เปิดใช้งาน
36
10022021
ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
เปิดใช้งาน
37
10022022
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
38
10022023
ดอนเมืองจาตุรจินดา
เปิดใช้งาน
39
10022024
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
40
10022025
สตรีวิทยา ๒
ไม่เปิดใช้งาน
41
10022026
ราชวินิตบางเขน
เปิดใช้งาน
42
10022027
ฤทธิยะวรรณาลัย
เปิดใช้งาน
43
10022028
ฤทธิยะวรรณาลัย ๒
ไม่เปิดใช้งาน
44
10022029
ศรีพฤฒา
เปิดใช้งาน
45
10022030
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เปิดใช้งาน
46
10022031
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เปิดใช้งาน
47
10022032
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ไม่เปิดใช้งาน
48
10022033
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เปิดใช้งาน
49
10022034
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เปิดใช้งาน
50
10022035
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
เปิดใช้งาน
51
10022039
เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
ไม่เปิดใช้งาน
52
10022041
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
เปิดใช้งาน