ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
13012001
ไม่เปิดใช้งาน
2
13012002
เปิดใช้งาน
3
13012003
เปิดใช้งาน
4
13012004
ไม่เปิดใช้งาน
5
13012005
เปิดใช้งาน
6
13012006
เปิดใช้งาน
7
13012007
ไม่เปิดใช้งาน
8
13012008
ไม่เปิดใช้งาน
9
13012009
ไม่เปิดใช้งาน
10
13012010
เปิดใช้งาน
11
13012011
ไม่เปิดใช้งาน
12
13012013
ไม่เปิดใช้งาน
13
13012014
ไม่เปิดใช้งาน
14
13012015
เปิดใช้งาน
15
13022001
เปิดใช้งาน
16
13022002
เปิดใช้งาน
17
13022003
เปิดใช้งาน
18
13022004
เปิดใช้งาน
19
13022005
ไม่เปิดใช้งาน
20
13022006
เปิดใช้งาน
21
13022007
เปิดใช้งาน
22
13022008
ไม่เปิดใช้งาน
23
19012001
ไม่เปิดใช้งาน
24
19012002
เปิดใช้งาน
25
19012003
เปิดใช้งาน
26
19012004
เปิดใช้งาน
27
19012005
ไม่เปิดใช้งาน
28
19012006
ไม่เปิดใช้งาน
29
19012007
ไม่เปิดใช้งาน
30
19012008
ไม่เปิดใช้งาน
31
19012009
ไม่เปิดใช้งาน
32
19012010
ไม่เปิดใช้งาน
33
19012011
เปิดใช้งาน
34
19022001
เปิดใช้งาน
35
19022002
ไม่เปิดใช้งาน
36
19022003
ไม่เปิดใช้งาน
37
19022004
เปิดใช้งาน
38
19022005
เปิดใช้งาน
39
19022006
เปิดใช้งาน
40
19022007
ไม่เปิดใช้งาน
41
19022008
ไม่เปิดใช้งาน
42
19022009
เปิดใช้งาน
43
19022010
ไม่เปิดใช้งาน