ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
15012001
ไม่เปิดใช้งาน
2
15012002
เปิดใช้งาน
3
15012003
ไม่เปิดใช้งาน
4
15012004
เปิดใช้งาน
5
15012005
ไม่เปิดใช้งาน
6
15012006
ไม่เปิดใช้งาน
7
15012007
เปิดใช้งาน
8
15012008
ไม่เปิดใช้งาน
9
15012009
เปิดใช้งาน
10
15012010
ไม่เปิดใช้งาน
11
15012011
เปิดใช้งาน
12
15012012
ไม่เปิดใช้งาน
13
15012013
เปิดใช้งาน
14
15012014
เปิดใช้งาน
15
16012001
เปิดใช้งาน
16
16012002
ไม่เปิดใช้งาน
17
16012003
เปิดใช้งาน
18
16012004
ไม่เปิดใช้งาน
19
16012005
เปิดใช้งาน
20
16012006
ไม่เปิดใช้งาน
21
16012007
ไม่เปิดใช้งาน
22
16012008
เปิดใช้งาน
23
16012010
เปิดใช้งาน
24
16012011
เปิดใช้งาน
25
16012012
เปิดใช้งาน
26
16012013
ไม่เปิดใช้งาน
27
16012014
เปิดใช้งาน
28
16022001
ไม่เปิดใช้งาน
29
16022002
เปิดใช้งาน
30
16022003
ไม่เปิดใช้งาน
31
16022004
เปิดใช้งาน
32
16022005
ไม่เปิดใช้งาน
33
16022006
ไม่เปิดใช้งาน
34
16022007
ไม่เปิดใช้งาน
35
16022008
ไม่เปิดใช้งาน
36
16022009
เปิดใช้งาน
37
16022010
เปิดใช้งาน
38
16022011
เปิดใช้งาน
39
16022012
เปิดใช้งาน
40
17012001
ไม่เปิดใช้งาน
41
17012002
เปิดใช้งาน
42
17012003
เปิดใช้งาน
43
17012004
ไม่เปิดใช้งาน
44
17012005
ไม่เปิดใช้งาน
45
17012006
เปิดใช้งาน
46
17012007
เปิดใช้งาน
47
17012008
เปิดใช้งาน
48
17012009
เปิดใช้งาน
49
17012010
เปิดใช้งาน
50
17012011
เปิดใช้งาน
51
17012012
ไม่เปิดใช้งาน
52
18012001
เปิดใช้งาน
53
18012004
ไม่เปิดใช้งาน
54
18012005
ไม่เปิดใช้งาน
55
18012006
ไม่เปิดใช้งาน
56
18012007
เปิดใช้งาน
57
18012008
ไม่เปิดใช้งาน
58
18012009
เปิดใช้งาน
59
18012010
ไม่เปิดใช้งาน
60
18012011
เปิดใช้งาน
61
18012012
เปิดใช้งาน
62
18012013
ไม่เปิดใช้งาน
63
18012014
เปิดใช้งาน
64
18012015
เปิดใช้งาน