ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
25012001
เปิดใช้งาน
2
25012002
ไม่เปิดใช้งาน
3
25012003
เปิดใช้งาน
4
25012005
เปิดใช้งาน
5
25012008
เปิดใช้งาน
6
25012009
ไม่เปิดใช้งาน
7
25012010
ไม่เปิดใช้งาน
8
25012011
เปิดใช้งาน
9
25012012
ไม่เปิดใช้งาน
10
25012015
ไม่เปิดใช้งาน
11
25012016
ไม่เปิดใช้งาน
12
25012018
ไม่เปิดใช้งาน
13
25012020
เปิดใช้งาน
14
25012021
ไม่เปิดใช้งาน
15
25012022
ไม่เปิดใช้งาน
16
25012023
ไม่เปิดใช้งาน
17
25012024
ไม่เปิดใช้งาน
18
25012025
เปิดใช้งาน
19
25012026
ไม่เปิดใช้งาน
20
26012001
ไม่เปิดใช้งาน
21
26012002
ไม่เปิดใช้งาน
22
26012003
เปิดใช้งาน
23
26012004
เปิดใช้งาน
24
26012005
เปิดใช้งาน
25
26012006
ไม่เปิดใช้งาน
26
26012007
ไม่เปิดใช้งาน
27
26012008
ไม่เปิดใช้งาน
28
26012009
ไม่เปิดใช้งาน
29
26012010
เปิดใช้งาน
30
26012011
เปิดใช้งาน
31
27012001
ไม่เปิดใช้งาน
32
27012002
ไม่เปิดใช้งาน
33
27012003
เปิดใช้งาน
34
27012005
ไม่เปิดใช้งาน
35
27012007
ไม่เปิดใช้งาน
36
27012011
เปิดใช้งาน
37
27012012
ไม่เปิดใช้งาน
38
27022002
ไม่เปิดใช้งาน
39
27022003
ไม่เปิดใช้งาน
40
27022005
เปิดใช้งาน
41
27022006
ไม่เปิดใช้งาน
42
27022007
เปิดใช้งาน
43
27022008
ไม่เปิดใช้งาน
44
27022009
ไม่เปิดใช้งาน