หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
72012001
ตลิ่งชันวิทยา
เปิดใช้งาน
2
72012002
กรรณสูตศึกษาลัย
เปิดใช้งาน
3
72012003
สงวนหญิง
ไม่เปิดใช้งาน
4
72012004
หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
เปิดใช้งาน
5
72012005
สรวงสุทธาวิทยา
เปิดใช้งาน
6
72012006
วังหว้าราษฎร์สามัคคี
เปิดใช้งาน
7
72012007
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
8
72012008
ศรีประจันต์(เมธีประมุข)
เปิดใช้งาน
9
72012009
บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
เปิดใช้งาน
10
72012010
สวนแตงวิทยา
เปิดใช้งาน
11
72012011
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
ไม่เปิดใช้งาน
12
72022001
บ่อสุพรรณวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
13
72022002
สองพี่น้องวิทยา
เปิดใช้งาน
14
72022003
อู่ทองศึกษาลัย
เปิดใช้งาน
15
72022004
สระยายโสมวิทยา
เปิดใช้งาน
16
72022005
ดอนคาวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
17
72022006
บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
เปิดใช้งาน
18
72022007
หนองวัลย์เปรียงวิทยา
เปิดใช้งาน
19
72022008
สระกระโจมโสภณพิทยา
เปิดใช้งาน
20
72022009
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
เปิดใช้งาน
21
72022010
อู่ทอง
เปิดใช้งาน
22
72022011
บางลี่วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
23
72032001
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
ไม่เปิดใช้งาน
24
72032002
บ่อกรุวิทยา
เปิดใช้งาน
25
72032003
ทุ่งแฝกพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
26
72032004
ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
27
72032005
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
เปิดใช้งาน
28
72032006
บรรหารแจ่มใสวิทยา 7
ไม่เปิดใช้งาน
29
72032007
หนองหญ้าไซวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
30
72032008
ธรรมโชติศึกษาลัย
ไม่เปิดใช้งาน
31
72032009
สามชุกรัตนโภคาราม
เปิดใช้งาน
32
72032010
ด่านช้างวิทยา
เปิดใช้งาน
33
73012001
พระปฐมวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
34
73012002
ราชินีบูรณะ
ไม่เปิดใช้งาน
35
73012003
พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
36
73012004
ศรีวิชัยวิทยา
เปิดใช้งาน
37
73012005
สระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
38
73012006
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
เปิดใช้งาน
39
73012007
โพรงมะเดื่อวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
40
73012008
สิรินธรราชวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
41
73012009
กำแพงแสนวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
42
73012010
มัธยมฐานบินกำแพงแสน
ไม่เปิดใช้งาน
43
73012011
ศาลาตึกวิทยา
เปิดใช้งาน
44
73012012
คงทองวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
45
73012013
บ้านหลวงวิทยา
เปิดใช้งาน
46
73022001
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
เปิดใช้งาน
47
73022002
ภัทรญาณวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
48
73022003
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
เปิดใช้งาน
49
73022004
พลอยจาตุรจินดา
เปิดใช้งาน
50
73022005
แหลมบัววิทยา
เปิดใช้งาน
51
73022006
เพิ่มวิทยา
เปิดใช้งาน
52
73022008
บางเลนวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
53
73022009
บางหลวงวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
54
73022010
สถาพรวิทยา
เปิดใช้งาน
55
73022011
บัวปากท่าวิทยา
เปิดใช้งาน
56
73022012
สามพรานวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
57
73022013
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปิดใช้งาน
58
73022014
วัดไร่ขิงวิทยา
เปิดใช้งาน
59
73022015
ปรีดารามวิทยาคม
เปิดใช้งาน
60
73022016
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
เปิดใช้งาน
61
73022017
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เปิดใช้งาน