ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
84012002
ไม่เปิดใช้งาน
2
84012003
เปิดใช้งาน
3
84012004
ไม่เปิดใช้งาน
4
84012005
เปิดใช้งาน
5
84012006
เปิดใช้งาน
6
84012007
เปิดใช้งาน
7
84012010
เปิดใช้งาน
8
84012011
ไม่เปิดใช้งาน
9
84012012
ไม่เปิดใช้งาน
10
84012013
เปิดใช้งาน
11
84012015
ไม่เปิดใช้งาน
12
84012016
ไม่เปิดใช้งาน
13
84012017
ไม่เปิดใช้งาน
14
84012018
ไม่เปิดใช้งาน
15
84022002
เปิดใช้งาน
16
84022003
เปิดใช้งาน
17
84022004
เปิดใช้งาน
18
84022005
เปิดใช้งาน
19
84022006
เปิดใช้งาน
20
84022007
เปิดใช้งาน
21
84022008
ไม่เปิดใช้งาน
22
84022009
เปิดใช้งาน
23
84022010
เปิดใช้งาน
24
84022011
เปิดใช้งาน
25
84022012
เปิดใช้งาน
26
84022013
เปิดใช้งาน
27
84022014
เปิดใช้งาน
28
84022015
ไม่เปิดใช้งาน
29
84022016
เปิดใช้งาน
30
84022017
เปิดใช้งาน
31
84022018
ไม่เปิดใช้งาน
32
84032001
เปิดใช้งาน
33
84032002
เปิดใช้งาน
34
84032003
เปิดใช้งาน
35
84032004
ไม่เปิดใช้งาน
36
84032005
ไม่เปิดใช้งาน
37
84032006
ไม่เปิดใช้งาน
38
84032007
เปิดใช้งาน
39
84032008
เปิดใช้งาน
40
84032009
เปิดใช้งาน
41
84032010
เปิดใช้งาน
42
84032011
เปิดใช้งาน
43
84032012
ไม่เปิดใช้งาน
44
84032013
เปิดใช้งาน
45
86012001
เปิดใช้งาน
46
86012002
เปิดใช้งาน
47
86012003
ไม่เปิดใช้งาน
48
86012004
เปิดใช้งาน
49
86012005
ไม่เปิดใช้งาน
50
86012006
เปิดใช้งาน
51
86012007
เปิดใช้งาน
52
86012008
ไม่เปิดใช้งาน
53
86012010
ไม่เปิดใช้งาน
54
86012011
เปิดใช้งาน
55
86022001
ไม่เปิดใช้งาน
56
86022002
เปิดใช้งาน
57
86022003
เปิดใช้งาน
58
86022004
เปิดใช้งาน
59
86022005
เปิดใช้งาน
60
86022006
ไม่เปิดใช้งาน
61
86022007
เปิดใช้งาน
62
86022008
ไม่เปิดใช้งาน
63
86022009
เปิดใช้งาน
64
86022010
ไม่เปิดใช้งาน
65
86022011
ไม่เปิดใช้งาน
66
86022012
เปิดใช้งาน