ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
82012001
ไม่เปิดใช้งาน
2
82012002
เปิดใช้งาน
3
82012003
ไม่เปิดใช้งาน
4
82012004
ไม่เปิดใช้งาน
5
82012005
ไม่เปิดใช้งาน
6
82012006
ไม่เปิดใช้งาน
7
82012007
เปิดใช้งาน
8
82012008
ไม่เปิดใช้งาน
9
82012009
ไม่เปิดใช้งาน
10
82012010
ไม่เปิดใช้งาน
11
82012011
เปิดใช้งาน
12
82012012
ไม่เปิดใช้งาน
13
82012013
ไม่เปิดใช้งาน
14
83012001
ไม่เปิดใช้งาน
15
83012002
ไม่เปิดใช้งาน
16
83012003
เปิดใช้งาน
17
83012004
เปิดใช้งาน
18
83012005
ไม่เปิดใช้งาน
19
83012006
ไม่เปิดใช้งาน
20
83012007
ไม่เปิดใช้งาน
21
85012001
ไม่เปิดใช้งาน
22
85012002
ไม่เปิดใช้งาน
23
85012004
ไม่เปิดใช้งาน
24
85012005
ไม่เปิดใช้งาน
25
85012006
ไม่เปิดใช้งาน
26
85012007
ไม่เปิดใช้งาน
27
85012008
ไม่เปิดใช้งาน