ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
20012001
เปิดใช้งาน
2
20012002
เปิดใช้งาน
3
20012003
ไม่เปิดใช้งาน
4
20012004
เปิดใช้งาน
5
20012005
ไม่เปิดใช้งาน
6
20012006
ไม่เปิดใช้งาน
7
20012007
เปิดใช้งาน
8
20012009
เปิดใช้งาน
9
20012010
เปิดใช้งาน
10
20012011
เปิดใช้งาน
11
20012012
เปิดใช้งาน
12
20012013
ไม่เปิดใช้งาน
13
20022001
เปิดใช้งาน
14
20022002
ไม่เปิดใช้งาน
15
20022003
ไม่เปิดใช้งาน
16
20022004
ไม่เปิดใช้งาน
17
20022006
เปิดใช้งาน
18
20022007
เปิดใช้งาน
19
20022008
ไม่เปิดใช้งาน
20
20022009
เปิดใช้งาน
21
20032001
ไม่เปิดใช้งาน
22
20032002
ไม่เปิดใช้งาน
23
20032003
เปิดใช้งาน
24
20032004
เปิดใช้งาน
25
20032005
เปิดใช้งาน
26
20032006
เปิดใช้งาน
27
20032007
ไม่เปิดใช้งาน
28
20032008
เปิดใช้งาน
29
20032009
ไม่เปิดใช้งาน
30
20032010
เปิดใช้งาน
31
20032012
ไม่เปิดใช้งาน
32
21012001
ไม่เปิดใช้งาน
33
21012003
ไม่เปิดใช้งาน
34
21012004
เปิดใช้งาน
35
21012005
เปิดใช้งาน
36
21012006
เปิดใช้งาน
37
21012007
เปิดใช้งาน
38
21012008
เปิดใช้งาน
39
21012009
ไม่เปิดใช้งาน
40
21012010
ไม่เปิดใช้งาน
41
21012011
เปิดใช้งาน
42
21012012
เปิดใช้งาน
43
21022001
ไม่เปิดใช้งาน
44
21022002
เปิดใช้งาน
45
21022003
เปิดใช้งาน
46
21022004
เปิดใช้งาน
47
21022005
ไม่เปิดใช้งาน
48
21022006
ไม่เปิดใช้งาน
49
21022007
เปิดใช้งาน
50
21022008
เปิดใช้งาน