ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
39012001
ไม่เปิดใช้งาน
2
39012002
เปิดใช้งาน
3
39012003
ไม่เปิดใช้งาน
4
39012004
เปิดใช้งาน
5
39012005
ไม่เปิดใช้งาน
6
39012006
เปิดใช้งาน
7
39012007
ไม่เปิดใช้งาน
8
39012008
ไม่เปิดใช้งาน
9
39012009
เปิดใช้งาน
10
39012010
เปิดใช้งาน
11
39012011
ไม่เปิดใช้งาน
12
39012012
ไม่เปิดใช้งาน
13
39012013
เปิดใช้งาน
14
39022001
เปิดใช้งาน
15
39022002
เปิดใช้งาน
16
39022003
เปิดใช้งาน
17
39022004
เปิดใช้งาน
18
39022005
ไม่เปิดใช้งาน
19
39022006
เปิดใช้งาน
20
39022007
ไม่เปิดใช้งาน
21
39022008
เปิดใช้งาน
22
42012001
ไม่เปิดใช้งาน
23
42012002
เปิดใช้งาน
24
42012003
ไม่เปิดใช้งาน
25
42012004
เปิดใช้งาน
26
42012005
ไม่เปิดใช้งาน
27
42012006
เปิดใช้งาน
28
42012007
เปิดใช้งาน
29
42012008
ไม่เปิดใช้งาน
30
42012009
ไม่เปิดใช้งาน
31
42012010
ไม่เปิดใช้งาน
32
42012011
ไม่เปิดใช้งาน
33
42012012
ไม่เปิดใช้งาน
34
42012013
เปิดใช้งาน
35
42012014
เปิดใช้งาน
36
42012015
ไม่เปิดใช้งาน
37
42012016
เปิดใช้งาน
38
42012017
ไม่เปิดใช้งาน
39
42012018
เปิดใช้งาน
40
42022002
เปิดใช้งาน
41
42022004
ไม่เปิดใช้งาน
42
42022005
เปิดใช้งาน
43
42022006
ไม่เปิดใช้งาน
44
42022007
เปิดใช้งาน
45
42022009
ไม่เปิดใช้งาน
46
42022010
ไม่เปิดใช้งาน
47
42022011
ไม่เปิดใช้งาน
48
42022012
ไม่เปิดใช้งาน
49
42022013
เปิดใช้งาน
50
42022014
ไม่เปิดใช้งาน
51
42022015
เปิดใช้งาน
52
42022016
เปิดใช้งาน