หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 23(สกลนคร)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
47012001
สกลราชวิทยานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
2
47012002
ดงมะไฟวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
3
47012003
สกลนครพัฒนศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
4
47012004
ธาตุนารายณ์วิทยา
เปิดใช้งาน
5
47012005
ท่าแร่ศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
6
47012007
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีจังหวัดสกลนคร
ไม่เปิดใช้งาน
7
47012008
กุสุมาลย์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
8
47012009
โพธิแสนวิทยา
เปิดใช้งาน
9
47012010
เต่างอยพัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
10
47012011
ร่มเกล้า
เปิดใช้งาน
11
47012012
ด่านม่วงคำพิทยาคม
เปิดใช้งาน
12
47012013
โพนพิทยาคม
เปิดใช้งาน
13
47012014
คำเพิ่มพิทยา
เปิดใช้งาน
14
47012015
ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
เปิดใช้งาน
15
47022001
พังโคนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
16
47022002
กุดบากพัฒนาศึกษา
เปิดใช้งาน
17
47022003
พรรณาวุฒาจารย์
ไม่เปิดใช้งาน
18
47022004
บ้านบัวราษฎร์บำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
19
47022005
ลำปลาหางวิทยา
เปิดใช้งาน
20
47022007
เทพสวัสดิ์วิทยา
เปิดใช้งาน
21
47022008
ภูริทัตต์วิทยา
เปิดใช้งาน
22
47022009
บะฮีวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
23
47022010
ช้างมิ่งพิทยานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
24
47022012
มัธยมวาริชภูมิ
เปิดใช้งาน
25
47022013
ธรรมบวรวิทยา
เปิดใช้งาน
26
47022014
วาริชวิทยา
เปิดใช้งาน
27
47022015
นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
เปิดใช้งาน
28
47022016
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปิดใช้งาน
29
47022017
แวงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
30
47022018
หนองหลวงศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
31
47022019
โคกสีวิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
32
47022020
บงเหนือวิทยาคม
เปิดใช้งาน
33
47022021
สว่างแดนดิน
เปิดใช้งาน
34
47022022
ส่องดาววิทยาคม
เปิดใช้งาน
35
47032001
มัธยมวานรนิวาส
เปิดใช้งาน
36
47032002
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
37
47032003
กุดเรือคำพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
38
47032004
ศึกษาประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
39
47032007
หนองแวงวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
40
47032009
บ้านม่วงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
41
47032010
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
เปิดใช้งาน
42
47032012
อากาศอำนวยศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
43
47032013
โพนงามศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
44
47032014
ท่าสงครามวิทยา
เปิดใช้งาน
45
47032015
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
เปิดใช้งาน