ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 23(สกลนคร)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
47012001
ไม่เปิดใช้งาน
2
47012002
ไม่เปิดใช้งาน
3
47012003
ไม่เปิดใช้งาน
4
47012004
ไม่เปิดใช้งาน
5
47012005
ไม่เปิดใช้งาน
6
47012007
ไม่เปิดใช้งาน
7
47012008
เปิดใช้งาน
8
47012009
เปิดใช้งาน
9
47012010
เปิดใช้งาน
10
47012011
เปิดใช้งาน
11
47012012
ไม่เปิดใช้งาน
12
47012013
เปิดใช้งาน
13
47012014
ไม่เปิดใช้งาน
14
47012015
เปิดใช้งาน
15
47022001
เปิดใช้งาน
16
47022002
เปิดใช้งาน
17
47022003
ไม่เปิดใช้งาน
18
47022004
ไม่เปิดใช้งาน
19
47022005
เปิดใช้งาน
20
47022007
เปิดใช้งาน
21
47022008
ไม่เปิดใช้งาน
22
47022009
ไม่เปิดใช้งาน
23
47022010
ไม่เปิดใช้งาน
24
47022012
ไม่เปิดใช้งาน
25
47022013
เปิดใช้งาน
26
47022014
ไม่เปิดใช้งาน
27
47022015
ไม่เปิดใช้งาน
28
47022016
ไม่เปิดใช้งาน
29
47022017
เปิดใช้งาน
30
47022018
ไม่เปิดใช้งาน
31
47022019
เปิดใช้งาน
32
47022020
เปิดใช้งาน
33
47022021
เปิดใช้งาน
34
47022022
ไม่เปิดใช้งาน
35
47032001
เปิดใช้งาน
36
47032002
เปิดใช้งาน
37
47032003
เปิดใช้งาน
38
47032004
เปิดใช้งาน
39
47032007
ไม่เปิดใช้งาน
40
47032009
เปิดใช้งาน
41
47032010
เปิดใช้งาน
42
47032012
เปิดใช้งาน
43
47032013
ไม่เปิดใช้งาน
44
47032014
เปิดใช้งาน
45
47032015
เปิดใช้งาน