หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
46012001
หนองสอพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
2
46012003
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
3
46012004
กมลาไสย
ไม่เปิดใช้งาน
4
46012005
อนุกูลนารี
ไม่เปิดใช้งาน
5
46012006
ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
6
46012007
ดอนไทรงามพิทยาคม
เปิดใช้งาน
7
46012008
เมืองกาฬสินธุ์
เปิดใช้งาน
8
46012009
เหล่านาแกวิทยานุสรณ์
เปิดใช้งาน
9
46012010
โคกศรีเมือง
เปิดใช้งาน
10
46012011
ธัญญาพัฒนวิทย์
เปิดใช้งาน
11
46012012
แก่งนาจารย์พิทยาคม
เปิดใช้งาน
12
46012013
เมืองเหนือวิทยาคม
เปิดใช้งาน
13
46012014
ร่องคำ
เปิดใช้งาน
14
46012015
สหัสขันธ์ศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
15
46012016
นามะเขือพัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
16
46012017
โนนศิลาพิทยาคม
เปิดใช้งาน
17
46012018
สามชัย
เปิดใช้งาน
18
46012019
ดอนจานวิทยาคม
เปิดใช้งาน
19
46012020
จำปาหลวงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
20
46022001
ยางตลาดวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
21
46022002
โนนสูงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
22
46022005
หัวหินวัฒนาลัย
เปิดใช้งาน
23
46022006
เขาพระนอนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
24
46022007
วังลิ้นฟ้าวิทยาคม
เปิดใช้งาน
25
46022008
วังมนวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
26
46022009
คำเจริญวิทยาคม
เปิดใช้งาน
27
46022012
ห้วยเม็กวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
28
46022013
ท่าคันโทวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
29
46022014
ดงกลางพัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
30
46022015
หนองกุงศรีวิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
31
46022018
มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
เปิดใช้งาน
32
46022019
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
33
46022020
ฆ้องชัยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
34
46022021
เหล่ากลางวิทยาคม
เปิดใช้งาน
35
46022022
ไตรรัตนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
36
46032002
เขาวงพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
37
46032003
นามนพิทยาคม
เปิดใช้งาน
38
46032004
กุฉินารายณ์
เปิดใช้งาน
39
46032005
พุทโธภาวนาประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
40
46032006
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
41
46032008
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
ไม่เปิดใช้งาน
42
46032009
สามขาสว่างวิทย์
ไม่เปิดใช้งาน
43
46032010
โนนคำวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
44
46032011
นาไคร้พิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
45
46032013
คำม่วง
ไม่เปิดใช้งาน
46
46032015
สมเด็จพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
47
46032016
มหาไชยพิทยาคม
เปิดใช้งาน
48
46032017
แก้วเสด็จพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
49
46032018
ประชารัฐพัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
50
46032019
บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์
ไม่เปิดใช้งาน
51
46032021
ผาเสวยรังสรรค์
เปิดใช้งาน
52
46032022
ห้วยผึ้งพิทยา
เปิดใช้งาน
53
46032023
พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
เปิดใช้งาน
54
46032024
บ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
55
46032025
บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
เปิดใช้งาน