ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
46012001
ไม่เปิดใช้งาน
2
46012003
เปิดใช้งาน
3
46012004
ไม่เปิดใช้งาน
4
46012005
ไม่เปิดใช้งาน
5
46012006
ไม่เปิดใช้งาน
6
46012007
เปิดใช้งาน
7
46012008
เปิดใช้งาน
8
46012009
เปิดใช้งาน
9
46012010
เปิดใช้งาน
10
46012011
เปิดใช้งาน
11
46012012
เปิดใช้งาน
12
46012013
เปิดใช้งาน
13
46012014
เปิดใช้งาน
14
46012015
ไม่เปิดใช้งาน
15
46012016
เปิดใช้งาน
16
46012017
เปิดใช้งาน
17
46012018
เปิดใช้งาน
18
46012019
เปิดใช้งาน
19
46012020
เปิดใช้งาน
20
46022001
เปิดใช้งาน
21
46022002
เปิดใช้งาน
22
46022005
เปิดใช้งาน
23
46022006
เปิดใช้งาน
24
46022007
เปิดใช้งาน
25
46022008
เปิดใช้งาน
26
46022009
เปิดใช้งาน
27
46022012
ไม่เปิดใช้งาน
28
46022013
ไม่เปิดใช้งาน
29
46022014
เปิดใช้งาน
30
46022015
ไม่เปิดใช้งาน
31
46022018
เปิดใช้งาน
32
46022019
เปิดใช้งาน
33
46022020
เปิดใช้งาน
34
46022021
เปิดใช้งาน
35
46022022
เปิดใช้งาน
36
46032002
เปิดใช้งาน
37
46032003
ไม่เปิดใช้งาน
38
46032004
เปิดใช้งาน
39
46032005
เปิดใช้งาน
40
46032006
เปิดใช้งาน
41
46032008
เปิดใช้งาน
42
46032009
เปิดใช้งาน
43
46032010
เปิดใช้งาน
44
46032011
เปิดใช้งาน
45
46032013
ไม่เปิดใช้งาน
46
46032015
ไม่เปิดใช้งาน
47
46032016
เปิดใช้งาน
48
46032017
ไม่เปิดใช้งาน
49
46032018
เปิดใช้งาน
50
46032019
ไม่เปิดใช้งาน
51
46032021
เปิดใช้งาน
52
46032022
เปิดใช้งาน
53
46032023
เปิดใช้งาน
54
46032024
ไม่เปิดใช้งาน
55
46032025
เปิดใช้งาน