หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
40012001
ขอนแก่นวิทยายน
เปิดใช้งาน
2
40012002
กัลยาณวัตร
ไม่เปิดใช้งาน
3
40012003
แก่นนครวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
4
40012004
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
เปิดใช้งาน
5
40012005
สาวะถีพิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
6
40012006
โคกสีพิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
7
40012007
นครขอนแก่น
เปิดใช้งาน
8
40012008
เทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ไม่เปิดใช้งาน
9
40012009
ขอนแก่นวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
10
40012010
สีหราชเดโชชัย
เปิดใช้งาน
11
40012011
ขอนแก่นพัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
12
40012012
ขอนแก่นวิทยายน 2
เปิดใช้งาน
13
40012014
ขอนแก่นวิทยายน 3
ไม่เปิดใช้งาน
14
40012015
แก่นนครวิทยาลัย 2
เปิดใช้งาน
15
40012016
ขามแก่นนคร
เปิดใช้งาน
16
40012019
ฝางวิทยายน
ไม่เปิดใช้งาน
17
40012021
ป่าหวายวิทยายน
เปิดใช้งาน
18
40012022
ประชารัฐวิทยาเสริม
เปิดใช้งาน
19
40022001
บ้านไผ่
เปิดใช้งาน
20
40022002
บ้านลานวิทยาคม
เปิดใช้งาน
21
40022003
บ้านไผ่ศึกษา
เปิดใช้งาน
22
40022004
บ้านไผ่พิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
23
40022005
เปือยน้อยศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
24
40022006
กู่ทองพิทยาลัย
เปิดใช้งาน
25
40022007
มัญจาศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
26
40022008
คำแคนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
27
40022009
โคกนางามพิทยาสรรพ์
ไม่เปิดใช้งาน
28
40022010
มัธยมโพนเพ็ก
เปิดใช้งาน
29
40022011
เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
30
40022012
ท่าศาลาประชานุสรณ์
เปิดใช้งาน
31
40022013
ชนบทศึกษา
เปิดใช้งาน
32
40022015
ประชารัฐพัฒนาการ
เปิดใช้งาน
33
40022016
โคกโพธิ์ไชยศึกษา
เปิดใช้งาน
34
40022018
บ้านแฮดศึกษา
เปิดใช้งาน
35
40022019
หนองขามพิทยาคม
เปิดใช้งาน
36
40032002
พล
เปิดใช้งาน
37
40032004
โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
38
40032005
โนนข่าวิทยา
เปิดใช้งาน
39
40032006
พลพัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
40
40032007
แวงใหญ่วิทยาคม
เปิดใช้งาน
41
40032008
โนนสะอาดวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
42
40032009
แวงน้อยศึกษา
เปิดใช้งาน
43
40032010
ท่านางแนววิทยายน
ไม่เปิดใช้งาน
44
40032011
ก้านเหลืองวิทยาคม
เปิดใช้งาน
45
40032012
หนองสองห้องวิทยา
เปิดใช้งาน
46
40032013
ไตรคามวิทยา
เปิดใช้งาน
47
40032014
เบญจมิตรวิทยา
เปิดใช้งาน
48
40032015
ศรีหนองกาววิทยา
เปิดใช้งาน
49
40032016
โนนศิลาวิทยาคม
เปิดใช้งาน
50
40032017
สันติพัฒนกิจวิทยา
เปิดใช้งาน
51
40042001
น้ำพองศึกษา
เปิดใช้งาน
52
40042002
ดงมันพิทยาคม
เปิดใช้งาน
53
40042003
บัวใหญ่พิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
54
40042004
น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
55
40042005
พังทุยพัฒนศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
56
40042007
ม่วงหวานพัฒนศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
57
40042010
ลำน้ำพอง
เปิดใช้งาน
58
40042011
บึงไทรพิทยาคม
เปิดใช้งาน
59
40042012
บัวแก้วพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
60
40042014
อุบลรัตน์พิทยาคม
เปิดใช้งาน
61
40042015
ศรีกระนวนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
62
40042016
ยางคำพิทยาคม
เปิดใช้งาน
63
40042018
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
64
40042019
เขาสวนกวางวิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
65
40042021
ดงบังวิทยายน
เปิดใช้งาน
66
40052001
หนองเรือวิทยา
เปิดใช้งาน
67
40052002
จระเข้วิทยายน
เปิดใช้งาน
68
40052003
มัธยมตลาดใหญ่วิทยา
เปิดใช้งาน
69
40052004
ชุมแพศึกษา
เปิดใช้งาน
70
40052006
จตุรมิตรวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
71
40052007
ขัวเรียงศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
72
40052008
ชุมแพพิทยาคม
เปิดใช้งาน
73
40052009
หนองเสาเล้าวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
74
40052010
ชุมแพวิทยายน
เปิดใช้งาน
75
40052013
นาจานศึกษา
เปิดใช้งาน
76
40052014
ผาขามวิทยายน
ไม่เปิดใช้งาน
77
40052015
หนองตาไก้ศึกษา
เปิดใช้งาน
78
40052016
ซำยางวิทยายน
เปิดใช้งาน
79
40052017
ภูเวียงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
80
40052018
กุดขอนแก่นวิทยาคม
เปิดใช้งาน
81
40052019
เวียงวงกตวิทยาคม
เปิดใช้งาน
82
40052020
เวียงนครวิทยาคม
เปิดใช้งาน
83
40052021
ภูผาม่าน
เปิดใช้งาน
84
40052022
หนองนาคำวิทยาคม
เปิดใช้งาน