ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 25(ขอนแก่น)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
40012001
เปิดใช้งาน
2
40012002
เปิดใช้งาน
3
40012003
เปิดใช้งาน
4
40012004
เปิดใช้งาน
5
40012005
ไม่เปิดใช้งาน
6
40012006
เปิดใช้งาน
7
40012007
เปิดใช้งาน
8
40012008
ไม่เปิดใช้งาน
9
40012009
เปิดใช้งาน
10
40012010
เปิดใช้งาน
11
40012011
เปิดใช้งาน
12
40012012
เปิดใช้งาน
13
40012014
ไม่เปิดใช้งาน
14
40012015
เปิดใช้งาน
15
40012016
เปิดใช้งาน
16
40012019
ไม่เปิดใช้งาน
17
40012021
ไม่เปิดใช้งาน
18
40012022
เปิดใช้งาน
19
40022001
เปิดใช้งาน
20
40022002
เปิดใช้งาน
21
40022003
เปิดใช้งาน
22
40022004
ไม่เปิดใช้งาน
23
40022005
ไม่เปิดใช้งาน
24
40022006
เปิดใช้งาน
25
40022007
เปิดใช้งาน
26
40022008
เปิดใช้งาน
27
40022009
ไม่เปิดใช้งาน
28
40022010
ไม่เปิดใช้งาน
29
40022011
เปิดใช้งาน
30
40022012
เปิดใช้งาน
31
40022013
เปิดใช้งาน
32
40022015
เปิดใช้งาน
33
40022016
เปิดใช้งาน
34
40022018
เปิดใช้งาน
35
40022019
เปิดใช้งาน
36
40032002
เปิดใช้งาน
37
40032004
เปิดใช้งาน
38
40032005
เปิดใช้งาน
39
40032006
เปิดใช้งาน
40
40032007
เปิดใช้งาน
41
40032008
เปิดใช้งาน
42
40032009
เปิดใช้งาน
43
40032010
ไม่เปิดใช้งาน
44
40032011
เปิดใช้งาน
45
40032012
เปิดใช้งาน
46
40032013
ไม่เปิดใช้งาน
47
40032014
เปิดใช้งาน
48
40032015
ไม่เปิดใช้งาน
49
40032016
เปิดใช้งาน
50
40032017
เปิดใช้งาน
51
40042001
เปิดใช้งาน
52
40042002
เปิดใช้งาน
53
40042003
ไม่เปิดใช้งาน
54
40042004
เปิดใช้งาน
55
40042005
เปิดใช้งาน
56
40042007
เปิดใช้งาน
57
40042010
ไม่เปิดใช้งาน
58
40042011
เปิดใช้งาน
59
40042012
เปิดใช้งาน
60
40042014
เปิดใช้งาน
61
40042015
เปิดใช้งาน
62
40042016
ไม่เปิดใช้งาน
63
40042018
ไม่เปิดใช้งาน
64
40042019
ไม่เปิดใช้งาน
65
40042021
เปิดใช้งาน
66
40052001
เปิดใช้งาน
67
40052002
เปิดใช้งาน
68
40052003
เปิดใช้งาน
69
40052004
เปิดใช้งาน
70
40052006
ไม่เปิดใช้งาน
71
40052007
ไม่เปิดใช้งาน
72
40052008
เปิดใช้งาน
73
40052009
เปิดใช้งาน
74
40052010
เปิดใช้งาน
75
40052013
ไม่เปิดใช้งาน
76
40052014
ไม่เปิดใช้งาน
77
40052015
เปิดใช้งาน
78
40052016
เปิดใช้งาน
79
40052017
ไม่เปิดใช้งาน
80
40052018
เปิดใช้งาน
81
40052019
เปิดใช้งาน
82
40052020
เปิดใช้งาน
83
40052021
เปิดใช้งาน
84
40052022
เปิดใช้งาน