หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
45012001
ธวัชบุรีวิทยาคม
เปิดใช้งาน
2
45012002
จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
เปิดใช้งาน
3
45012003
โคกล่ามพิทยาคม
เปิดใช้งาน
4
45012004
ธงธานี
ไม่เปิดใช้งาน
5
45012005
สตรีศึกษา
เปิดใช้งาน
6
45012006
ดู่น้อยประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
7
45012007
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
เปิดใช้งาน
8
45012008
ศรีธวัชวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
9
45012009
ขัติยะวงษา
เปิดใช้งาน
10
45012010
สตรีศึกษา 2
เปิดใช้งาน
11
45012012
ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
เปิดใช้งาน
12
45012013
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ไม่เปิดใช้งาน
13
45012014
ม่วงลาดวิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
14
45012015
จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
15
45012016
เชียงขวัญพิทยาคม
เปิดใช้งาน
16
45012017
พลับพลาวิทยาคม
เปิดใช้งาน
17
45012018
เทอดไทยวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
18
45012019
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ไม่เปิดใช้งาน
19
45012020
เมืองน้อยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
20
45022001
พนมไพรวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
21
45022002
จันทรุเบกษาอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
22
45022003
ปทุมรัตต์พิทยาคม
เปิดใช้งาน
23
45022004
น้ำใสวรวิทย์
เปิดใช้งาน
24
45022005
หนองผึ้งวิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
25
45022006
โพนสูงประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
26
45022009
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
27
45022010
เหล่าหลวงประชานุสรณ์
เปิดใช้งาน
28
45022011
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ไม่เปิดใช้งาน
29
45022012
หัวโทนวิทยา
เปิดใช้งาน
30
45022013
สุวรรณภูมิวิทยาลัย
ไม่เปิดใช้งาน
31
45022014
ช้างเผือกวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
32
45022015
ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
ไม่เปิดใช้งาน
33
45022016
หินกองวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
34
45022017
เมืองสรวงวิทยา
เปิดใช้งาน
35
45022018
สูงยางวิทยาประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
36
45022019
ทรายทองวิทยา
เปิดใช้งาน
37
45022020
สามขาท่าหาดยาววิทยา
เปิดใช้งาน
38
45022021
อาจสามารถวิทยา
เปิดใช้งาน
39
45022022
หนองหมื่นถ่านวิทยา
เปิดใช้งาน
40
45022024
โพนเมืองประชารัฐ
เปิดใช้งาน
41
45022025
หนองฮีเจริญวิทย์
เปิดใช้งาน
42
45022026
ดูกอึ่งประชาสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
43
45032001
โนนชัยศรีวิทยา
เปิดใช้งาน
44
45032002
เชียงใหม่ประชานุสรณ์
เปิดใช้งาน
45
45032003
วังหลวงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
46
45032004
เมยวดีพิทยาคม
เปิดใช้งาน
47
45032005
โพนทองพัฒนาวิทยา
เปิดใช้งาน
48
45032006
โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
49
45032007
หนองพอกวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
50
45032008
เสลภูมิพิทยาคม
เปิดใช้งาน
51
45032009
โพนทองวิทยายน
เปิดใช้งาน
52
45032010
ขวาววิทยาคาร
เปิดใช้งาน
53
45032011
ม่วงมิตรวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
54
45032012
โพธิ์แก้วประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
55
45032013
เสลภูมิ
เปิดใช้งาน
56
45032014
โพธิ์ทองวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
57
45032015
ท่าม่วงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
58
45032016
คำนาดีพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
59
45032017
โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
เปิดใช้งาน
60
45032018
ผาน้ำทิพย์วิทยา
เปิดใช้งาน