หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
34012001
เบ็ญจะมะมหาราช
เปิดใช้งาน
2
34012002
เขื่องในพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
3
34012003
นารีนุกูล
เปิดใช้งาน
4
34012004
สหธาตุศึกษา
เปิดใช้งาน
5
34012005
ปทุมพิทยาคม
เปิดใช้งาน
6
34012006
ชีทวนวิทยาสามัคคี
เปิดใช้งาน
7
34012008
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
เปิดใช้งาน
8
34012009
บ้านไทยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
9
34012010
หนองบ่อสามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
10
34012011
เสียมทองพิทยาคม
เปิดใช้งาน
11
34012012
หนองขอนวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
12
34012014
เก่าขามวิทยา
เปิดใช้งาน
13
34012015
นารีนุกูล 2
ไม่เปิดใช้งาน
14
34012016
อุบลราชธานีศรีวนาลัย
ไม่เปิดใช้งาน
15
34012019
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
เปิดใช้งาน
16
34012020
ศรีน้ำคำศึกษา
เปิดใช้งาน
17
34012021
ไผ่ใหญ่ศึกษา
เปิดใช้งาน
18
34012022
ดงยางวิทยาคม
เปิดใช้งาน
19
34012023
ดอนมดแดงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
20
34012024
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
เปิดใช้งาน
21
34022001
มัธยมตระการพืชผล
เปิดใช้งาน
22
34022002
เขมราฐพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
23
34022003
สะพือวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
24
34022004
โนนสวางประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
25
34022006
โนนกุงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
26
34022007
ขุมคำวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
27
34022008
เกษมสีมาวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
28
34022010
กุดข้าวปุ้นวิทยา
เปิดใช้งาน
29
34022011
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
30
34022013
พังเคนพิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
31
34022014
พะลานวิทยาคม
เปิดใช้งาน
32
34032001
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
33
34032003
ศรีเมืองวิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
34
34032004
โขงเจียมวิทยาคม
เปิดใช้งาน
35
34032006
เอือดใหญ่พิทยา
เปิดใช้งาน
36
34032007
อ่างศิลา
เปิดใช้งาน
37
34032010
ตาลสุมพัฒนา
เปิดใช้งาน
38
34032011
เชียงแก้วพิทยาคม
เปิดใช้งาน
39
34032012
สิรินธรวิทยานุสรณ์
เปิดใช้งาน
40
34042001
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
41
34042002
สำโรงวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
42
34042003
สว่างวีระวงศ์
เปิดใช้งาน
43
34042004
ลือคำหาญวารินชำราบ
ไม่เปิดใช้งาน
44
34042005
ห้วยขะยุงวิทยา
เปิดใช้งาน
45
34042006
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
46
34042007
วารินชำราบ
เปิดใช้งาน
47
34042008
วิจิตราพิทยา
เปิดใช้งาน
48
34052001
เดชอุดม
เปิดใช้งาน
49
34052002
นาจะหลวย
เปิดใช้งาน
50
34052003
นาส่วงวิทยา
เปิดใช้งาน
51
34052004
ดงสว่างวิทยา
เปิดใช้งาน
52
34052006
นากระแซงศึกษา
เปิดใช้งาน
53
34052007
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
54
34052008
ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
เปิดใช้งาน
55
34052009
น้ำยืนวิทยา
เปิดใช้งาน
56
34052010
โดมประดิษฐ์วิทยา
เปิดใช้งาน
57
34052011
บุณฑริกวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
58
34052012
นาโพธิ์วิทยา
เปิดใช้งาน
59
34052014
ทุ่งศรีอุดม
เปิดใช้งาน
60
37012001
อำนาจเจริญ
เปิดใช้งาน
61
37012002
ชานุมานวิทยาคม
เปิดใช้งาน
62
37012003
ปทุมราชวงศา
เปิดใช้งาน
63
37012004
ลือวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
64
37012005
คึมใหญ่วิทยา
เปิดใช้งาน
65
37012006
คำเขื่อนแก้ววิทยาคม
เปิดใช้งาน
66
37012007
ปลาค้าววิทยานุสรณ์
เปิดใช้งาน
67
37012008
น้ำปลีกศึกษา
ไม่เปิดใช้งาน
68
37012009
นาวังวิทยา
เปิดใช้งาน
69
37012010
นาจิกพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
70
37012011
นายมวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
71
37012012
สร้างนกทาวิทยาคม
เปิดใช้งาน
72
37012013
อำนาจเจริญพิทยาคม
เปิดใช้งาน
73
37012015
พนาศึกษา
เปิดใช้งาน
74
37012016
ศรีคูณวิทยบัลลังก์
เปิดใช้งาน
75
37012017
เสนางคนิคม
ไม่เปิดใช้งาน
76
37012018
นาเวียงจุลดิศวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
77
37012019
หัวตะพานวิทยาคม
เปิดใช้งาน
78
37012020
ศรีเจริญศึกษา
เปิดใช้งาน
79
37012021
จิกดู่วิทยา
เปิดใช้งาน
80
37012022
ลืออำนาจวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
81
37012023
มัธยมแมด
เปิดใช้งาน