หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
36012001
ชัยภูมิภักดีชุมพล
เปิดใช้งาน
2
36012002
สตรีชัยภูมิ
เปิดใช้งาน
3
36012003
เมืองพญาแลวิทยา
เปิดใช้งาน
4
36012004
กุดตุ้มวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
5
36012005
บ้านค่ายวิทยา
เปิดใช้งาน
6
36012008
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ไม่เปิดใช้งาน
7
36012009
ภูพระวิทยาคม
เปิดใช้งาน
8
36012011
ชีลองวิทยา
เปิดใช้งาน
9
36012013
บ้านเขว้าวิทยายน
เปิดใช้งาน
10
36012016
คอนสวรรค์
เปิดใช้งาน
11
36012017
สามหมอวิทยา
เปิดใช้งาน
12
36012018
โนนสะอาดวิทยา
เปิดใช้งาน
13
36012019
ปู่ด้วงศึกษาลัย
ไม่เปิดใช้งาน
14
36012020
หนองบัวแดงวิทยา
เปิดใช้งาน
15
36012021
นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ไม่เปิดใช้งาน
16
36012022
คูเมืองวิทยา
เปิดใช้งาน
17
36012023
ภักดีชุมพลวิทยา
เปิดใช้งาน
18
36012024
เจียงทองพิทยาคม
เปิดใช้งาน
19
36022006
ภูเขียว
ไม่เปิดใช้งาน
20
36022008
หนองคอนไทยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
21
36022009
พระธาตุหนองสามหมื่น
เปิดใช้งาน
22
36022013
บ้านแท่นวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
23
36022014
แก้งคร้อวิทยา
เปิดใช้งาน
24
36022016
นาหนองทุ่มวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
25
36022017
ท่ามะไฟหวานวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
26
36022021
คอนสารวิทยาคม
เปิดใช้งาน
27
36022022
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
28
36032001
จัตุรัสวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
29
36032003
หนองบัวบานวิทยา
เปิดใช้งาน
30
36032004
ละหานเจริญวิทยา
เปิดใช้งาน
31
36032007
บางอำพันธ์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
32
36032008
เพชรพิทยาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
33
36032009
เริงรมย์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
34
36032010
หนองบัวระเหววิทยาคาร
เปิดใช้งาน
35
36032011
ห้วยแย้วิทยา
เปิดใช้งาน
36
36032012
เทพสถิตวิทยา
เปิดใช้งาน
37
36032013
นายางกลักพิทยาคม
เปิดใช้งาน