ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
36012001
เปิดใช้งาน
2
36012002
เปิดใช้งาน
3
36012003
เปิดใช้งาน
4
36012004
ไม่เปิดใช้งาน
5
36012005
เปิดใช้งาน
6
36012008
ไม่เปิดใช้งาน
7
36012009
เปิดใช้งาน
8
36012011
เปิดใช้งาน
9
36012013
เปิดใช้งาน
10
36012016
เปิดใช้งาน
11
36012017
เปิดใช้งาน
12
36012018
เปิดใช้งาน
13
36012019
ไม่เปิดใช้งาน
14
36012020
เปิดใช้งาน
15
36012021
ไม่เปิดใช้งาน
16
36012022
เปิดใช้งาน
17
36012023
เปิดใช้งาน
18
36012024
เปิดใช้งาน
19
36022006
ไม่เปิดใช้งาน
20
36022008
เปิดใช้งาน
21
36022009
เปิดใช้งาน
22
36022013
ไม่เปิดใช้งาน
23
36022014
เปิดใช้งาน
24
36022016
ไม่เปิดใช้งาน
25
36022017
ไม่เปิดใช้งาน
26
36022021
เปิดใช้งาน
27
36022022
เปิดใช้งาน
28
36032001
เปิดใช้งาน
29
36032003
ไม่เปิดใช้งาน
30
36032004
เปิดใช้งาน
31
36032007
เปิดใช้งาน
32
36032008
ไม่เปิดใช้งาน
33
36032009
เปิดใช้งาน
34
36032010
เปิดใช้งาน
35
36032011
ไม่เปิดใช้งาน
36
36032012
เปิดใช้งาน
37
36032013
เปิดใช้งาน