ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
31012001
ไม่เปิดใช้งาน
2
31012002
ไม่เปิดใช้งาน
3
31012003
เปิดใช้งาน
4
31012004
ไม่เปิดใช้งาน
5
31012005
เปิดใช้งาน
6
31012006
ไม่เปิดใช้งาน
7
31012007
เปิดใช้งาน
8
31012008
ไม่เปิดใช้งาน
9
31012009
ไม่เปิดใช้งาน
10
31012010
เปิดใช้งาน
11
31012011
เปิดใช้งาน
12
31012012
ไม่เปิดใช้งาน
13
31012013
เปิดใช้งาน
14
31012014
ไม่เปิดใช้งาน
15
31012015
ไม่เปิดใช้งาน
16
31012016
เปิดใช้งาน
17
31012017
ไม่เปิดใช้งาน
18
31022001
เปิดใช้งาน
19
31022002
เปิดใช้งาน
20
31022003
เปิดใช้งาน
21
31022004
เปิดใช้งาน
22
31022005
เปิดใช้งาน
23
31022006
ไม่เปิดใช้งาน
24
31022007
เปิดใช้งาน
25
31022008
ไม่เปิดใช้งาน
26
31022009
ไม่เปิดใช้งาน
27
31022010
เปิดใช้งาน
28
31022011
ไม่เปิดใช้งาน
29
31022012
เปิดใช้งาน
30
31022013
เปิดใช้งาน
31
31032001
ไม่เปิดใช้งาน
32
31032002
เปิดใช้งาน
33
31032003
เปิดใช้งาน
34
31032004
เปิดใช้งาน
35
31032005
เปิดใช้งาน
36
31032006
ไม่เปิดใช้งาน
37
31032007
ไม่เปิดใช้งาน
38
31032010
ไม่เปิดใช้งาน
39
31032011
ไม่เปิดใช้งาน
40
31032012
เปิดใช้งาน
41
31032013
ไม่เปิดใช้งาน
42
31032014
เปิดใช้งาน
43
31032015
เปิดใช้งาน
44
31032016
เปิดใช้งาน
45
31032017
เปิดใช้งาน
46
31032018
เปิดใช้งาน
47
31032019
เปิดใช้งาน
48
31032020
เปิดใช้งาน
49
31032021
เปิดใช้งาน
50
31032022
เปิดใช้งาน
51
31032023
ไม่เปิดใช้งาน
52
31042001
ไม่เปิดใช้งาน
53
31042002
เปิดใช้งาน
54
31042003
ไม่เปิดใช้งาน
55
31042005
ไม่เปิดใช้งาน
56
31042006
เปิดใช้งาน
57
31042007
ไม่เปิดใช้งาน
58
31042008
ไม่เปิดใช้งาน
59
31042009
เปิดใช้งาน
60
31042010
เปิดใช้งาน
61
31042011
ไม่เปิดใช้งาน
62
31042012
ไม่เปิดใช้งาน
63
31042013
ไม่เปิดใช้งาน
64
31042014
เปิดใช้งาน
65
31042015
เปิดใช้งาน
66
31042016
เปิดใช้งาน