ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 33(สุรินทร์)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
32012001
ไม่เปิดใช้งาน
2
32012002
ไม่เปิดใช้งาน
3
32012003
เปิดใช้งาน
4
32012004
เปิดใช้งาน
5
32012005
เปิดใช้งาน
6
32012006
ไม่เปิดใช้งาน
7
32012007
เปิดใช้งาน
8
32012008
ไม่เปิดใช้งาน
9
32012009
เปิดใช้งาน
10
32012010
ไม่เปิดใช้งาน
11
32012011
ไม่เปิดใช้งาน
12
32012012
ไม่เปิดใช้งาน
13
32012013
เปิดใช้งาน
14
32012014
ไม่เปิดใช้งาน
15
32012015
เปิดใช้งาน
16
32012016
เปิดใช้งาน
17
32012017
ไม่เปิดใช้งาน
18
32012018
เปิดใช้งาน
19
32012019
เปิดใช้งาน
20
32012020
ไม่เปิดใช้งาน
21
32012021
เปิดใช้งาน
22
32012022
ไม่เปิดใช้งาน
23
32012023
เปิดใช้งาน
24
32012024
ไม่เปิดใช้งาน
25
32012025
ไม่เปิดใช้งาน
26
32012026
เปิดใช้งาน
27
32012027
ไม่เปิดใช้งาน
28
32012028
ไม่เปิดใช้งาน
29
32012029
เปิดใช้งาน
30
32012030
ไม่เปิดใช้งาน
31
32012031
ไม่เปิดใช้งาน
32
32012032
เปิดใช้งาน
33
32012033
เปิดใช้งาน
34
32012034
เปิดใช้งาน
35
32012035
ไม่เปิดใช้งาน
36
32012036
ไม่เปิดใช้งาน
37
32012037
ไม่เปิดใช้งาน
38
32012038
ไม่เปิดใช้งาน
39
32012039
ไม่เปิดใช้งาน
40
32012040
ไม่เปิดใช้งาน
41
32022001
เปิดใช้งาน
42
32022002
ไม่เปิดใช้งาน
43
32022003
ไม่เปิดใช้งาน
44
32022004
ไม่เปิดใช้งาน
45
32022005
ไม่เปิดใช้งาน
46
32022006
เปิดใช้งาน
47
32022007
เปิดใช้งาน
48
32022008
เปิดใช้งาน
49
32022009
เปิดใช้งาน
50
32022010
ไม่เปิดใช้งาน
51
32022011
เปิดใช้งาน
52
32022012
ไม่เปิดใช้งาน
53
32022013
เปิดใช้งาน
54
32022014
เปิดใช้งาน
55
32022015
เปิดใช้งาน
56
32022016
ไม่เปิดใช้งาน
57
32022017
เปิดใช้งาน
58
32022018
เปิดใช้งาน
59
32022019
ไม่เปิดใช้งาน
60
32022020
เปิดใช้งาน
61
32022021
ไม่เปิดใช้งาน
62
32022022
ไม่เปิดใช้งาน
63
32022023
ไม่เปิดใช้งาน
64
32032001
ไม่เปิดใช้งาน
65
32032002
ไม่เปิดใช้งาน
66
32032003
ไม่เปิดใช้งาน
67
32032004
ไม่เปิดใช้งาน
68
32032005
ไม่เปิดใช้งาน
69
32032006
เปิดใช้งาน
70
32032007
เปิดใช้งาน
71
32032008
ไม่เปิดใช้งาน
72
32032009
ไม่เปิดใช้งาน
73
32032010
ไม่เปิดใช้งาน
74
32032011
เปิดใช้งาน
75
32032012
ไม่เปิดใช้งาน
76
32032013
ไม่เปิดใช้งาน
77
32032014
เปิดใช้งาน
78
32032015
ไม่เปิดใช้งาน
79
32032016
ไม่เปิดใช้งาน
80
32032017
เปิดใช้งาน
81
32032018
ไม่เปิดใช้งาน
82
32032019
ไม่เปิดใช้งาน
83
32032020
ไม่เปิดใช้งาน
84
32032021
ไม่เปิดใช้งาน
85
32032022
ไม่เปิดใช้งาน