ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
63012001
ไม่เปิดใช้งาน
2
63012002
เปิดใช้งาน
3
63012003
เปิดใช้งาน
4
63012004
เปิดใช้งาน
5
63012005
ไม่เปิดใช้งาน
6
63012008
ไม่เปิดใช้งาน
7
63012009
เปิดใช้งาน
8
63012010
ไม่เปิดใช้งาน
9
63012011
ไม่เปิดใช้งาน
10
63012012
ไม่เปิดใช้งาน
11
63012013
ไม่เปิดใช้งาน
12
63022001
เปิดใช้งาน
13
63022002
ไม่เปิดใช้งาน
14
63022003
เปิดใช้งาน
15
63022004
ไม่เปิดใช้งาน
16
63022005
ไม่เปิดใช้งาน
17
63022006
เปิดใช้งาน
18
63022007
เปิดใช้งาน
19
63022008
ไม่เปิดใช้งาน
20
63022009
ไม่เปิดใช้งาน
21
64012001
ไม่เปิดใช้งาน
22
64012002
เปิดใช้งาน
23
64012003
ไม่เปิดใช้งาน
24
64012004
ไม่เปิดใช้งาน
25
64012005
ไม่เปิดใช้งาน
26
64012006
เปิดใช้งาน
27
64012007
ไม่เปิดใช้งาน
28
64012008
เปิดใช้งาน
29
64012009
เปิดใช้งาน
30
64012010
เปิดใช้งาน
31
64012011
ไม่เปิดใช้งาน
32
64012012
ไม่เปิดใช้งาน
33
64022001
เปิดใช้งาน
34
64022002
เปิดใช้งาน
35
64022003
เปิดใช้งาน
36
64022004
เปิดใช้งาน
37
64022005
เปิดใช้งาน
38
64022006
เปิดใช้งาน
39
64022007
เปิดใช้งาน
40
64022008
ไม่เปิดใช้งาน
41
64022009
ไม่เปิดใช้งาน
42
64022010
ไม่เปิดใช้งาน
43
64022011
เปิดใช้งาน
44
64022012
เปิดใช้งาน
45
64022013
ไม่เปิดใช้งาน
46
64022014
ไม่เปิดใช้งาน
47
64022015
ไม่เปิดใช้งาน