ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
67012001
ไม่เปิดใช้งาน
2
67012002
เปิดใช้งาน
3
67012004
ไม่เปิดใช้งาน
4
67012005
เปิดใช้งาน
5
67012006
ไม่เปิดใช้งาน
6
67012007
ไม่เปิดใช้งาน
7
67012010
ไม่เปิดใช้งาน
8
67012011
เปิดใช้งาน
9
67012012
ไม่เปิดใช้งาน
10
67012013
เปิดใช้งาน
11
67022001
ไม่เปิดใช้งาน
12
67022002
ไม่เปิดใช้งาน
13
67022003
ไม่เปิดใช้งาน
14
67022004
ไม่เปิดใช้งาน
15
67022005
เปิดใช้งาน
16
67022006
ไม่เปิดใช้งาน
17
67022007
เปิดใช้งาน
18
67022008
ไม่เปิดใช้งาน
19
67022009
เปิดใช้งาน
20
67022010
ไม่เปิดใช้งาน
21
67022011
ไม่เปิดใช้งาน
22
67022012
ไม่เปิดใช้งาน
23
67032001
ไม่เปิดใช้งาน
24
67032002
ไม่เปิดใช้งาน
25
67032003
เปิดใช้งาน
26
67032004
เปิดใช้งาน
27
67032005
เปิดใช้งาน
28
67032006
ไม่เปิดใช้งาน
29
67032007
เปิดใช้งาน
30
67032008
ไม่เปิดใช้งาน
31
67032009
เปิดใช้งาน
32
67032010
ไม่เปิดใช้งาน
33
67032011
ไม่เปิดใช้งาน
34
67032012
ไม่เปิดใช้งาน
35
67032013
ไม่เปิดใช้งาน
36
67032014
เปิดใช้งาน
37
67032015
เปิดใช้งาน
38
67032016
ไม่เปิดใช้งาน
39
67032017
เปิดใช้งาน