หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
67012001
เพชรพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
2
67012002
วิทยานุกูลนารี
เปิดใช้งาน
3
67012004
สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
4
67012005
เนินพิทยาคม
เปิดใช้งาน
5
67012006
เพชรบูรณ์วิทยา
เปิดใช้งาน
6
67012007
พัชรพิทยาคม
เปิดใช้งาน
7
67012010
ชนแดนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
8
67012011
ดงขุยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
9
67012012
วังโป่งพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
10
67012013
วังโป่งศึกษา
เปิดใช้งาน
11
67022001
หล่มสักวิทยาคม
เปิดใช้งาน
12
67022002
ติ้ววิทยาคม
เปิดใช้งาน
13
67022003
ผาเมืองวิทยาคม
เปิดใช้งาน
14
67022004
เมืองกลางวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
15
67022005
ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
16
67022006
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
เปิดใช้งาน
17
67022007
ผาแดงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
18
67022008
หล่มเก่าพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
19
67022009
เมืองราดวิทยาคม
เปิดใช้งาน
20
67022010
น้ำหนาววิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
21
67022011
แคมป์สนวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
22
67022012
ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
เปิดใช้งาน
23
67032001
นิยมศิลป์อนุสรณ์
เปิดใช้งาน
24
67032002
พุขามครุฑมณีอุทิศ
ไม่เปิดใช้งาน
25
67032003
น้ำร้อนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
26
67032004
ซับสมบูรณ์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
27
67032005
โคกปรงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
28
67032006
วังใหญ่วิทยาคม
เปิดใช้งาน
29
67032007
ศรีเทพประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
30
67032008
เมืองศรีเทพ
เปิดใช้งาน
31
67032009
นาสนุ่นวิทยาคม
เปิดใช้งาน
32
67032010
หนองไผ่
ไม่เปิดใช้งาน
33
67032011
เพชรละครวิทยา
เปิดใช้งาน
34
67032012
นาเฉลียงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
35
67032013
ท่าด้วงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
36
67032014
บึงสามพันวิทยาคม
เปิดใช้งาน
37
67032015
วังพิกุลพิทยาคม
เปิดใช้งาน
38
67032016
ซับบอนวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
39
67032017
ศรีมงคลวิทยาคม
เปิดใช้งาน